UT-154 Schiță (2.1)

Facultatea de Urbanism / Proiectare și Planificare Urbană
anul II, sem 1, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: - | Credite ECTS: 1
Departament:
Planificare Urbană și Dezvoltare Teritorială
Titular:
lect.dr.arh Alexandru Calcatinge
Colectiv:
Colectivul de îndrumare de la atelier.
Obiective:
Familiarizarea cu problematica generală a programelor de locuit, dar și cunoașterea acestora în strânsă legătură cu comunitatea căreia i se adresează. Dobândirea de abilități în privința stabilirii potențialului real al unui teren în strânsă legătură cu reglementările urbanistice ale zonei. Înțelegerea unui mod de organizare a unei funcțiuni de locuire și a măsurii în care contextul imediat influențează conformarea sa la nivel funcțional, dar și estetic. Familiarizarea cu o serie de trăsături tipice ale partiului unui program de locuire: mod de conformare, interrelaționarea unor spații cu utilizare specifică, utilizarea separată de fluxuri.
Conținut:
Schiță de schiță 1 - 8 ore Schiță de schiță 2 - 8 ore Schiță de schiță 3 - 8 ore
Metoda de predare:
Fără îndrumare didactică.
Mod de evaluare:
Evaluare pe trei paliere: Concept arhitectural - 50% Acuratețe tehnică - 20% Calitate grafică - 30%
Bibliografie minimală:
Patrulius, Radu (1973) Programe de arhitectură. Editura IAIM. Vais, Gheorghe (2008) Programe de arhitectură. U.T.Press. Legea locuinței nr.114/1996; Dietz, Albert G.H. (1971) Dwelling House Construction;