UT-154 Schiță (2.1)

Facultatea de Urbanism / Proiectare și Planificare Urbană
anul II, sem 1, 2020-2021 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: - | Credite ECTS: 1
Departament:
Planificare Urbană și Dezvoltare Teritorială
Titular:
lect.dr.arh Alexandru Calcatinge

modifică