SFA-125 Geometrie descriptivă

Facultatea de Arhitectură de Interior / Arhitectură de Interior
anul I, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C+2L | Credite ECTS: 4

Fișa disciplinei

SFA-125 Geometrie descriptiva.pdf
Departament:
Studiul formei și ambient
Titular:
lect.dr.arh. Valerica Potenchi
Colectiv:
lect. dr. arh. Valeria Potenchi, conf. dr. arh. Sorana Untanu, lect. dr. arh. Ioana Avram, asist. dr. arh. Claudiu Tudoran
Obiective:
Cursul furnizează studenților elementele formative necesare educării percepției spațiale, precum și informațiile necesare realizării reprezentărilor arhitecturale. Din geometria descriptivă clasică se studiază numai elementele esențiale, proprii gândirii în spațiu a arhitectului.
Utilizând mijloacele geometriei descriptive, se studiază in a doua jumatate a semestrului formele geometrice care au aplicație directă în arhitectura si design: Forme poliedrale, Suprafețe riglate: geometria bolților, paraboloizi hiperbolici, scări elicoidale.
Conținut:
Titlurile cursurilor:

1. Sisteme de proiecție. Clasificare, definiție, proprietăți. Transformări geometrice. Punctul.
2. Dreapta. Reprezentări, proiecții, urme. Poziții particulare ale dreptei.
3. Planul. Reprezentare, urme, intersecții de plane. Pozițiile particulare ale planului.
4. Metodele geometriei descriptive. Metoda schimbării planelor de proiecție.
5. Construcția umbrelor în axonometria ortogonală izometrică.
6. Construcția umbrelor în dublă proiecție ortogonală.
7. Rezolvarea acoperișurilor cu versanți de pante egale.
8. Rezolvarea acoperișurilor cu calcane.
9. Poliedre; reprezentare,vizibilitate, sectiuni plane
10. Intersecții de poliedre neregulate.
11. Poliedre regulate si semiregulate
12. Suprafețe conice și cilindrice. Reprezentare, secțiuni, desfășurare. Cercul și sfera.
13. Suprafețe elicoidale. Reprezentare, clasificări, aplicații în arhitectură.
14. Suprafețe riglate. Reprezentare, clasificări, aplicații în arhitectură.

Titlurile temelor practice:

1. Reprezentarea punctului.
2. Reprezentarea dreptei. Condiția ca un punct să aparțină unei drepte.
3. Reprezentarea planului. Condiția ca o dreapta să aparțină unui plan.
4. Schimbarea planelor de proiecție.
5. Construcția umbrelor în axonometria ortogonală izometrică.
6. Construcția umbrelor în dublă proiecție ortogonală.
7. Rezolvarea acoperișurilor fara calcane
8. Test - Construcția umbrelor în dublă proiecție ortogonală.
9. Rezolvarea acoperișurilor cu calcane.
10. Intersecții de poliedre neregulate.
11. Intersectii de suprafețe conice și cilindrice.
12. Tangente de sfere in dubla proiectie ortogonala.
13. Suprafețe elicoidale; aplicații în arhitectură.
14. Intersecții de poliedre regulate/Echipartitii geometrice
Metoda de predare:
Prelegeri și exemplificări la calculator, lucrări practice la planșetă.
Mod de evaluare:
Media celor mai mari 10 note de la lucrările practice = 40%, media dintre testul pe parcurs + examenul final = 60%, cu conditia ca media dintre testul pe parcurs si examenul final sa fie minim 4,50.
Bibliografie minimală:
Doina Niculae – Noțiuni de geometrie descriptivă în reprezentările de arhitectură, Ed. universitară "Ion Mincu", București, 2004
Doina Niculae și Iulius Ionescu, Geometria Formelor Arhitecturale, Ed. universitară "Ion Mincu", București, 2009
Mircea Enache și Iulius Ionescu - Geometrie descriptivă și perspectivă, Ed. Did.și Ped., București,1983.
Aurelian Tănăsescu – Geometrie descriptivă, perspectivă, axonometrie, Ed. Tehnică, 1975.
Observații:
In anul universitar 2021-2022, testul pe parcurs si examenul final se vor sustine on-line, pe platforma zoom.us, in data si la ora programate in orarul de sesiune.
Examenul final va consta in desenarea in dubla proiectie ortogonala a unei scari elicoidale, conform temei primite la examen. Timp de lucru: 2 ore. Predarea se va face pe mail, la adresa fai.geometrie@gmail.com, in maxim 1/2 ora dupa expirarea timpului de lucru.
Nota finala se va calcula astfel: Media celor mai mari 10 note de la lucrările practice = 40%, media dintre testul pe parcurs + examenul final = 60%, cu conditia ca media dintre testul pe parcurs si examenul final sa fie minim 4,50.
Mai multe informatii privind organizarea testului pe parcurs si a examenului se pot obtine pe e-mail (fai.geometrie@gmail.com) si pe urmatorul grup de Facebook: FAI Geometrie si Perspectiva
ATENTIE: La examen pot participa numai studentii care sunt inscrisi in catalog.