UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact

Plan de învățământ 2018-2019, anul III (sem. 5 și 6)

Facultatea de Arhitectură de Interior / Design de Produs
program unitar de studii (ciclu de licență și ciclu de master comasate)

Nr.
crt.
Cod Disciplină Cat.
form.
Ore/săptămână Total
ore
ECTS Titular
S1 S2 S1 S2
Discipline obligatorii
1. PID-13 Atelier Design (5) DS 1C+10P - 154 14 - Romeo Simiraș
2. PID-81 Materiale textile în arhitectura de interior DC 2C - 28 2 - Beatrice-Gabriela Jöger
3. PID-25 Introducere în grafic-design DF 2C - 28 2 - Răzvan Luscov
4. PID-24 Istoria mobilierului și a ornamentului DF 2C - 28 2 - Marius Marcu-Lapadat
5. SFA-43 Istoria Design-ului DC 2C - 28 2 - Mirela Duculescu
6. SFA-50 Estetica și tehnologia lemnului DTD 1C+1S - 28 2 - Dan Ionescu
7. IT-21 Istoria artei DC 2C - 28 2 - Celia Ghyka
8. ST-39 Estetica și tehnologia metalului DTD 1C+1S - 28 2 - Ana Maria Mortu
9. PID-14 Atelier Design (6) DS - 1C+10P 154 - 14 Romeo Simiraș
10. PID-28 Proiect mobilier DS - 4P 56 - 4
11. PID-50 Activități practice DTD - 2L 28 - 2 Romeo Simiraș
12. PID-27 Grafic Design DF - 2C 28 - 2 Răzvan Luscov
13. ST-92 Ceramică, sticlă, materiale plastice și compozite DTD - 2C 28 - 2 Gabriela Mindu
14. PID-83 Proiect tehnic de design (1) DS - 4P 56 - 4 Răzvan Luscov
Discipline la alegere
15. Curs la alegere, D3, sem. 1 - 2C - 28 2 -
16. Curs la alegere, D3, sem. 2 - - 2C 28 - 2
TOTAL ORE OBLIGATORII / CREDITE 27 27 756 30 30  

Stabilirea disciplinelor la alegere pentru fiecare an de studiu se va face conform Regulamentului: PDF Regulament_discipline_la_alegere.pdf

Simboluri departamente
ITIstoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului
STȘtiințe Tehnice
SFAStudiul Formei și Ambient
PIDProiectare de Interior și Design
Categorii formative
DFDisciplină fundamentală
DTDDisciplină tehnică în domeniu
DSDisciplină de specialitate
DCDisciplină complementară
Ore/săptămână
Ccursuri
Sseminarii
Llucrări
Pproiectare
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/