PID-3 Studiul formei (1)

Facultatea de Arhitectură de Interior / Arhitectură de Interior
anul I, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2P | Credite ECTS: 3
Titular:
lect. Marilena Negulescu
Colectiv:
dr.arh. Marius Marcu Lapadat, dr.arh.int. Raluca Velescu, dr.arh.int. Cristian Silviu Valentin, dr.arh.int. Marilena Negulescu, drd.arh. Arthur O'Looney
Obiective:
Capacitatea de a concepe și a redacta, inclusiv prin tehnici digitale, planșe de arhitectură de interior tehnice și artistice.
Cunoașterea principiilor de compoziție și a limbajului aferent disciplinei.
Utilizarea diferitelor metode de redactare în conturarea concepției arhitecturale.

Conținut:
42 ore/semestru grupate in 3 module.
Tema 1 Colaj (11 ore): Utilizarea tehnicilor mixte specifice limbajului arhitectural
Tema 2 Conventii de reprezentare (11 ore): Conventii de reprezentare, utilizarea diferitelor conventii si coduri de reprezentare
Tema 3 Texturi (20 ore): Conceperea si reprezentarea texturilor
Metoda de predare:
Prelegeri insotite de proiectii cu imagini digitale.
Mod de evaluare:
Rezultatele temelor de 11 ore se noteaza de o comisie alcatuita din cadrele didactice indrumatoare la ambele grupe cu o nota. Nota este exprimata intr-o valoare cu o zecimala.
Rezultatele temei de 20 de ore se noteaza de o comisie alcatuita din cadrele didactice indrumatoare la ambele grupe cu doua note. Notele sunt exprimate in valori cu o zecimala.
Media finala este alcatuita media celor mai bune 3 valori din cele 4 obtinute.
Bibliografie minimală:

Arnheim Rudolf, Arta si perceptia vizuală: o psihologie a vazului creator, Polirom, 2011
Arnheim Rudolf, Forta centrului vizual: Un studiu al compozitiei in artele vizuale, Polirom, 2012
Banu George, Usa, o geografie intimă, Nemira, 2017
Bartos Mihaly, Compozitia in pictură, Polirom, 2016
Coates, Michael, Graeme Brooker și Sally Stone, The Visual Dictionary of Interior Architecture and Design, Lausanne: AVA Publishing SA, 2009
Dabija Ana-Maria, Notiuni de proiectare a tamplăriilor la clădiri cu functiuni civile, UAUIM, 2003
Dabija Ana-Maria, Notiuni de proiectare a scărilor la cladiri cu functiuni civile, UAUIM
Jurov, Cosma,. Arhitectura ambianțelor – elemente de teorie cognitivă și psihologie ambientală în arhitectură, București: Editura Capitel, 2006
Kilmer Rosemary, Kilmer Otie, Construction Drawings and Details for Interiors, John Wiley&Sons, 2016
Neufert Ernst, Manualul arhitectului, Alutus, 2004
Piotrowski Christine, Professional Practice for Interior Designers, John Wiley&Sons, 2016
Simpson, Ian. Drawing : Seeing and Observation. 3rd Ed.]. ed. London: A&C Black, 2003. Print
Stan Allen, Practice - Architecture, Technique and Representation, Routledge, 2009
Zell Mo, Arhitectural Drawing Course: Tools and Technique for 2D and 3D Representation, Barron's, 2008
Zevi, Bruno, Codul Anticlasic- limbajul modern al arhitecturii. București: Editura Paideia, 2000