UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact

Plan de învățământ 2018-2019, anul II (sem. 3 și 4)

Facultatea de Arhitectură de Interior / Design de Produs
program unitar de studii (ciclu de licență și ciclu de master comasate)

Nr.
crt.
Cod Disciplină Cat.
form.
Ore/săptămână Total
ore
ECTS Titular
S1 S2 S1 S2
Discipline obligatorii
1. PID-7 Atelier Design (3) DS 1C+9P - 140 14 - Doina Șerban
2. PID-62 Studiul formei (3) DS 3P - 42 3 - Doina Șerban
3. SFA-23 Modelare virtuală DF 1C+2L - 42 3 - Andreea Iosif
4. ST-34 Alcătuiri constructive DTD 1C+1L - 28 2 - Andreea Prelipcean
5. ST-36 Statică și rezistența materialelor DTD 1C+1S - 28 2 - Mihaela Georgescu
6. IT-8 Istoria arhitecturii moderne DF 2C - 28 2 - Sorin Vasilescu
7. CP-22 Limbi străine (3) DC 2S - 28 2 - Luminița Petrulian
8. CP-3 Educație fizică (1) DC 2S - 28 2 - Lucia Chihaia
9. PID-8 Atelier Design (4) DS - 1C+9P 140 - 14 Doina Șerban
10. PID-63 Studiul formei (4) DS - 3P 42 - 3 Doina Șerban
11. PID-49 Activități practice (materiale și tehnologii) DTD - 2L 28 - 2 Doina Șerban
12. SFA-17 Modelaj / machetaj DF - 1C+2L 42 - 3 Ionel Iștoc
13. SFA-48 Vizualizare de obiect DF - 1C+1L 28 - 2 Andreea Iosif
14. SFA-12 Mobilier - Tehnologie DS - 2C 28 - 2 Cristina Șerban
15. SFA-47 Mecanisme și dispozitive DTD - 2C 28 - 2 Gheorghe Mladin
16. CP-23 Limbi străine (4) DC - 2S 28 - 2 Luminița Petrulian
TOTAL ORE OBLIGATORII / CREDITE 26 26 728 30 30  
Simboluri departamente
IT, CPIstoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului
STȘtiințe Tehnice
SFAStudiul Formei și Ambient
PIDProiectare de Interior și Design
Categorii formative
DFDisciplină fundamentală
DTDDisciplină tehnică în domeniu
DSDisciplină de specialitate
DCDisciplină complementară
Ore/săptămână
Ccursuri
Sseminarii
Llucrări
Pproiectare
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/