Plan de învățământ
Design de Produs, anul 3, 2023-2024

program unitar de studii (ciclu de licență și ciclu de master comasate) / 5 ani
Nr.
crt.
Cod Disciplină Cat.
form.
Ore/săptămână Total
ore
ECTS Titular
S1 S2 S1 S2
Discipline obligatorii sem. 1
1. PID-132 Atelier design (3.1) DS 1C+9P - 70 7 - Livia Rus, Dan Vucicovici
2. PID-133 Atelier design (3.2) DS 1C+9P - 70 7 - Livia Rus, Dan Vucicovici
3. PID-134 Schiță (3.1)
Obs: Desfășurarea prevăzută în afara orelor contact (activitate fără îndrumare)
DS - - 24 1 - Livia Rus, Dan Vucicovici
4. PID-25 Introducere în grafic-design DF 2C - 28 2 - Răzvan Mihai Luscov
5. SFA-50 Estetica și tehnologia lemnului DD 1C+1S - 28 3 - Dan Adrian Ionescu
6. PID-165 Sustenabilitate și tehnologie DD 1C+3S - 56 4 - Daniel Armenciu
7. PID-82 Iluminat arhitectural DD 2C - 28 2 - Cristina Pană
8. ST-93 Materiale de acoperire - vopsele DD 2C - 28 2 - Gabriela Mindu
Discipline la alegere sem. 1
9. Curs la alegere, D3, sem. 1 - 2C - 28 2 -
Discipline obligatorii sem. 2
10. PID-135 Atelier design (3.3) DS - 1C+9P 70 - 7 Livia Rus, Dan Vucicovici
11. PID-136 Atelier design (3.4) DS - 1C+9P 60 - 6 Livia Rus, Dan Vucicovici
12. PID-137 Schiță (3.2)
Obs: Desfășurarea prevăzută în afara orelor contact (activitate fără îndrumare)
DS - - 24 - 1 Livia Rus, Dan Vucicovici
13. PID-81 Materiale textile în arhitectura de interior DF - 2C 28 - 2 Beatrice-Gabriela Jöger
14. PID-27 Grafic Design DF - 2C 28 - 2 Răzvan Mihai Luscov
15. ST-92 Ceramică, sticlă, materiale plastice și compozite DD - 2C 28 - 2 Gabriela Mindu
16. SFA-64 Ecologie DD - 2C 28 - 2 Elena Codina Dușoiu
17. ST-31 Structuri pentru design DD - 1C+1S 28 - 2 Vlad Petrescu
18. SFA-28 Educație plastică - pictură, grafică DC - 2L 28 - 2 Andreea Neacșu
19. PID-50 Activități practice DD - 2L 28 - 2 Livia Rus, Dan Vucicovici
Discipline la alegere sem. 2
20. Curs la alegere, D3, sem. 2 - - 2C 28 - 2
Total ore obligatorii / credite 24 25 738 30 30
Simboluri departamente
STȘtiințe tehnice
PIDProiectare de interior și design
SFAStudiul formei și ambient
Categorii formative
DFDisciplină fundamentală
DDDisciplină tehnică în domeniu
DSDisciplină de specialitate
DCDisciplină complementară
Ore/săptămână
Ccursuri
Sseminarii
Llucrări
Pproiectare