Birou eliberare acte de studii

Pentru eliberarea Adeverinței de absolvent, absolvenții Facultății de Arhitectură (inclusiv absolvenții Universității din Oradea) care au susținut examenul de finalizare a studiilor în sesiunea iulie 2021, pot depune fizic la Registratura UAUIM, Cererea tip și Fișa de lichidare, începând cu data de 20.07.2021 (luni-joi între orele 09.30-14.30 și vineri între orele 09.30-12.30), urmând ca adeverința să fie ridicată în maxim o săptămână de la depunerea celor solicitate.

Adeverințele de absolvent se ridică de la Birou eliberări acte studii conform programului afișat pe site în baza actului de identitate - original (pentru cei ce vor ridica cu procură, procedura este specificată mai jos la rubrica „Acte necesare în vederea eliberarii actelor de studii”).


În atenția absolvenților Universității de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu” din București

Datorită situației provocate de coronavirus – COVID 19, toate solicitările legate de eliberarea actelor de studii (diplome) sau eliberarea adeverințelor de absolvent, care necesită fișă de lichidare, se depun fizic la Registratura U.A.U.I.M., în vederea obținerii semnăturilor solicitate pe fișa de lichidare, urmând a fi eliberate în săptămâna următoare depunerii cererii, conform programului publicat pe site U.A.U.I.M./Birou eliberări acte studii.

Nu se acceptă trimiterea scanată/copie xerox a Cererii tip, Fișei de lichidare și Chestionarul Alumni.

Adeverință absolvent:

Diplomă:

Pentru mai multe detalii (ce nu se regăsesc postate pe site) puteți trimite e-mail la adresa franceanugabrielpaul@gmail.com

Mulțumim pentru înțelegere

Pentru adeverința de autenticitate și programa analitică se atașează și dovada plății în copie (a se vedea decizia de taxe, publicată pe prima pagină a site-ului UAUIM)

Program eliberare diplome absolvenți ai Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București

 • Facultatea de Arhitectură,
 • Facultatea de Arhitectură (Oradea),
 • Facultatea de Urbanism,
 • Facultatea de Arhitectură de Interior (începând cu sesiunea iulie 2017):

Miercuri: 10.00-14.00
Joi: 10.00-14.00

Acte necesare în vederea eliberării actului de studii

 • cerere tip (doar pentru adeverința de absolvent): Cerere adeverinta absolvent.docx
 • fișă de lichidare: Fisa lichidare absolventi.docx
 • chestionar alumni (începând cu sesiunea iulie 2014): Chestionar absolventi.docx
 • carte de identitate
 • două poze 3/4 pe hârtie fotografică color (după caz)
 • Persoanele care după absolvire și-au schimbat numele din diverse motive, trebuie să aducă copii de pe actele respective (certificat căsătorie, act identitate etc)
 • în cazul ridicării cu procură notarială:
  • procură specială, în care trebuie menționat în mod expres că aceasta este eliberată în vederea ridicării actelor de studii (diplomă/adeverință absolvent) de la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București, Facultatea de ...……........, Sesiunea ……………….
  • cerere către Rectorul Universității în vederea aprobării ridicării actului de studiu (diplomei) de către altă persoană, însoțită de procură și copie act identitate persoană desemnată
  • după aprobare, actul de studii (diploma) se ridică în baza actului de identitate al împuternicitului în original

Procedura de eliberare duplicate acte de studii și documente necesare

 • anunț Monitorul Oficial al României cu privire la pierderea actului/actelor de studii
 • declarație notarială pe proprie răspundere cu privire la pierderea actului/actelor de studii
 • două poze 3/4 pe hârtie fotografică (doar pentru diplomă)
 • copie legalizată a Certificatului de naștere
 • copie după dovada plații (a se vedea decizia de taxe, publicată pe prima pagină a site-ului UAUIM)
 • cerere de eliberare duplicat acte studii adresată Rectorului Universității în vederea aprobării - eliberării: Cerere duplicat diploma.docx

Cererea însoțită de toate documentele menționate mai sus se depune la Registratura UAUIM, termenul legal de eliberare fiind de 30 zile de la aprobarea cererii. Duplicatul se eliberează personal pe baza actului de identitate sau cu procură notarială.

Diplome ce pot fi eliberate

 • Facultatea de Arhitectură – inclusiv sesiunea martie 2020
 • Facultatea de Arhitectură (absolvenți Universitatea din Oradea) – inclusiv sesiunea iulie 2019
 • Facultatea de Arhitectură de Interior (Arhitectură de Interior, Mobilier și Amenajări Interioare și Design de Produs) începând cu sesiuunea iulie 2017– inclusiv sesiunea iulie 2019
 • Conservare și Restaurare de Arhitectură-Sibiu – inclusiv sesiunea septembrie 2019
 • Facultatea de Urbanism – inclusiv sesiunea februarie 2020
 • Mastere - Facultatea de Urbanism – inclusiv sesiunea februarie 2020
 • Urbanism și Administrarea Teritoriului – Sibiu – inclusiv sesiunea iulie 2019

Diplome ce necesită poze

Absolvenții care au nevoie de poze și nu au depus încă (vezi lista de mai jos) sunt așteptați urgent să aducă 2 poze color 3/4 pe hârtie fotografică lucioasă (pentru diplomă) pentru a putea fi eliberate diplomele. Pozele pot fi depuse la Biroul eliberari acte studii.

 • Facultatea de Arhitectură - (până la sesiunea martie 2017 inclusiv)
 • Facultatea de Arhitectură -(absolvenți Universitatea din Oradea) (până la sesiunea iulie 2016 inclusiv)
 • Conservare și Restaurare de Arhitectură-Sibiu - (până la sesiunea septembrie 2019 inclusiv)
 • Facultatea de Arhitectură de Interior - Mobilier și Amenajări Interioare - (până la sesiunea iulie 2020)
 • Facultatea de Urbanism – (până la sesiunea februarie 2020 inclusiv)
 • Mastere - Facultatea de Urbanism – (până la sesiunea februarie 2016 inclusiv)
 • Urbanism și Administrarea Teritoriului – Sibiu – (până la sesiunea iulie 2019 inclusiv)