PID-4 Studiul formei (2)

Facultatea de Arhitectură de Interior / Arhitectură de Interior
anul I, sem 2, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2P | Credite ECTS: 3
Departament:
Proiectare de Interior și Design
Titular:
lect. Marilena Negulescu
Colectiv:
dr.arh.Marius Marcu Lapadat, dr.arh.int. Raluca Velescu, dr.arh.int. Cristian Silviu Valentin, dr.arh.int. Marilena Negulescu, drd.arh. Arthur O'Looney
Obiective:

Capacitatea de a concepe și a redacta, inclusiv prin tehnici digitale, planșe de arhitectură de interior tehnice și artistice.
Cunoașterea principiilor de compoziție și a limbajului aferent disciplinei.
Utilizarea diferitelor metode de redactare în conturarea concepției arhitecturale.

Conținut:

Cele 42 ore/ semestru sunt grupate in 3 module.
Tema 1 Organizari vizuale (11 ore): Conceperea unei compoziții unitare și echilibrate.
Tema 2 Desen liniar(20 ore): Insușirea modalitatilor de reprezentare si diferentiere a liniilor.
Tema 3 Placa decorativa(11 ore): Crearea de noi texturi plecând de la un modul de bază. Evidențierea potențialului tactil al materialelor.

Metoda de predare:

Prelegeri insotite de proiectii cu imagini digitale.
Exercitii realizate invidual, constand in planse desenate cu utilizarea unor tehnici diferite si/sau machete.

Mod de evaluare:

Rezultatele temelor de 11 ore se noteaza de o comisie alcatuita din cadrele didactice indrumatoare la ambele grupe cu o nota. Nota este exprimata intr-o valoare cu o zecimala.
Rezultatele temei de 20 de ore se noteaza de o comisie alcatuita din cadrele didactice indrumatoare la ambele grupe cu doua note. Notele sunt exprimate in valori cu o zecimala.
Media finala este alcatuita media celor mai bune 3 valori din cele 4 obtinute.

Bibliografie minimală:

Atkin Jacqui, The Tile Artist's Motif Bible, Krause Publication, 2007
Martin Cat, The Surface Texture Book, Thames&Hudson, 2006
Giorgini Frank, Handmade Tiles: Designing, Making, Decorating, Lark Books, 2001
Herbert Tony, Huggins Kathryn, The decorative tile in architecture and interiors, Phaidon, 2000
Hilliard Elizabeth, The Tile Book: Decorating with Fired Earth, Pavilion, 1999
Van Lemmen Hans, Tiles: 1000 Years of Architectural Decoration, Abrams, 1993
Hedgecoe John, Damluji Salma Samar, Zillij: The Art of Moroccan Ceramics, Garnet, 1992