SFA-16 Desen de observație

Facultatea de Arhitectură de Interior / Arhitectură de Interior
anul I, sem 2, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 3L | Credite ECTS: 2
Departament:
Studiul Formei și Ambient
Titular:
lect. Denisa Ilie
Colectiv:
lect. dr. arh. Nadina PÂRVU, asist. dr. arh. Ana MOHONEA, asist. dr. arh. Claudiu TUDORAN, drd. designer Andreea Teodora GERU
Obiective:

Desenul este „una cosa mentale”, a spus Leonardo da Vinci.
Desenul are caracterul unei operații abstractive care concentrează reprezentări ale lumii văzute printr-o definire vizuală de natură intelectuală și cu valoare simbolică, dar implică și o transcriere emoțională spontană a unor impresii vizuale personale.
Prin desenul de observație se urmărește reprezentarea prin mijloace grafice a unui obiect sau a unei compoziții de obiecte de diverse materiale, texturi și culori pe o supratafață plană (pe hartie de desen albă sau colorată).
Obiectivele cursului de „Desen de observație” sunt: crearea unui limbaj grafic propriu, de studiu, de creație de specialitate, dar și de comunicare între student și profesor și - mai tȃrziu - între profesionist și beneficiar, prin îmbogățirea cunoștințelor de specialitate și dezvoltarea abilităților practice de desen ale studenților.

Conținut:

Titlurile temelor practice
Interior:
1. Desen de construcție liniară a unei compoziții simple formate din corpuri geometrice simple
2. Desen de construcție liniară a unei compoziții complexe formate din corpuri geometrice simple
3. Valorația temei precedente
4. Desen de construcție liniară a unui capitel antic – ordinul doric
5. Valorația temei precedente
6. Desen de construcție liniară a unui capitel antic – ordinul ionic
7. Valorația temei precedente
8. Desenul unui capitel antic – ordinul corintic
9. Desen de construcție liniară a unei compoziții de obiecte de diferite materiale
10. Valorația temei precedente
11. Stilizarea unei compoziții de obiecte
12. Abstractizarea unei compoziții de obiecte
13. Abordare cromatică a unei compoziții de obiecte de diferite materiale
14. Abordare cromatică liberă, originală, unei compoziții de obiecte date

Metoda de predare:

Prelegeri cu exemple din fondul anilor de studiu precedenți, cursuri practice cu demonstrații la planșetă

Mod de evaluare:

Media din 7 cele mai bune lucrări

Bibliografie minimală:

L’Ermitage, „Le Dessin d’Europe occidentale”, Edition d’art Aurore, Leningrad, 1981
Ressu Camil, “Însemnări”, Editura Meridiane, București, 1967, pag.65-66
Giedion Welcker Carolina, “Paul Klee”, Editura Meridiane, București, 1977, pag.77
Lhote, “Tratat despre peisaj și figură”, Editura Meridiane, București, 1969, pag.117
Ruskin John, “Însemnări despre artă”, Editura Meridiane, București, 1968, pag.47
Delacroix Eugene, “Pagini de jurnal”, Editura Meridiane, București, 1965, pag.93
Kandinsky, Wassily, „Lo spirituale nell’arte”, Milano, 1989
Knobler Natan, “Dialogul vizual”, vol.I, Editura Meridiane, București, 1983
Șușală Ion N., Bărbulescu Ovidiu, “Dicționar de artă. Termeni de atelier”, Editura Sigma, București, 1993, pag.279-280
Ianovici Adriana, Desenul de observație, Editura Universitară Ion Mincu, 2009
Cosma Dunel, “Desenul de arhitectură”, Editura Universitară Ion Mincu, 2004
Enăchescu Constantin, “Expresia plastică a personalității”, Editura științifică, București, 1975, pag.10-12, 140