PID-63 Studiul formei (4)

Facultatea de Arhitectură de Interior / Design de Produs
anul II, sem 2, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2P | Credite ECTS: 3
Departament:
Proiectare de Interior și Design
Titular:
asist. Bogdan-Mihai Ioniță
Colectiv:
Asistent dr.arh. Gențiana Dumitrașcu Asistent dr.designer Alexandra Anghelache
Obiective:
-insusirea tehnicilor de prezentare -exersarea modalitatilor de exprimare vizuala a unei idei -rezolvarea creativa a temei propuse
Conținut:
TEMA 1 - Compoziție tridimensională – origami 3D TEMA 2 - Compoziție tridimensională – kirigami TEMA 3 - Pliant tridimensional de prezentare personală TEMA 4+5 - Studiul luminii in structurile origami/kirigami – alb negru si color TEMA 6 - Panou de prezentare - fotografii TEMA 7 - Reluarea unei teme din cursul semestrului 2
Metoda de predare:
-explicarea notiunilor, detalierea temei, stabilirea modalitatilor de abordare -prezentari de imagini, comentarii si discutii in colectiv -corecturi individuale -corecturi la panou
Mod de evaluare:
-urmarirea modului in care au fost respectate cerintele temei, conform textului acesteia. -evaluare finala