SP4-41 Proiectare de urbanism – Studiu / Teoria proiectului (4.2)

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul IV, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1L+12P | Credite ECTS: 3
Fișa disciplinei:
FA-A SP4-41 Proiectare de urbanism Studiu - Teoria proiectului (4.2).pdf
Departament:
Sinteza proiectării de arhitectură
Titular:
conf.dr.arh. Magdalena Stănculescu
Colectiv:
https://www.uauim.ro/departamente/sp/grupe/
Limba de predare:
română
Obiective:
-Exersarea operarii in situri deja construite si corelarea noilor propuneri cu reabilitarea constructiilor existente, din punct de vedere volumetric si functional
-Realizarea racordului la spatiul proxim si incadrarea in contextul studiat
-Sensibilizarea studentilor fata de o perceptie rationala a sistemului urban existent
-Experimentarea valentelor formative ale sistemului de proiectare INTEGRAT, intre arhitectura, urbanism si stiinte tehnice
-Dezvoltarea capacitatii de a identifica si stapani complexitatea parametrilor care influenteaza procesul de elaborare a proiectului de arhitectura
-Aprofundarea conceptului de dezvoltare durabila a problemelor de mediu si ecologie
-Investigarea modalitatilor de operare in situri cu personalitate, in situri vechi, afectate de interventii efectuate in timp, sau in situri destructurate
-Studiul impactului produs prin aparitia intr-un context urban existent a unei noi functiuni.
Conținut:
Domeniul de studiu - CONVERSIE - EXTINDERE, REABILITARE, CONSTRUIRE IN MOD SUSTENABIL

A. PROIECT CU INDRUMARE
Proiect cu tema de catedra.

TEMA: INSERTIE IN ZONA PROTEJATA

B. CURS DE TEORIA PROIECTULUI
În cadrul activității de atelier, indrumatorii vor susține prelegeri teoretice cu o tematică în acord cu proiectului de arhitectură curent: analiza sitului – prelucrarea si interpretarea informatiei, personalitatea unui sit – exemple,caracteristici,zone specifice,conditii de aparitie, istoric – propuneri ale studentilor – discutie cu justificarea optiunilor, condiționări și specificități ale zonelor protejate, densificare si intensificare in arhitectura, mutatii – schimbari de personalitate.
Prelegerile vor fi sustinute atat in cadrul atelierului de proiectare cat si pentru intregul an.
Metoda de predare:
Corectura individuala, corectura la panou, prelegeri teoretice, vizite la amplasament, analize de caz, fise de studiu.
Mod de evaluare:
Caiet de documentare si fundamentare a proiectului, sustinerea individuala a proiectului in plenul grupei, notare in juriu de atelier.
Bibliografie minimală:
MIES VAN DER ROHE AWARD 2005 - EUROPEAN UNION PRIZE FOR CONTEMPORARY ARCHITECTURE, ACTAR , BARCELONA, 2005
MIES VAN DER ROHE AWARD 2007 - EUROPEAN UNION PRIZE FOR CONTEMPORARY ARCHITECTURE, ACTAR , BARCELONA, 2007
THE RIBA AWARDS 2005 - ARCHITECTURE 05 THE GUIDE TO THE RIBA AWARDS, MERREL PUBLISHERS LIMITED, LONDON, 2005 (+ROYAL INSTITUTE OF BRITISH ARCHITECTS + RIBA TRUST)
THE RIBA AWARDS 2006 - ARCHITECTURE 06 THE GUIDE TO THE RIBA AWARDS, MERREL PUBLISHERS LIMITED, LONDON, 2006 (+ROYAL INSTITUTE OF BRITISH ARCHITECTS + RIBA TRUST)THE RIBA AWARDS 2007 - ARCHITECTURE 07 THE GUIDE TO THE RIBA AWARDS, MERREL PUBLISHERS LIMITED, LONDON, 2007 (+ROYAL INSTITUTE OF BRITISH ARCHITECTS + RIBA TRUST)
ZEIDLER, Ebergard - "Multi-Use Architecture in the Urban Context", Van Nostrand reinhold, Ny 1995
LEACH, Neil - ”Rethinking Architecture”, Ed. Routledge, Londra,1997
LEACH, Neil - ”Camouflage”, MIT Press, Cambridge,2006
AYNRONINO, Aldo + MOSCO, Valerio Paolo - ”Contemporary Public Space, Un – volumetric Architecte” – Skira,2006
EISENMAN, Peter -”Blurred Zones – Investigations of the Interstitial”, The Monacelli Press, New – York, 2003
DE SOLA–MORALES, Ignasi -”Differences, Topographies of Contemporary Architecture”, MIT Press, Cambridge Mass,1997
JENCKS, Charles - "The language of post-modern architecture", Ed.academy Editions, Londra, 1997
BRUNETTE, Peter , WILLS, David - "Deconstruction and The Visual Arts/ art, media architecture", Ed. Cambridge University Press, 1994
FRAMPTON, Jenneth - "Modern architecture: a critical history", Ed.Thames&Hudson LTD, London, 1992
MEISS, Pierre von - "De la forme au lieu, de la cave au toit"
OMA,KOOLHAAS, Rem - "S, M, L, XL"
NORBERG-SCHULTZ, Christian - "Genius Loci"
TSCHUMI, Bernard - "The state of architecture at the beginning of the 21st century",The Monacelli Press, 2003
IOAN, Augustin - "O noua estetica a reconstructiei", Paideia-Simetria, Bucuresti, 2002