SFA-23 Modelare virtuală

Facultatea de Arhitectură de Interior / Design de Produs
anul II, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+1L | Credite ECTS: 3
Fișa disciplinei:
SFA-23 Modelare virtuala.pdf
Departament:
Studiul formei și ambient
Titular:
conf. Andreea Iosif
Colectiv:
Mihai Chisarau
Obiective:
Parcurgând acest curs studenții vor ajunge să stăpânească modelarea virtuală și să o utilizeze în mod curent în activitatea de proiectare, de la căutarea formei conceptuale până la detalierea de execuție, realizarea machetei și a planșelor de detaliere.
Conținut:
Cursuri:
1, Introducere. Prezentarea cursului. Noțiuni fundamentale de grafica pe calculator
2.Rhinoceros. Comunicarea cu programul. Unelte specifice pt suprafețe. Unelte specifice pt transformări și deformări
3, Autocad. Comunicarea cu programul. UCS-uri. Generarea si editarea solidelor.
4. Fusion 360. Interfața și gestiunea proiectului. Browser+history. Spatii de lucru. Crearea obiectelor; parametri și funcții. Plansa
5. SketchUP. Interfața și gestiunea scenei. Sisteme de coordonate si transformari. Generarea si modificarea obiectelor. Instante.

Lucrari practice:

1.Rhinoceros
a) templu b) scaun
TEMA:
a/ Faceți un castel din cuburi, folosind primitivele oferite de program (box, sphere etc).
b/ terminati scaunul inceput in clasa.

2.Rhinoceros
a) Cal de sah, b) Scaunul Rietveld,
TEMA:
a/ terminati scaunul lui G. Rietveld
b/ gasiti o solutie pentru a modela aceasta scrumiera.

3.Autocad
a) Model celebru de arhitectura : "John Pew House", Wisconsin.
TEMA:
a/ Realizati singuri etajul casei John Pew.
b/ Propuneti si modelati o scara pentru casuta lui Wright. Scara urca 270cm si urca de la parter la etaj (amplasata la alegere)

4.Fusion 360
a/ model parametric
b/ ansamblu cinematic
TEMA: Proiectați o piesa de mobilier (la alegere) de dimensiuni WxDxH, care are cel putin o usa si un sertar. Modelul poate sa fie schematic, dar trebuie articulat pe componente

5.SketchUP
a) Masă cu scaune.
b) Capitel de coloană.
TEMA: modelați încăperea în care obișnuiți să lucrati.

Săptămânile 11-14 studentii dezvoltă temele de seminar cu îndrumare din partea cadrelor didactice
Metoda de predare:
Cerințe și mod de funcționare

Activitatea la cursul de Modelare Virtuală se va desfășura exclusiv online, pe platforma Zoom. Cursanții vor intra în ședință cu ID-ul furnizat de titular prin intermediul șefilor de an. Este obligatoriu ca studenții să se conecteze cu camerele pornite, microfoanele oprite și să își afișeze numele real. Conectarea se poate face concomitent de pe două device-uri (PC+smartphone), in cazul in care studentul trebuie să facă share screen pe aplicație iar PC-ul său nu dispune de cameră sau microfon.


La cursuri intrarea este liberă. Prezența se face prin completarea unui formular cu întrebări (quizz), în momentul când acesta este făcut public de titular. Nota obținută la quizz evaluează gradul de atenție la curs și contorizează prezența. La seminarii (numite aici și “lucrări de laborator” sau “laboratoare”) ID-ul va fi anunțat prin șefii de an (dar și postat pe site-ul disciplinei). Participanții se vor putea conecta doar cu acceptul cadrului didactic, care face astfel prezența în primele 5 min. Modul detaliat de desfășurare va fi expus la primul laborator.


Pentru buna desfășurare a lucrărilor de laborator, este necesar ca fiecare student să aibă acces la un calculator care îndeplinește cerințele minime pentru grafica 3D. De asemenea, atât la cursuri cât și la laboratoare va fi necesară o cameră web sau un device dotat cu cameră, precum și o conexiune bună la net.


Software-ul necesar va fi anunțat de la prima ședință și va fi instalat pe calculator înaintea activității didactice care va face uz de el. Cursanților nu li se va solicita achiziționarea de software, toate programele folosite fiind ori gratuite, ori utilizabile în modul trial, ori oferite gratuit studenților de catre producatori (cu conturi educaționale).


În cazul în care titularul constată neîndeplinirea cerințelor de mai sus, este îndreptățit să blocheze accesul cursantului la ședința în derulare. La cursurile cu intrare liberă, ședința va fi suspendată dacă apar intruziuni.
Mod de evaluare:
Pentru a absolvi acest curs, studenții trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

Activitatea pe parcurs:
a/ rezolvarea sarcinilor de seminar (online și teme) 40%
b/ tema individuală 60% (cu minim o corectură online obligatorie)

Examenul constă în prezentarea temei individuale intr-un interviu de 5 min care să confirme paternitatea lucrării.
Un procentaj nul la cerinta a/ , ori lipsa oricărei corecturi la b/, atrage excluderea studentului din examen.

ATENTIE: in sesiunea 2 notarea se va face exclusiv prin examinare in sistem oral, cu un subiect care sa poata fi rezolvat in 3 ore cu oricare din programele invatate (la alegere). Activitatea pe parcurs nu este luata in considerare in sesiunea de restante.
Bibliografie minimală:
Pagina disciplinei: https://stufonote.wixsite.com/cgimincu/modelare-virtuala
Linkuri utile:
1/https://www.rhino3d.com/download/rhino/5.0/Rhino5Level1Training
2/https://www.syncfusion.com/ebooks/autocad_succinctly
3/http://help.autodesk.com/view/fusion360/ENU/?guid=GUID-1C665B4D-7BF7-4FDF-98B0-AA7EE12B5AC2
4/https://www.sketchup.com/plans-and-pricing/sketchup-free


informații suplimentare ›