UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact

Mobilitati cadre didactice (STA)

Obiective:

 • Sa permita studentilor care nu pot sa participe intr-un plan de mobilitati sa beneficieze de cunostintele si expertiza unui personal academic din universitati din alte tari europene;
 • Sa promoveze schimbul de expertiza si experienta in ceea ce priveste metodologia de predare;
 • Sa incurajeze universitatile sa isi extinda si sa isi imbogateasca continutul cursurilor ce le ofera.

Cadrele didactice ce desfasoara misiuni de predare trebuie sa fie integrate intr-un departament sau facultate al institutiei gazda.Aceasta inseamna ca:

 • Mobilitatea ce se realizeaza se bazeaza pe acorduri inter-institutionale;
 • Institutiile de invatamant superior partenere trebuie sa fi convenit inainte asupra programului de prelegeri ce urmeaza a fi tinute de cadrele didactice vizitatoare.
 • Selectia beneficiarilor este facuta de catre institutia de invatamant superior de origine.
 • Institutiile implicate in schimbul de personal didactic universitar trebuie sa fi incheiat in prealabil un acord inter-institutional cu fiecare dintre institutiile partenere, care sa specifice atat numarul cadrelor didactice care se vor deplasa, cat si numarul cadrelor didactice care vor fi primite, pe durata anului universitar vizat.
 • Institutiile implicate in schimbul de personal didactic universitar trebuie sa cada de acord cu fiecare cadru didactic in parte, asupra unui program de predare bine determinat, inainte de plecarea in strainatate a acestuia. La sfarsitul fiecarei perioade de predare, institutia gazda trebuie sa furnizeze cadrului didactic si institutiei sale de origine un certificat care sa ateste ca programul convenit a fost realizat.
 • In cazul in care cadrul didactic nu a realizat integral programul stabilit, el este obligat sa ramburseze partial sau total fondurile primite ca bursa de mobilitate ERASMUS . Cazurile de forta majora vor fi aduse la cunostinta conducerii facultatii, care le va analiza si le va supune aprobarii ANPCDEFP.
 • Durata unei mobilitati STA cuprinde un minim 5 ore de predare si un maxim de 6 saptamani.
 • Conditiile de acordare a granturilor nu prevad plata unor taxe legate de desfasurarea programului de mobilitati in institutia gazda. Universitatea gazda poate solicita totusi beneficiarului plata unei sume pentru acoperirea anumitor costuri cum sunt cele pentru asigurarea de sanatate, utilizarea de materiale si facilitati diverse (fotocopiere, produse de laborator etc.) in conditii identice celor aplicate cadrelor didactice locale.
 • Bursierii nu pot utiliza, pentru acoperirea aceleiasi cheltuieli eligibile, surse de finantare diferite (de exemplu nu pot acoperi costul biletului de transport din doua surse de finantare diferite, simultan, ci doar cumulat).

Universitati partenere18-19-STA.pdf

Regulament

Regulament-ST.doc

Documente pentru solicitarea bursei

Documente pentru raportarea finală

Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/