PID-49 Activități practice (materiale și tehnologii)

Facultatea de Arhitectură de Interior / Design de Produs
anul II, sem 2, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2L | Credite ECTS: 2
Departament:
Proiectare de Interior și Design
Titular:
asist. Bogdan-Mihai Ioniță
Colectiv:
Asist.drd. Roland Vasiliu Prep. Romana Topescu
Obiective:
-insusirea tehnicilor de releveu -realizarea releveului tehnic pentru un obiect -transpunerea masuratorilor intr-o plansa specifica
Conținut:
Realizarea releveului unui obiect din Muzeul Tehnicii
Metoda de predare:
-explicarea notiunilor, detalierea temei, stabilirea modalitatilor de abordare -corecturi individuale
Mod de evaluare:
-urmarirea modului in care au fost respectate cerintele temei, conform textului acesteia. -evaluare finala