SP5-34 Proiect tehnologie arhitecturală (5)

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul V, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1P | Credite ECTS: 1
Titular:
conf.dr.arh. Magdalena Stănculescu
Colectiv:
https://www.uauim.ro/departamente/sp/grupe/
Limba de predare:
română