PID-3 Studiul formei (1)

Facultatea de Arhitectură de Interior / Arhitectură de Interior
anul I, sem 1, 2021-2022 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2P | Credite ECTS: 3
Departament:
Proiectare de Interior și Design
Titular:
lect.dr.arh Cristia Chira
Colectiv:
arh. Cristia Chira, arh. int. Marilena Negulescu, arh. Arthur O'Looney
Obiective:

Intelegerea limbajului si a codurilor folosite in arhitectura de interior
Insusirea simtului materialului, a diverselor tehnici de a imagina si controla configuratii 3D, inclusiv macheta.
Dezvoltarea simtului proportiilor, intelegerea spatiului si stimularea creativitatii
Exersarea diverselor tehnici de reprezentare in 2D a configuratiilor spatiale 3D

Conținut:

Cele 42 ore/ semestru sunt grupate in 3 module.
Tema 1 (11 ore) : Limbajul arhitectural compus din piese desenate, completate de texte. Utilizarea tehnicilor mixte.
Tema 2 (20 ore): Conventii de reprezentare, utilizarea diferitelor convetii si coduri de reprezentare la diferite scari.
Tema 3 (11 ore) : Desenul conceptual. Utilizarea liniei ca instrument de intelegerea a volumelor 3D. Macheta executata din sectiuni paralele

Metoda de predare:

Prelegeri insotite de proiectii cu imagini digitale.
Exercitii realizate invidual, constand in planse desenate cu utilizarea unor tehnici diferite si/sau machete.

Mod de evaluare:

Rezultatele temelor de 11 ore se noteaza de o comisie alcatuita din cadrele didactice indrumatoare la ambele grupe cu o nota. Nota este exprimata intr-o valoare cu o zecimala.
Rezultatele temei de 20 de ore se noteaza de o comisie alcatuita din cadrele didactice indrumatoare la ambele grupe cu doua note. Notele sunt exprimate in valori cu o zecimala.
Media finala este alcatuita media celor mai bune 3 valori din cele 4 obtinute.

Bibliografie minimală:

- Lidstone John si Lewis Stanley, Reinhold Visuals Study Guide, Litton Educational Publishing, Inc., 1980
- Grimley Chris si Love Mimi, Color Space Style, Rockport Publishers, Inc., 2007
- McMorrough Julia, Materials Structures Standards, Rockport Publishers, Inc., 2006
- Ching Francis si Binggeli Corki, Interior Design Illustrated 2nd edition,
John Wiley&Sons, New Jersey, 2005