SP4-9 Schiță (4.2)

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul IV, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: - | Credite ECTS: 1

Fișa disciplinei

FA-A SP4-9 Schita (4.2).pdf
Departament:
Sinteza proiectării de arhitectură
Titular:
conf.dr.arh. Magdalena Stănculescu
Colectiv:
https://www.uauim.ro/departamente/sp/grupe/
Limba de predare:
română
Obiective:
- Testarea reactiei rapide la un subiect nou
- Expresivitatea desenului realizat in tehnici traditionale
- Lizibilitatea mesajului transmis prin desen, prin mijloace grafice traditionale
- Corecta rezolvare a relatiilor functionale
Conținut:
- In acord cu tematica de semestru si cu tema proiectului in desfasurare
- Are valoare de exercitiu legat de problematicile functionale si de expresie ale proiectului in curs
Metoda de predare:
Studiu individual, cu o durata de 6 ore, pe o tema aflata in ziua respectiva. In fiecare semestru sunt trei schite (2 schite + 1 schita refacere)
Mod de evaluare:
Juriu format din minim trei cadre didactice care evalueaza proiectele predate
Bibliografie minimală:
Specifica fiecarei teme de schita