PID-62 Studiul formei (3)

Facultatea de Arhitectură de Interior / Design de Produs
anul II, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2P | Credite ECTS: 3
Titular:
asist. Bogdan-Mihai Ioniță
Colectiv:
Asistent dr.arh. Gențiana Dumitrașcu Asistent dr.designer Alexandra Anghelache
Obiective:
-insusirea tehnicilor de prezentare
-exersarea modalitatilor de exprimare vizuala a unei idei
-rezolvarea creativa a temei propuse
Conținut:
TEMA 1 - Esențializarea formelor naturale – varianta alb-negru
TEMA 2 - Esențializarea formelor naturale – varianta color
TEMA 3 - Traducerea unui cuvânt în limbaj grafic
TEMA 4 - Traducerea unei propoziții în limbaj grafic
TEMA 5 - Traducerea unei propoziții în limbaj grafic – varianta color
TEMA 6 - Exercițiu grafic word cloud
TEMA 7 - Reluarea unei teme din cursul semestrului 1
Metoda de predare:
-explicarea notiunilor, detalierea temei, stabilirea modalitatilor de abordare
-prezentari de imagini, comentarii si discutii in colectiv
-corecturi individuale
-corecturi la panou
Mod de evaluare:
-urmarirea modului in care au fost respectate cerintele temei, conform textului acesteia.
-evaluare finala