Plan de învățământ
Design de Produs, anul 2, 2023-2024

program unitar de studii (ciclu de licență și ciclu de master comasate) / 5 ani
Nr.
crt.
Cod Disciplină Cat.
form.
Ore/săptămână Total
ore
ECTS Titular
S1 S2 S1 S2
Discipline obligatorii sem. 1
1. PID-126 Atelier design (2.1) DS 1C+9P - 60 6 - Bogdan-Mihai Ioniță
2. PID-127 Atelier design (2.2) DS 1C+9P - 70 7 - Bogdan-Mihai Ioniță
3. PID-128 Schiță (2.1)
Obs: Desfășurarea prevăzută în afara orelor contact (activitate fără îndrumare)
DS - - 24 1 - Bogdan-Mihai Ioniță
4. PID-62 Studiul formei (3) DS 2P - 28 3 - Bogdan-Mihai Ioniță
5. SFA-23 Modelare virtuală DF 1C+1L - 28 3 - Andreea Iosif
6. PID-24 Istoria mobilierului și a ornamentului DF 2C - 28 2 - Răzvan Mihai Luscov
7. SFA-17 Modelaj / machetaj DF 1C+1L - 28 2 - Ionel Iștoc
8. IT-57 Istoria arhitecturii moderne și contemporane DF 2C - 28 2 - Radu Ponta
9. PID-88 Identitate vizuală DC 4L - 56 4 - Bogdan-Mihai Ioniță
Discipline obligatorii sem. 2
10. PID-129 Atelier design (2.3) DS - 1C+9P 70 - 7 Bogdan-Mihai Ioniță
11. PID-130 Atelier design (2.4) DS - 1C+9P 60 - 6 Bogdan-Mihai Ioniță
12. PID-131 Schiță (2.2)
Obs: Desfășurarea prevăzută în afara orelor contact (activitate fără îndrumare)
DS - - 24 - 1 Bogdan-Mihai Ioniță
13. PID-63 Studiul formei (4) DS - 2P 28 - 3 Bogdan-Mihai Ioniță
14. ST-36 Statică și rezistența materialelor DD - 2C+1S 42 - 3 Adrian Iordăchescu
15. SFA-48 Vizualizare de obiect DF - 1C+1L 28 - 2 Andreea Iosif
16. SFA-12 Mobilier - Tehnologie DS - 2C 28 - 2 Cristina Șerban
17. PID-83 Proiect tehnic de design (1) DD - 1C+4P 70 - 4 Răzvan Mihai Luscov
18. PID-49 Activități practice (materiale și tehnologii) DD - 2L 28 - 2 Bogdan-Mihai Ioniță
Total ore obligatorii / credite 23 25 728 30 30
Simboluri departamente
ITIstoria & teoria arhitecturii și conservarea patrimoniului
STȘtiințe tehnice
PIDProiectare de interior și design
SFAStudiul formei și ambient
Categorii formative
DFDisciplină fundamentală
DDDisciplină tehnică în domeniu
DSDisciplină de specialitate
DCDisciplină complementară
Ore/săptămână
Ccursuri
Sseminarii
Llucrări
Pproiectare