Plan de învățământ
Design de Produs anul 2, 2021-2022

program unitar de studii (ciclu de licență și ciclu de master comasate) / 5 ani
Nr.
crt.
Cod Disciplină Cat.
form.
Ore/săptămână Total
ore
ECTS Titular
S1 S2 S1 S2
Discipline obligatorii
1. PID-7 Atelier Design (3) DS 1C+9P - 140 14 - Doina Șerban
2. PID-62 Studiul formei (3) DS 2P - 28 3 - Doina Șerban
3. SFA-23 Modelare virtuală DF 1C+1L - 28 3 - Andreea Iosif
4. PID-24 Istoria mobilierului și a ornamentului DF 2C - 28 2 - Codruta Iana , Bogdan Ionita
5. SFA-17 Modelaj / machetaj DF 1C+1L - 28 2 - Ionel Iștoc
6. IT-57 Istoria arhitecturii moderne și contemporane DF 2C - 28 2 - Radu Ponta
7. PID-88 Identitate vizuală DC 1C+3P - 56 4 - Bogdan Ioniță
8. PID-8 Atelier Design (4) DS - 1C+9P 140 - 14 Doina Șerban
9. PID-63 Studiul formei (4) DS - 2P 28 - 3 Doina Șerban
10. ST-36 Statică și rezistența materialelor DD - 2C+1S 42 - 3 Adrian Iordăchescu
11. SFA-48 Vizualizare de obiect DF - 1C+1L 28 - 2 Andreea Iosif
12. SFA-12 Mobilier - Tehnologie DS - 2C 28 - 2 Cristina Șerban
13. PID-83 Proiect tehnic de design (1) DD - 5P 70 - 4 Răzvan Luscov
14. PID-49 Activități practice (materiale și tehnologii) DD - 2L 28 - 2 Doina Șerban
TOTAL ORE OBLIGATORII / CREDITE 24 26 700 30 30  
Simboluri departamente
ITIstoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului
STȘtiințe Tehnice
SFAStudiul Formei și Ambient
PIDProiectare de Interior și Design
Categorii formative
DFDisciplină fundamentală
DDDisciplină tehnică în domeniu
DSDisciplină de specialitate
DCDisciplină complementară
Ore/săptămână
Ccursuri
Sseminarii
Llucrări
Pproiectare