PID-63 Studiul formei (4)

Facultatea de Arhitectură de Interior / Design de Produs
anul II, sem 2, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2P | Credite ECTS: 3
Departament:
Proiectare de Interior și Design
Titular:
asist. Bogdan-Mihai Ioniță
Colectiv:
Asistent dr.arh. Gențiana Dumitrașcu Asistent dr.designer Alexandra Anghelache
Obiective:

-insusirea tehnicilor de prezentare
-exersarea modalitatilor de exprimare vizuala a unei idei
-rezolvarea creativa a temei propuse

Conținut:

TEMA 1 - Compoziție tridimensională – origami 3D
TEMA 2 - Compoziție tridimensională – kirigami
TEMA 3 - Pliant tridimensional de prezentare personală
TEMA 4+5 - Studiul luminii in structurile origami/kirigami – alb negru si color
TEMA 6 - Panou de prezentare - fotografii
TEMA 7 - Reluarea unei teme din cursul semestrului 2

Metoda de predare:

-explicarea notiunilor, detalierea temei, stabilirea modalitatilor de abordare
-prezentari de imagini, comentarii si discutii in colectiv
-corecturi individuale
-corecturi la panou

Mod de evaluare:

-urmarirea modului in care au fost respectate cerintele temei, conform textului acesteia.
-evaluare finala