SP4-8 Schiță (4.1)

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul IV, sem 1, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: - | Credite ECTS: 1

Fișa disciplinei

Departament:
Sinteza Proiectării de Arhitectură
Titular:
conf.dr.arh. Magdalena Stănculescu
Colectiv:
prof.dr.arh. Ștefan Scafa-Udriște, conf.dr.arh. Anca Mitrache, conf.dr.arh. Remus Harsan, prof.dr.arh. Dorin Ștefan, prof.dr.arh. Silvia Costescu, conf.dr.arh. Bogdan Tofan, conf. dr. arh. Haytham Zeki, prof.dr.arh. Iulia Stanciu, prof.dr.arh. Florin Biciușcă, prof.dr.arh. Adrian Spirescu, șef lucr.dr.arh. Dan Dinoiu
Obiective:

- Testarea reactiei rapide la un subiect nou
- Expresivitatea desenului realizat in tehnici traditionale
- Lizibilitatea mesajului transmis prin desen, prin mijloace grafice traditionale
- Corecta rezolvare a relatiilor functionale

Conținut:

- In acord cu tematica de semestru si cu tema proiectului in desfasurare
- Are valoare de exercitiu legat de problematicile functionale si de expresie ale proiectului in curs

Metoda de predare:

Studiu individual, cu o durata de 6 ore, pe o tema aflata in ziua respectiva. In fiecare semestru sunt trei schite (2 schite + 1 schita refacere)

Mod de evaluare:

Juriu format din minim trei cadre didactice care evalueaza proiectele predate

Bibliografie minimală:

Specifica fiecarei teme de schita