Plan de învățământ
Design de Produs anul 3, 2021-2022

program unitar de studii (ciclu de licență și ciclu de master comasate) / 5 ani
Nr.
crt.
Cod Disciplină Cat.
form.
Ore/săptămână Total
ore
ECTS Titular
S1 S2 S1 S2
Discipline obligatorii
1. PID-13 Atelier Design (5) DS 1C+9P - 140 15 - Livia Rus
2. PID-25 Introducere în grafic-design DF 2C - 28 2 - Răzvan Luscov
3. SFA-50 Estetica și tehnologia lemnului DD 1C+1S - 28 3 - Dan Ionescu, Andreea Ivanciof
4. ST-108 Sustenabilitate și tehnologie DD 1C+3S - 56 4 - Daniel Armenciu
5. PID-82 Iluminat arhitectural DD 2C - 28 2 - Cristina Pană
6. ST-93 Materiale de acoperire - vopsele DD 2C - 28 2 - Gabriela Mindu
7. PID-14 Atelier Design (6) DS - 1C+9P 140 - 14 Livia Rus
8. PID-81 Materiale textile în arhitectura de interior DF - 2C 28 - 2 Beatrice-Gabriela Jöger
9. PID-27 Grafic Design DF - 2C 28 - 2 Răzvan Luscov
10. ST-92 Ceramică, sticlă, materiale plastice și compozite DD - 2C 28 - 2 Gabriela Mindu
11. SFA-64 Ecologie DD - 2C 28 - 2 Codina Dușoiu
12. ST-31 Structuri pentru design DD - 1C+1S 28 - 2 Vlad Petrescu
13. SFA-28 Educație plastică - pictură, grafică (1) DC - 2L 28 - 2 Mihaela Șchiopu
14. PID-50 Activități practice DD - 2L 28 - 2 Livia Rus
Discipline la alegere
15. Curs la alegere, D3, sem. 1 - 2C - 28 2 -
16. Curs la alegere, D3, sem. 2 - - 2C 28 - 2
TOTAL ORE OBLIGATORII / CREDITE 24 26 700 30 30  
Simboluri departamente
STȘtiințe Tehnice
PIDProiectare de Interior și Design
SFAStudiul Formei și Ambient
Categorii formative
DFDisciplină fundamentală
DDDisciplină tehnică în domeniu
DSDisciplină de specialitate
DCDisciplină complementară
Ore/săptămână
Ccursuri
Sseminarii
Llucrări
Pproiectare