PID-93 Atelier arhitectură (1.1)

Facultatea de Arhitectură de Interior / Arhitectură de Interior
anul I, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+9P | Credite ECTS: 6

Fișa disciplinei

PID-93 Atelier arhitectura (1.1).pdf
Departament:
Proiectare de interior și design
Titular:
lect.dr.arh.int. Marilena Negulescu
Colectiv:
asist.dr.arh. Astrid Rottman, asist.dr.arh.int. Cristian Silviu Valentin, asist.dr.arh.int. Raluca Maria Velescu, drd.arh. Arthur O'Looney
Obiective:
Inițierea in principiile arhitecturii de interior, ale compoziției arhitecturale, a cerințelor funcționale ale diverselor spatii. Însușirea primelor principii de redactare ale unui proiect de arhitectură de interior și a tehnicilor de studiu utilizate în elaborarea acestuia.
Conținut:
Moduri de reprezentare în arhitectura de interior – planuri, elevații, secțiuni, perspective. Date introductive despre structura _ planul liber, delimitarea spatiilor. Mișcare și traseu induse de formele contururilor. Accesul persoanelor cu dizabilități în spații interioare. Moduri de prezentare ale unui proiect de arhitectură de interior_ Desen în creion, colaje, acuarelă. Lumina naturală-Punctele cardinale și orientarea spatiilor
Metoda de predare:
Prezentări teoretice generale, susțineri la panou, corecturi individuale, îndrumare pe parcursul realizării proiectului, elaborarea unor fișe de documentare și prezentarea acestora, studii pe baza machetei. Îndrumare continuă pe parcursul întregului proiect.
Mod de evaluare:
Evaluare sumativă (predarea proiectului și prezentarea acestuia în fața comisiei de jurizare – mod de prezentare grafică, demers arhitectural etc.)
Bibliografie minimală:
Bachelard Gaston: Poetica spațiului, Paralela 45, 2003
Ballard Bell Victoria., Rand Patrick: Materials for architectural design, Princeton Architectural Press, 2006
Cantacuzino George Matei Introducere la studiul arhitecturii, Paidea, 2002
Ching, Francis D. K., Architecture: Form, Space, and Order, John Wiley & Sons, New York, 2007
Clark Roger, Pause Michael, Precedents in Architecture: Analytic Diagrams, Formative Ideas and Partis, John Wiley & Sons, 2005
Deplazes Andrea, Constructing Architecture. Materials, Processes, Structures. A Handbook, Birkhauser, 2005
Di Mari Anthony, Conditional design - An Introduction to Elemental Arhitecture, BISPUBLISHERs, 2014
Francois Blanciak, Siteless-1001 Buildings forms, the MIT Press, 2008
Gossel Peter, Leuthauser Gabriele, L'Arhitecture du XXe Siècle,Tachen, 2012
Jodidio Philip, Temporary Arhitecture Now, Tachen, 2011
Moffett Marian, Fazio Michael, Wodehouse Lawrence, A World History of Architecture, Laurence King, Publishing, 2003
Neufert Ernst, Manualul arhitectului, Alutus, 2004
Pallasmaa Juhani, Mâna care gândește, Editura fundatiei Arhitext design, 2020
Pallasmaa Juhani, Privirea care atinge arhitectura și simțurile, Editura fundatiei Arhitext design, 2015
Roger H. Clark, Michael PAUSE, Precedents in Architecture: Analytic Diagrams, Formative Ideas and Partis, John Wiley & Sons, 2005
Stan Allen, Practice - Architecture, Technique and Representation,
Routledge, 2009
Von Meiss Pierre, Elements of Architecture. From Form to Place + Tectonics, EPFL Press, 2013
Von Meiss Pierre /De la forma la loc + Tectonica: O introducere în studiul arhitecturii, Editura Capitel Avangarde, 2015
Zell Mo, Architectural Drawing Course: Tools and Techniques for 2D and 3D Representation, Barron's, 2008
Zevi Bruno Codul Anticlasic (limbajul modern al arhitecturii), Paidea, 2000
Zevi Bruno, Cum să înțelegem arhitectura, Editura Tehnică, 1969
Zumthor Peter, Atmospheres, Birkhauser, 2006
Zumthor Peter, Thinking Arhitecture, Birkhauser, 1999