PID-49 Activități practice (materiale și tehnologii)

Facultatea de Arhitectură de Interior / Design de Produs
anul II, sem 2, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2L | Credite ECTS: 2
Departament:
Proiectare de Interior și Design
Titular:
asist. Bogdan-Mihai Ioniță
Colectiv:
Asist.drd. Roland Vasiliu Prep. Romana Topescu
Obiective:

-insusirea tehnicilor de releveu
-realizarea releveului tehnic pentru un obiect
-transpunerea masuratorilor intr-o plansa specifica

Conținut:

Realizarea releveului unui obiect din Muzeul Tehnicii

Metoda de predare:

-explicarea notiunilor, detalierea temei, stabilirea modalitatilor de abordare
-corecturi individuale

Mod de evaluare:

-urmarirea modului in care au fost respectate cerintele temei, conform textului acesteia.
-evaluare finala