SP4-2 Proiectare de arhitectură / Teoria proiectului (4.3)

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul IV, sem 2, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1L+12P | Credite ECTS: 3
Departament:
Sinteza Proiectării de Arhitectură
Titular:
conf.dr.arh. Magdalena Stănculescu
Obiective:

-Exersarea operarii in situri deja construite si corelarea noilor propuneri cu reabilitarea constructiilor existente, din punct de vedere volumetric si functional
-Realizarea racordului la spatiul proxim si incadrarea in contextul studiat
-Sensibilizarea studentilor fata de o perceptie rationala a sistemului urban existent
-Experimentarea valentelor formative ale sistemului de proiectare INTEGRAT, intre arhitectura, urbanism si stiinte tehnice
-Dezvoltarea capacitatii de a identifica si stapani complexitatea parametrilor care influenteaza procesul de elaborare a proiectului de arhitectura
-Aprofundarea conceptului de dezvoltare durabila a problemelor de mediu si ecologie
-Investigarea modalitatilor de operare in situri cu personalitate, in situri vechi, afectate de interventii efectuate in timp, sau in situri destructurate
-Studiul impactului produs prin aparitia intr-un context urban existent a unei noi functiuni.

Conținut:

Domeniul de studiu - CONVERSIE - EXTINDERE, REABILITARE, CONSTRUIRE IN MOD SUSTENABIL

A. proiect cu indrumare
Proiect cu tema de catedra.

Tema: insertie in zona protejata

B. curs de teoria proiectului
În cadrul activității de atelier, indrumatorii vor susține prelegeri teoretice cu o tematică în acord cu proiectului de arhitectură curent: analiza sitului – prelucrarea si interpretarea informatiei, personalitatea unui sit – exemple,caracteristici,zone specifice,conditii de aparitie, istoric – propuneri ale studentilor – discutie cu justificarea optiunilor, condiționări și specificități ale zonelor protejate, densificare si intensificare in arhitectura, mutatii – schimbari de personalitate.
Prelegerile vor fi sustinute atat in cadrul atelierului de proiectare cat si pentru intregul an.

Metoda de predare:

Corectura individuala, corectura la panou, prelegeri teoretice, vizite la amplasament, analize de caz, fise de studiu.

Mod de evaluare:

Caiet de documentare si fundamentare a proiectului, sustinerea individuala a proiectului in plenul grupei, notare in juriu de atelier.

Bibliografie minimală:

Mies van der rohe award 2005 - european union prize for contemporary architecture, actar , barcelona, 2005
Mies van der rohe award 2007 - european union prize for contemporary architecture, actar , barcelona, 2007
The riba awards 2005 - architecture 05 the guide to the riba awards, merrel publishers limited, london, 2005 (+royal institute of british architects + riba trust)
The riba awards 2006 - architecture 06 the guide to the riba awards, merrel publishers limited, london, 2006 (+royal institute of british architects + riba trust)the riba awards 2007 - architecture 07 the guide to the riba awards, merrel publishers limited, london, 2007 (+royal institute of british architects + riba trust)
ZEIDLER, Ebergard - "Multi-Use Architecture in the Urban Context", Van Nostrand reinhold, Ny 1995
LEACH, Neil - ”Rethinking Architecture”, Ed. Routledge, Londra,1997
LEACH, Neil - ”Camouflage”, MIT Press, Cambridge,2006
AYNRONINO, Aldo + MOSCO, Valerio Paolo - ”Contemporary Public Space, Un – volumetric Architecte” – Skira,2006
EISENMAN, Peter -”Blurred Zones – Investigations of the Interstitial”, The Monacelli Press, New – York, 2003
DE SOLA–MORALES, Ignasi -”Differences, Topographies of Contemporary Architecture”, MIT Press, Cambridge Mass,1997
JENCKS, Charles - "The language of post-modern architecture", Ed.academy Editions, Londra, 1997
BRUNETTE, Peter , WILLS, David - "Deconstruction and The Visual Arts/ art, media architecture", Ed. Cambridge University Press, 1994
FRAMPTON, Jenneth - "Modern architecture: a critical history", Ed.Thames&Hudson LTD, London, 1992
MEISS, Pierre von - "De la forme au lieu, de la cave au toit"
OMA,KOOLHAAS, Rem - "S, M, L, XL"
NORBERG-SCHULTZ, Christian - "Genius Loci"
TSCHUMI, Bernard - "The state of architecture at the beginning of the 21st century",The Monacelli Press, 2003
IOAN, Augustin - "O noua estetica a reconstructiei", Paideia-Simetria, Bucuresti, 2002