SP4-31 Proiectare de urbanism – Studiu / Teoria proiectului (4.1)

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul IV, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1L+12P | Credite ECTS: 4
Fișa disciplinei:
FA-A SP4-31 Proiectare de urbanism Studiu - Teoria proiectului (4.1).pdf
Departament:
Sinteza proiectării de arhitectură
Titular:
conf.dr.arh. Magdalena Stănculescu
Colectiv:
https://www.uauim.ro/departamente/sp/grupe/
Limba de predare:
română
Obiective:
-Studiul de sit – locul – factor determinant pentru configurarea spațial funcțională și volumetrică mix-use
-Înțelegerea valorilor spațiului architectural în dialog cu aspectele funcționale și problemele tehnice
-Explorarea relațiilor dintre spațiul public și spațiul privat, într-un context urban existent
-Punerea studenților în contact cu problematica unor amplasamente reale, oferindu-le totodată posibilitatea exprimării libere a propriei personalități
Conținut:
Domeniul de studiu - MIXITATE SPATIAL FUNCTIONALA

A. PROIECT CU INDRUMARE
Proiect cu tema de atelier. Tema proiectului este elaborata de fiecare atelier in parte, inscriindu-se in tematica semestrului.

B. CURS DE TEORIA PROIECTULUI
În cadrul activității de atelier, indrumatorii vor susține prelegeri teoretice cu o tematică în acord cu proiectului de arhitectură curent: interfata public - privat, relatia interactiva a parcurgerii spatiale de la public la privat, despre raportul dintre tema de arhitectura, concept si reglementarile urbanistice.
Prelegerile vor fi sustinute atat in cadrul atelierului de proiectare cat si pentru intregul an.
Metoda de predare:
Corectura individuala, corectura la panou, prelegeri teoretice, vizite la amplasament, analize de caz.
Mod de evaluare:
Checking each student's project, comments on the project in which the entire group takes part, theoretical lectures, site visits, case analyses.
Bibliografie minimală:
BICIUSCA, Florin – Geometria simbolica, Editura Paideia, Bucuresti,2008
GAUSA, MANUEL / GUALLART, VICENTE / MULLER, WILLY / SORIANO, FEDERICO / PORRAS, FERNANDO / MORALES, JOSE - the metapolis dictionary of advanced architecture-city, technology and society in the information age-2003, Actar, Barcelona
EISENMAN, Peter -Blurred Zones – Investigations of the Interstitial, The Monacelli Press, New – York, 2003
FRAMPTON, Kenneth - Modern architecture: a critical history, Ed.Thames&Hudson LTD, London, 1992
GHEORGHIU, Petru – "Un specific de locuire bucurestean" – EUAUIM 2003
KOOLHAAS, Rem, MAU, Bruce - S, M, L, XL, Monacelli Press , New York, 1995
LEACH, Neil - Rethinking Architecture, Ed. Routledge, Londra,1997
LEACH, Neil - Camouflage, MIT Press, Cambridge,2006
MEREDITH , Michael - From control to design : parametric / algorithmic architecture,Actar Publisher, Barcelona , Spain , 2008
MOUSSAVI , Farshid - The function of form, Actar, Barcelona , Spain , 2009
PATRULIUS, Radu - « Horia Creanga, omul si opera », Editura Tehnica, Buc., 1980.
SANDU, Alexandru – Samburele care face sa creasca, Editura Arhitext, Bucuresti,2008
TSCHUMI, Bernard - The state of architecture at the beginning of the 21st century,The Monacelli Press, 2003
ZEIDLER, Ebergard - Multi-Use Architecture in the Urban Context, Van Nostrand reinhold, Ny 1995