PID-75 Ergonomie și desen tehnic

Facultatea de Arhitectură de Interior / Arhitectură de Interior
anul I, sem 1, 2021-2022 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C+1L | Credite ECTS: 3
Departament:
Proiectare de Interior și Design
Titular:
conf.dr.arh. Mariana Croitoru