UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact

Birou eliberare acte de studii

Cererile pentru eliberarea Adeverinței de absolvent, pentru absolvenții Facultății de Arhitectură – sesiunea iulie 2020 se depun la Registratura U.A.U.I.M., începând cu data de 20.07.2020 între orele 10.00-13.00 și se eliberează în termen de maxim 7 zile. Adeverințele se eliberează personal pe baza actului de identitate sau cu procură notarială (a se vedea mai jos procedura).

**Cererea tip si Fișa de lichidare se descarcă de mai jos și se depun împreună.

În atenția absolvenților Facultății de Arhitectură, Facultății de Urbanism și Facultății de Arhitectură de Interior:

Datorită situației provocate de coronavirus – COVID 19, toate solicitările legate de eliberarea actelor de studii (diplome), eliberarea adeverințelor de absolvent, eliberarea adeverințelor de autenticitate etc, se trimit pe adresa de e-mail franceanugabrielpaul@gmail.com. Toate cererile vor fi însoțite de un număr de telefon personal de contact.

Mulțumim pentru înțelegere

Pentru adeverința de autenticitate și programa analitică se atașează și dovada plății în copie (a se vedea decizia de taxe, publicată pe prima pagină a site-ului UAUIM)

Program eliberare acte studii

Program eliberare diplome absolvenți ai Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București 

 • Facultatea de Arhitectură,
 • Facultatea de Arhitectură (Oradea),
 • Facultatea de Urbanism,
 • Facultatea de Arhitectură de Interior (începând cu sesiunea iulie 2017):

Miercuri: 10.00-14.00
Joi: 10.00-14.00

Acte necesare în vederea eliberării actului de studii

 • cerere tip (doar pentru adeverința de absolvent): Cerere adeverinta absolvent.docx
 • fișă de lichidare: Fisa lichidare absolventi.docx
 • chestionar alumni (începând cu sesiunea iulie 2014): Chestionar absolventi.docx
 • cerere tip (doar pentru adeverința de absolvent): Cerere adeverinta absolvent.docx
 • fișă de lichidare: Fisa lichidare absolventi.docx
 • chestionar alumni: Chestionar absolventi.docx
 • carte de identitate
 • două poze 3/4 pe hârtie fotografică color (după caz)
 • în cazul ridicării cu procură notarială:
  • procură specială, în care trebuie menționat în mod expres că aceasta este eliberată în vederea ridicării actelor de studii de la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București, Facultatea de ............., Sesiunea ………..
  • cerere către Rectorul Universității în vederea aprobării ridicării actului de studiu (diplomei) de către altă persoană, însoțită de procură sau copie după procură și copie act identitate persoană desemnată
 • după aprobare, în momentul ridicării actului de studii (diplomei), depunerea procurii în original (în cazul în care la cerere a fost atașată copie de pe procură) la Biroul eliberări acte studii.

Procedura de eliberare duplicate acte de studii și documente necesare

 • anunț Monitorul Oficial al României cu privire la pierderea actului/actelor de studii
 • declarație notarială pe proprie răspundere cu privire la pierderea actului/actelor de studii
 • două poze 3/4 pe hârtie fotografică (doar pentru diplomă)
 • copie legalizată a Certificatului de naștere
 • copie după dovada plații (a se vedea decizia de taxe, publicată pe prima pagină a site-ului UAUIM)
 • cerere de eliberare duplicat acte studii adresată Rectorului Universității în vederea aprobării - eliberării: Cerere duplicat diploma.docx

Cererea însoțită de toate documentele menționate mai sus se depune la Registratura UAUIM, termenul legal de eliberare fiind de 30 zile de la aprobarea cererii. Duplicatul se eliberează personal pe baza actului de identitate sau cu procură notarială.

Diplome ce pot fi eliberate

 • Facultatea de Arhitectură – inclusiv sesiunea iulie 2019
 • Facultatea de Arhitectură (absolvenți Universitatea din Oradea) – inclusiv sesiunea iulie 2019
 • Facultatea de Arhitectură de Interior (Arhitectură de Interior, Mobilier și Amenajări Interioare și Design de Produs) – doar sesiunile iulie 2017, iulie 2018 respectiv martie 2018 si iulie 2018 respectiv februarie 2019 se eliberează de la Biroul eliberări acte studii
 • Conservare și Restaurare de Arhitectură-Sibiu – inclusiv sesiunea septembrie 2018
 • Facultatea de Urbanism – inclusiv sesiunea februarie 2020
 • Mastere - Facultatea de Urbanism – inclusiv sesiunea februarie 2020
 • Urbanism și Administrarea Teritoriului – Sibiu – inclusiv sesiunea iulie 2019

Diplome ce necesită poze

Absolvenții care au nevoie de poze și nu au depus încă (vezi lista de mai jos) sunt așteptați urgent să aducă 2 poze color 3/4 pe hârtie fotografică lucioasă (pentru diplomă) pentru a putea fi eliberate diplomele. Pozele pot fi depuse la Biroul eliberari acte studii.

 • Facultatea de Arhitectură - (până la sesiunea martie 2017 inclusiv)
 • Facultatea de Arhitectură - (absolvenți Universitatea din Oradea) (până la sesiunea iulie 2016 inclusiv)
 • Conservare și Restaurare de Arhitectură-Sibiu - (până la sesiunea iulie 2019 inclusiv)
 • Facultatea de Arhitectură de Interior - Mobilier și Amenajări Interioare - (până la sesiunea iulie 2019)
 • Facultatea de Urbanism – (până la sesiunea februarie 2020 inclusiv)
 • Mastere - Facultatea de Urbanism – (până la sesiunea februarie 2016 inclusiv)
 • Urbanism și Administrarea Teritoriului – Sibiu – (până la sesiunea iulie 2019 inclusiv)
Orar – toate facultățile
ORAR Sem1.20-21 - v3.3_1009.pdf
Tur virtual
architecture.uauim.ro
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/