SP5-32 Proiectare de arhitectură / Teoria proiectului (5.2)

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul V, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1L+12P | Credite ECTS: 5
Fișa disciplinei:
FA-A SP5-32 Proiectare de arhitectura - Teoria proiectului (5.2).pdf
Departament:
Sinteza proiectării de arhitectură
Titular:
conf.dr.arh. Magdalena Stănculescu
Colectiv:
https://www.uauim.ro/departamente/sp/grupe/
Limba de predare:
română
Obiective:
-Aprofundarea experimentarii sistemului de instruire INTEGRAT – intre arhitectura, urbanism, restaurari, stiinte tehnice, tehnologie arhitecturala
Intelegerea valorilor formative ale modelului de proiect integrat
Exersarea proiectarii in echipa pluridisciplinara, intr-un sistem care simuleaza practica profesionala curenta
Insusirea modalitatilor de concepere a structurilor performante
Studiul impactului formelor structurale asupra spatiului si a formei de arhitectura
Abordarea domeniului tehnologiei arhitecturale – ca parte integranta a conceperii unui program de proiectare, studiu definitoriu pentru forma de arhitectura
Dobandirea cunostintelor si abilitatilor necesare operarii cu mijloace de control, referitoare la asigurarea calitatii constructiilor din perspectiva dezvoltarii durabile
Conținut:
DOMENIU DE STUDIU: STRUCTURA-TEHNOLOGIE-EXPRESIE ARHITECTURALA

A. PROIECT CU INDRUMARE
Proiect cu tema de atelier. Tema proiectului este elaborata de fiecare atelier in parte, inscriindu-se in tematica semestrului.

B. CURS DE TEORIA PROIECTULUI
In cadrul activitatii de atelier, indrumatorii vor sustine prelegeri teoretice cu o tematica in acord cu proiectul de arhitectura curent: arhitectura-tehnologie-expresie, structuri speciale inovative, structuri speciale, analiza comparativa a unor structuri organice si anorganice.
Prelegerile vor fi sustinute atat in cadrul atelierului de proiectare cat si pentru intregul an.
Metoda de predare:
-Prelegeri teoretice; corecturi individuale; comentarii colective la panou; investigare multicriterială a sitului; sustinere publica a proiectului.
- activitatea didactica se desfășoară astfel: cate 10 săptămâni fiecare, pentru activitatea didactică propriu-zisă si o săptămână pentru activitatea de evaluare finală, in fiecare semestru; desfășurătorul întregii activități de proiectare se va afișa la începutul anului universitar.
- pe parcursul desfasurarii proiectelor au loc următoarele evenimente: prezentare temă de proiect, prelegeri teoretice (pentru intregul an sau de atelier), corecturi la panou, predari pe parcurs si predare finală.
- este obligatorie întocmirea unui caiet de proiect pentru fiecare temă care va ilustra participarea studentului la cursurile de teorie a proiectului precum si documentații, studii, corecturi acumulate pe parcursul elaborării proiectului.
- toate proiectele vor fi prezentate pe hârtie sau calc printr-o tehnică la alegere conform cu cerințele atelierului îndrumător, dupa un format obligatoriu cerut in tema cadru. Toate piesele trebuie să fie predate și în format electronic pe un CD sau on-line, la o adresa comunicata inainte de predare.
Mod de evaluare:
-Activitate la atelier, caiet de documentare si fundamentare a proiectului. Prezentare finala a proiectului si notare in comisia de jurizare din cadrul atelierului.
Bibliografie minimală:
-Este specificata in temele de proiect ale fiecarui atelier, ele fiind diferite in functie de caracteristicile programelor de arhitectura abordate.
deasemeni:
GAUSA, MANUEL / GUALLART, VICENTE / MULLER, WILLY / SORIANO, FEDERICO / PORRAS, FERNANDO / MORALES, JOSE - "THE METAPOLIS DICTIONARY OF ADVANCED ARCHITECTURE
-CITY, TECHNOLOGY AND SOCIETY IN THE INFORMATION AGE" - 2003 ACTAR, BARCELONA, SPAIN.
NEUFERT - "Manualul arhitectului. Elemente de proiectare si constructie, editia 37, Editura Alutus, Miercurea Ciuc, 2004.
BROWNELL, BLAINE - "TRANSMATERIAL 1,2,3", A CATALOG OF MATERIALS THAT REDEFINE OUR PHYSICAL ENVIRONMENT, 2006,2008,2010 PRINCETON ARCHITECTURAL PRESS, NY. USA
MEREDITH , Michael - ”From control to design : parametric / algorithmic architecture” ,Actar Publisher, Barcelona , Spain , 2008
MOUSSAVI , Farshid - “The function of form “ , Actar, Barcelona , Spain , 2009