UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact

Plan de învățământ 2017-2018, anul III (sem. 5 și 6)

Facultatea de Arhitectură de Interior / Design de Produs
program unitar de studii (ciclu de licență și ciclu de master comasate)

Nr.
crt.
Cod Disciplină Cat.
form.
Ore/săptămână Total
ore
ECTS Titular
S1 S2 S1 S2
Discipline obligatorii
1. PID-13 Atelier Design (5) DS 1C+10P - 154 14 - Ioana Ardelean
2. PID-14 Atelier Design (6) DS - 1C+10P 154 - 14 Ioana Ardelean
3. PID-15 Proiect design habitaclu minimal DS - 4P 56 - 5
4. PID-50 Activități practice DTD - 2L 28 - 2 Ioana Ardelean
5. SFA-102 Materiale textile în arhitectura de interior DC 2C - 28 2 - Beatrice-Gabriela Jöger
6. SFA-87 Vizualizare de arhitectură DF 2L - 28 2 - Andreea Iosif
7. PID-16 Design Interior - evoluție, tendințe DF - 2C 28 - 2 Beatrice-Gabriela Jöger
8. PID-27 Grafic Design DF - 2C 28 - 3 Răzvan Luscov
9. PID-76 Programe de arhitectură (+siguranță+dizabilități) DS - 2C 28 - 2 Oana Diaconescu
10. SFA-50 Estetica și tehnologia lemnului DTD 1C+1S - 28 2 - Dan Ionescu
11. SFA-53 Ceramică, sticlă, materiale plastice și compozite DTD - 2C 28 - 2 Gabriela Mindu
12. PID-80 Identitate culturală DC - 2C 28 - 2 Liz Teston / Fulbright Prof.
13. ST-39 Estetica și tehnologia metalului DTD 1C+1S - 28 2 - Ana Maria Mortu
14. ST-31 Structuri DTD 1C+1S - 28 2 - Vlad Petrescu
Discipline la alegere
15. Curs la alegere, D3, sem. 1 - 2C - 28 2 -
16. Curs la alegere, D3, sem. 2 - - 2C 28 - 2
TOTAL ORE OBLIGATORII / CREDITE 23 29 728 26 34  

Stabilirea disciplinelor la alegere pentru fiecare an de studiu se va face conform Regulamentului: PDF Regulament_discipline_la_alegere.pdf

Simboluri departamente
STȘtiințe Tehnice
SFAStudiul Formei și Ambient
PIDProiectare de Interior și Design
Categorii formative
DFDisciplină fundamentală
DTDDisciplină tehnică în domeniu
DSDisciplină de specialitate
DCDisciplină complementară
Ore/săptămână
Ccursuri
Sseminarii
Llucrări
Pproiectare
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/