SFA-92 Perspectivă

Facultatea de Arhitectură de Interior / Arhitectură de Interior
anul I, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+1L | Credite ECTS: 2
Fișa disciplinei:
SFA-92 I Perspectiva.pdf
Departament:
Studiul formei și ambient
Titular:
lect.dr.arh. Ioana Avram
Colectiv:
conf. dr. arh. Sorana Untanu, lect. dr. arh. Valeria Potenchi, lect. dr. arh. Ioana Avram
Obiective:
Pornind de la explicarea funcționării vederii umane, cursul are ca obiectiv principal
descrierea elementelor formative pentru dezvoltarea vederii și gândirii în spațiu și modul de realizare a perspectivei de arhitectură.
Studiul perspectivei este abordat sub cele două aspecte ale sale:
• perspectiva, instrument de proiectare și de analiză vizuală a obiectului;
• perspectiva, modalitate de reprezentare în cadrul proiectului de arhitectură;
Cursul NU își propune descrierea mai multor metode de construcție a perspectivei.
Conținut:
Titlul cursurilor

1. Axonometria. Definiție, clasificări.
2 Mecanismul și clasificările perspectivei. Perspectiva liberă pe tablou vertical la 2 puncte de fugă.
3 Punctele de fuga si punctele de măsură. Dreapta și planul în perspectivă.
4 Perspectiva cu orizontul suprainaltat. Trasarea umbrelor în perspectiva pe tablou vertical. Redarea adâncimii.
5 Punctul de distanță. Perspectiva frontală. Schita perspectiva.
6 Diviziuni perspective. Perspectiva de interior la 2 puncte de fuga.
7 Cercul și sfera în perspectivă. Oglindirea în perspectiva pe tablou vertical. Restitutia perspectiva.

Titlurile temelor practice

1. Reprezentarea in axonometrie.
2 Construcția perspectivei la 2 puncte de fuga cu orizontul la cota 2 metri.
3 Puncte de fuga si puncte de măsură. Utilizarea lor in perspectiva.
4 Perspectiva cu orizontul supraînălțat.
5 Perspectiva frontală.
6 Perspectiva de interior la 2 puncte de fuga.
7 Cercul și sfera în perspectivă.
Metoda de predare:
Prelegeri și exemplificări la calculator, lucrări practice la planșetă.
Mod de evaluare:
Media celor mai mari 6 note de la lucrările practice = 40%, examen final = 60%, cu condiția ca acesta din urmă să fie notat cu minim nota 4,5.
Bibliografie minimală:
Iulius Ionescu - Perspectiva – instrument de proiectare, Iulius Ionescu, Editura Universitară „Ion Mincu”, 2009 – suport de curs;
Mircea Enache și Iulius Ionescu - Geometrie descriptivă și perspectivă, Ed. Didactică și Pedagogică București, 1983;
Horia Teodoru - Perspectiva, vol. 1-2, Ed. de Stat pentru Literatură și Artă, 1958;

Observații:
In anul universitar 2022-2023, cursul, lucrarile practice si examenul final se vor desfasura fizic, in data si la ora programate in orar.
Studentilor care au minim 6 note obtinute la lucrarile practice din timpul semestrului 2, an universitar 2022-2023, li se va calcula nota finala ca medie aritmetica a celor mai bune 6 note obtinute la lucrarile practice din timpul semestrului.
Studentii care nu au minim 6 note obtinute la lucrarile practice din timpul semestrului 2, an universitar 2022-2023, vor sustine examen in data si la ora programate in orarul de sesiune iunie-iulie 2023 si media se va calcula astfel: Media celor mai mari 6 note de la lucrările practice = 40%, examen final = 60%, cu condiția ca acesta din urmă să fie notat cu minim nota 4,50.
Studentii restantieri isi pot echivala media obtinuta la lucrarile practice in anii anteriori.
Mai multe informatii privind organizarea examenului se pot obtine pe e-mail (persp.int@gmail.com) si pe urmatorul grup de Facebook: FAI Geometrie si Perspectiva
ATENTIE: La examen pot participa numai studentii care sunt inscrisi in catalog.