Birou eliberare acte de studii

Program

Program eliberare diplome absolvenți UAUIM – Facultatea de arhitectură, Facultatea de Urbanism și Facultatea de Arhitectură (Oradea):

Miercuri: 10.00-14.00
Joi: 10.00-14.00

Acte necesare în vederea eliberării actului de studii

 • cerere tip (doar pentru adeverința de absolvent): Cerere adeverinta absolvent.docx
 • fișă de lichidare: Fisa lichidare absolventi.docx
 • chestionar alumni: Chestionar absolventi.docx
 • carte de identitate
 • două poze 3/4 pe hârtie fotografică
 • în cazul ridicării cu procură notarială:
  • procură specială, în care trebuie menționat în mod expres că aceasta este eliberată în vederea ridicării actelor de studii de la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București, Facultatea de .............
  • cerere către Rectorul Universității în vederea aprobării ridicării actului de studiu (diplomei) de către altă persoană, însoțită de copie după procură și copie act identitate persoană desemnată
 • după aprobare, în momentul ridicării actului de studii (diplomei), depunerea procurii în original la Biroul eliberări acte studii.

Procedura de eliberare duplicate acte de studii și documente necesare

 • anunț Monitorul Oficial al României cu privire la pierderea actului/actelor de studii
 • declarație notarială pe proprie răspundere cu privire la pierderea actului/actelor de studii
 • două poze 3/4 pe hârtie fotografică (doar pentru diplomă)
 • copie legalizată a Certificatului de naștere
 • copie dupa dovada plații (150 lei taxă duplicat acte studii cf. deciziei nr. 634/22.07.2016)
 • cerere de eliberare duplicat acte studii adresată Rectorului Universității în vederea aprobării eliberării: Cerere duplicat diploma.docx

Cererea însoțită de toate documentele menționate mai sus se depune la Registratura U.A.U.I.M., termenul legal de eliberare fiind de 30 zile de la aprobarea cererii. Duplicatul se eliberează personal pe baza actului de identitate sau cu procură notarială.

Diplome ce pot fi eliberate

 • Facultatea de Arhitectură – inclusiv sesiunea martie 2017
 • Facultatea de Arhitectură (absolvenți Universitatea din Oradea) – inclusiv sesiunea iulie 2016
 • Conservare și Restaurare de Arhitectură-Sibiu – inclusiv sesiunea septembrie 2016
 • Facultatea de Urbanism – inclusiv sesiunea februarie 2017
 • Mastere - Facultatea de Urbanism – inclusiv sesiunea februarie 2016. Absolvenții sunt așteptați urgent sa aducă 2 poze color 3/4 pe hârtie fotografică lucioasă (pentru diplomă) pentru a putea fi eliberate diplomele. Pozele pot fi depuse la Biroul eliberari acte studii
 • Urbanism și Administrarea Teritoriului – Sibiu – sesiunea iulie 2016