PID-4 Studiul formei (2)

Facultatea de Arhitectură de Interior / Arhitectură de Interior
anul I, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2P | Credite ECTS: 3

Fișa disciplinei

PID-4 Studiul formei (2).pdf
Departament:
Proiectare de interior și design
Titular:
lect.dr.arh.int. Marilena Negulescu
Colectiv:
asist.dr.arh. Astrid Rottman, asist.dr.arh.int. Cristian Silviu Valentin, asist.dr.arh.int. Raluca Maria Velescu, drd arh. Arthur O'Looney
Obiective:
Capacitatea de a concepe și a redacta, inclusiv prin tehnici digitale, planșe de arhitectură de interior tehnice și artistice.
Cunoașterea principiilor de compoziție și a limbajului aferent disciplinei.
Utilizarea diferitelor metode de redactare în conturarea concepției arhitecturale.
Conținut:
3 module/sem:
Tema 1 Organizari vizuale (11 ore): Conceperea unei compoziții unitare și echilibrate.
Tema 2 Desen liniar(20 ore): Insușirea modalitatilor de reprezentare si diferentiere a liniilor.
Tema 3 Placa decorativa(11 ore): Crearea de noi texturi plecând de la un modul de bază. Evidențierea potențialului tactil al materialelor.
Metoda de predare:
Prelegeri insotite de proiectii cu imagini digitale.
Exercitii realizate invidual, constand in planse desenate cu utilizarea unor tehnici diferite si/sau machete.
Mod de evaluare:
Rezultatele temelor se noteaza de o comisie alcatuita din cadrele didactice indrumatoare
Media finala este alcatuita media celor mai bune 3 valori din cele 4 obtinute.
Bibliografie minimală:
Atkin Jacqui, The Tile Artist's Motif Bible, Krause Publication, 2007
Martin Cat, The Surface Texture Book, Thames&Hudson, 2006
Giorgini Frank, Handmade Tiles: Designing, Making, Decorating, Lark Books, 2001
Herbert Tony, Huggins Kathryn, The decorative tile in architecture and interiors, Phaidon, 2000
Hilliard Elizabeth, The Tile Book: Decorating with Fired Earth, Pavilion, 1999
Van Lemmen Hans, Tiles: 1000 Years of Architectural Decoration, Abrams, 1993
Hedgecoe John, Damluji Salma Samar, Zillij: The Art of Moroccan Ceramics, Garnet, 1992