PID-166 Activități practice (releveu)

Facultatea de Arhitectură de Interior / Arhitectură de Interior
anul I, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2L | Credite ECTS: 2

Fișa disciplinei

PID-166 Activitati practice (releveu).pdf
Departament:
Proiectare de interior și design
Titular:
lect.dr.arh.int. Marilena Negulescu
Colectiv:
asist.dr.arh. Astrid Rottman, asist.dr.arh.int. Cristian Silviu Valentin, asist.dr.arh.int. Raluca Maria Velescu, drd.arh. Arthur O'Looney
Obiective:
Însușirea metodei de relevare a unui spațiu interior.
Conținut:
Curs practic de exemplificare a metodelor de relevare a unui spatiu existent. Utilizarea corectă a tehnicilor de măsurare a spatiilor interioare.
Aplicație practică care constă în efectuarea unui releveu pentru spațiile interioare ale unei clădiri cu valoare arhitecturală (ex. Muzeul Storck, Ordinul Arhitecților de pe str. Pictor Arthur Verona)
Metoda de predare:
Lucrare practica
Mod de evaluare:
10% din oficiu, 40% prezenta si relevarea spatiului, 50% plansele finale
Bibliografie minimală:

Bryan Paul, Blake Bill, Bedford Jon, Metric Survey Specifications for Cultural Heritage. Swindon: English Heritage, 2009
Chabbi Amel, Eppich Rand, Recording, Documentation, and Information Management for the Conservation of Heritage Places: Vol. II, Illustrated Examples. Los Angeles: The Getty Conservation Institute, 2007
King John, Understanding Historic Buildings. A guide to good recording practice. Swindon: English Heritage, 2006