UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact

Birou eliberare acte de studii

Notă:
În perioada 24.12.2018 – 05.01.2019 concediu de odihnă

Absolvenții Facultății de Arhitectură cu examen de diplomă susținut în sesiunea iulie 2018, pot depune cereri pentru eliberarea Adeverinței de absolvent începând cu data de 17.07.2018 la Registratura U.A.U.I.M. conform programului afișat.

Cererea tip se descarcă de mai jos, împreună cu Fișa de lichidare.

Înainte de depunerea cererii verificați la Biroul eliberări acte studii dacă pozele depuse sunt conforme cu cerințele din Regulamentul de eliberare a actelor de studii.

Adeverințele se eliberează în termen de 7 zile de la data depunerii cererii.

Program

Program eliberare diplome absolvenți UAUIM – Facultatea de arhitectură, Facultatea de Urbanism și Facultatea de Arhitectură (Oradea):

Miercuri: 10.00-14.00
Joi: 10.00-14.00

Acte necesare în vederea eliberării actului de studii

 • cerere tip (doar pentru adeverința de absolvent): Cerere adeverinta absolvent.docx
 • fișă de lichidare: Fisa lichidare absolventi.docx
 • chestionar alumni: Chestionar absolventi 2018.docx
 • carte de identitate
 • două poze 3/4 pe hârtie fotografică
 • în cazul ridicării cu procură notarială:
  • procură specială, în care trebuie menționat în mod expres că aceasta este eliberată în vederea ridicării actelor de studii de la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București, Facultatea de .............
  • cerere către Rectorul Universității în vederea aprobării ridicării actului de studiu (diplomei) de către altă persoană, însoțită de copie după procură și copie act identitate persoană desemnată
 • după aprobare, în momentul ridicării actului de studii (diplomei), depunerea procurii în original la Biroul eliberări acte studii.

Procedura de eliberare duplicate acte de studii și documente necesare

 • anunț Monitorul Oficial al României cu privire la pierderea actului/actelor de studii
 • declarație notarială pe proprie răspundere cu privire la pierderea actului/actelor de studii
 • două poze 3/4 pe hârtie fotografică (doar pentru diplomă)
 • copie legalizată a Certificatului de naștere
 • copie dupa dovada plații (150 lei taxă duplicat acte studii cf. deciziei nr. 634/22.07.2016)
 • cerere de eliberare duplicat acte studii adresată Rectorului Universității în vederea aprobării eliberării: Cerere duplicat diploma.docx

Cererea însoțită de toate documentele menționate mai sus se depune la Registratura U.A.U.I.M., termenul legal de eliberare fiind de 30 zile de la aprobarea cererii. Duplicatul se eliberează personal pe baza actului de identitate sau cu procură notarială.

Diplome ce pot fi eliberate:

 • Facultatea de Arhitectură – inclusiv sesiunea iulie 2017
 • Facultatea de Arhitectură (absolvenți Universitatea din Oradea) – inclusiv sesiunea iulie 2017
 • Facultatea de Arhitectură de Interior (Arhitectură de Interior, Mobilier și Amenajări Interioare și Design de Produs – doar sesiunile iulie 2017 respectiv martie 2018 se eliberează de la Biroul eliberări acte studii
 • Conservare și Restaurare de Arhitectură-Sibiu – inclusiv sesiunea septembrie 2017
 • Facultatea de Urbanism – inclusiv sesiunea februarie 2018
 • Mastere - Facultatea de Urbanism – inclusiv sesiunea februarie 2018. 
 • Urbanism și Administrarea Teritoriului – Sibiu – sesiunea iulie 2017 

Absolvenții care au nevoie de poze și nu au depus înca (vezi lista de mai jos), sunt așteptați urgent să aducă 2 poze color 3/4 pe hârtie fotografică lucioasă (pentru diplomă) pentru a putea fi eliberate diplomele. Pozele pot fi depuse la Biroul eliberari acte studii.   

 • Facultatea de Arhitectură - (până la sesiunea martie 2017 inclusiv)
 • Facultatea de Arhitectură - (absolvenți Universitatea din Oradea) (până la sesiunea iulie 2016 inclusiv)
 • Conservare și Restaurare de Arhitectură-Sibiu - (până la promoția 2017 inclusiv)
 • Facultatea de Arhitectură de Interior - Mobilier și Amenajări Interioare - (sesiunea iulie 2017)
 • Facultatea de Urbanism – (până la sesiunea februarie 2018 inclusiv)
 • Mastere - Facultatea de Urbanism – (până la sesiunea februarie 2016 inclusiv)
 • Urbanism și Administrarea Teritoriului – Sibiu – (până la promoția 2017 inclusiv)

Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/