SP4-42 Proiectare de arhitectură / Teoria proiectului (4.4)

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul IV, sem 2, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1L+12P | Credite ECTS: 6
Departament:
Sinteza Proiectării de Arhitectură
Titular:
conf.dr.arh. Magdalena Stănculescu
Colectiv:
prof.dr.arh. Ștefan Scafa-Udriște, conf.dr.arh. Anca Mitrache, conf.dr.arh. Remus Harsan, prof.dr.arh. Dorin Ștefan, prof.dr.arh. Silvia Costescu, conf.dr.arh. Bogdan Tofan, conf. dr. arh. Haytham Zeki, prof.dr.arh. Iulia Stanciu, prof.dr.arh. Florin Biciușcă, prof.dr.arh. Adrian Spirescu, șef lucr.dr.arh. Dan Dinoiu
Obiective:

-Exersarea operarii in situri deja construite si corelarea noilor propuneri cu reabilitarea constructiilor existente, din punct de vedere volumetric si functional
-Realizarea racordului la spatiul proxim si incadrarea in contextul studiat
-Sensibilizarea studentilor fata de o perceptie rationala a sistemului urban existent
-Experimentarea valentelor formative ale sistemului de proiectare INTEGRAT, intre arhitectura, urbanism si stiinte tehnice
-Dezvoltarea capacitatii de a identifica si stapani complexitatea parametrilor care influenteaza procesul de elaborare a proiectului de arhitectura
-Aprofundarea conceptului de dezvoltare durabila a problemelor de mediu si ecologie
-Investigarea modalitatilor de operare in situri cu personalitate, in situri vechi, afectate de interventii efectuate in timp, sau in situri destructurate
-Studiul impactului produs prin aparitia intr-un context urban existent a unei noi functiuni.

Conținut:

Domeniul de studiu - CONVERSIE - EXTINDERE, REABILITARE, CONSTRUIRE IN MOD SUSTENABIL

A. proiect cu indrumare
Proiect cu tema de catedra.

Tema: insertie in zona protejata

B. curs de teoria proiectului
În cadrul activității de atelier, indrumatorii vor susține prelegeri teoretice cu o tematică în acord cu proiectului de arhitectură curent: analiza sitului – prelucrarea si interpretarea informatiei, personalitatea unui sit – exemple,caracteristici,zone specifice,conditii de aparitie, istoric – propuneri ale studentilor – discutie cu justificarea optiunilor, condiționări și specificități ale zonelor protejate, densificare si intensificare in arhitectura, mutatii – schimbari de personalitate.
Prelegerile vor fi sustinute atat in cadrul atelierului de proiectare cat si pentru intregul an.

Metoda de predare:

Corectura individuala, corectura la panou, prelegeri teoretice, vizite la amplasament, analize de caz, fise de studiu.

Mod de evaluare:

Caiet de documentare si fundamentare a proiectului, sustinerea individuala a proiectului in plenul grupei, notare in juriu de atelier.

Bibliografie minimală:

Mies van der rohe award 2005 - european union prize for contemporary architecture, actar , barcelona, 2005
Mies van der rohe award 2007 - european union prize for contemporary architecture, actar , barcelona, 2007
The riba awards 2005 - architecture 05 the guide to the riba awards, merrel publishers limited, london, 2005 (+royal institute of british architects + riba trust)
The riba awards 2006 - architecture 06 the guide to the riba awards, merrel publishers limited, london, 2006 (+royal institute of british architects + riba trust)the riba awards 2007 - architecture 07 the guide to the riba awards, merrel publishers limited, london, 2007 (+royal institute of british architects + riba trust)
ZEIDLER, Ebergard - "Multi-Use Architecture in the Urban Context", Van Nostrand reinhold, Ny 1995
LEACH, Neil - ”Rethinking Architecture”, Ed. Routledge, Londra,1997
LEACH, Neil - ”Camouflage”, MIT Press, Cambridge,2006
AYNRONINO, Aldo + MOSCO, Valerio Paolo - ”Contemporary Public Space, Un – volumetric Architecte” – Skira,2006
EISENMAN, Peter -”Blurred Zones – Investigations of the Interstitial”, The Monacelli Press, New – York, 2003
DE SOLA–MORALES, Ignasi -”Differences, Topographies of Contemporary Architecture”, MIT Press, Cambridge Mass,1997
JENCKS, Charles - "The language of post-modern architecture", Ed.academy Editions, Londra, 1997
BRUNETTE, Peter , WILLS, David - "Deconstruction and The Visual Arts/ art, media architecture", Ed. Cambridge University Press, 1994
FRAMPTON, Jenneth - "Modern architecture: a critical history", Ed.Thames&Hudson LTD, London, 1992
MEISS, Pierre von - "De la forme au lieu, de la cave au toit"
OMA,KOOLHAAS, Rem - "S, M, L, XL"
NORBERG-SCHULTZ, Christian - "Genius Loci"
TSCHUMI, Bernard - "The state of architecture at the beginning of the 21st century",The Monacelli Press, 2003
IOAN, Augustin - "O noua estetica a reconstructiei", Paideia-Simetria, Bucuresti, 2002