PID-49 Activități practice (materiale și tehnologii)

Facultatea de Arhitectură de Interior / Design de Produs
anul II, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2L | Credite ECTS: 2
Fișa disciplinei:
FI-D PID-49 Activitati practice (materiale si tehnologii).pdf
Departament:
Proiectare de interior și design
Titular:
asist.dr. Bogdan-Mihai Ioniță
Obiective:
- realizarea unui studiu tehnic detaliat;
- reprezentarea corectă în codul desenului tehnic;
- familiarizarea studentului cu metodologie de problem solving în proiectarea de design.
Conținut:
Realizarea unui proiect în baza vizitelor de cercetare realizate.
Metoda de predare:
-explicarea notiunilor, detalierea temei, stabilirea modalitatilor de abordare
-corecturi individuale
Mod de evaluare:
-urmarirea modului in care au fost respectate cerintele temei, conform textului acesteia.
-evaluare finala
-evaluarea rezultatelor și a caietului de practică