SP4-11 Proiect tehnologie arhitecturală (3)

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul IV, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1P | Credite ECTS: 1
Fișa disciplinei:
FA-A SP4-11 Proiect tehnologie arhitecturala (3).pdf
Departament:
Sinteza proiectării de arhitectură
Titular:
conf.dr.arh. Magdalena Stănculescu
Colectiv:
https://www.uauim.ro/departamente/sp/grupe/
Limba de predare:
română
Obiective:
Integrarea cunoștințelor teoretice dobândite în cadrul diverselor discipline din profilul Catedrei de Științe Tehnice și aplicarea lor practică în proiectarea pentru execuție a unui obiect de arhitectură, având ca disciplină ordonatoare cursul Fizica construcțiilor I.
Dobândirea capacității de a menține sub control raportul între cerințele tehnologice și cele arhitecturale, de ansamblu și de detaliu, și de a le coordona într-un unic demers coerent, apt să facă posibilă realizarea efectivă și durabilitatea construcției în relație cu mediul ambiant.
Abilitatea de a estima necesitatea și a realiza o protecție solară eficientă.
Abilitatea de a realiza controlul luminii naturale pentru o clădire.
Conținut:
Cu referire la proiectul anterior întocmit la Atelier, studiul de tehnologie arhitecturală propune abordarea problemelor ce privesc relația clădirii cu mediul ambiant natural și construit, în baza cunoștințelor acumulate la cursul de Fizica construcțiilor și în completarea aspectelor studiate în proiectul din semestrul 7.
In acest context tematic general, proiectul de specialitate cuprinde elaborarea pieselor scrise și desenate apte să ilustreze mijloacele arhitecturale de control ambiental (însorire, lumină naturală, lumină artificială, confort higrotermic, protecție la zgomot) în condiții de consum energetic rațional - cu accent asupra aspectelor legate de ÎNSORIRE, PROTECȚIE SOLARĂ ȘI ILUMINAT NATURAL.
Metoda de predare:
Activitatea de îndrumare este asigurată de de specialiști, cadre didactice din cadrul DST și colaboratori externi; activitatea include prezentări tematice și consultații la planșetă.
Mod de evaluare:
Evaluarea finală se realizeză de către un juriu și are în vedere următoarele criterii: corectitudinea rezolvării diverselor cerințe de specialitate și integrarea lor într-o concepție arhitecturală de calitate, la nivel de detaliu și de ansamblu; consecvența concepției arhitecturale în raport cu faza paralelă de proiectare; calitatea și consistența documentării tehnice personale; profesionalitatea demonstrată în cadrul consultațiilor; logica și claritatea pieselor scrise și desenate predate.
Bibliografie minimală:
COMPAGNO - Intelligent Glass Facades
LAM - Sunlight as a Formgiver for Architecture
OLGYAY & OLGYAY - Solar control and Shading Devices, Designing with Climate
SZOKOLAY - Solar Energy and Building
Watson and Labs - Climatic Building Design
Cursuri UAUIM: Teoria structurilor, Instalații-echipare, Finisaje, Fizica construcțiilor
Prospecte și cataloage de firme
Reviste (Detail, T&A, DBZ, etc)
www.bicau.ro