PID-63 Studiul formei (4)

Facultatea de Arhitectură de Interior / Design de Produs
anul II, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2P | Credite ECTS: 3
Fișa disciplinei:
FI-D PID-63 Studiul formei (4).pdf
Departament:
Proiectare de interior și design
Titular:
asist. Bogdan-Mihai Ioniță
Obiective:
Acest atelier este compus dintr-o serie de exerciții de explorare a lumii tridimensionale și a relațiilor complexe care o definesc. Provocarea fiecărui exercițiu constă in obținerea unei unități vizuale compuse din diverse tipuri de forme geometrice. Parcursul presupune o creștere progresivă a complexității si dificultății. Prin experimentare practică și rafinare iterativă, participanții sunt încurajați să-și dezvolte înțelegerea formei, spațiului și armoniei vizuale. Această călătorie nu numai că stimulează abilitățile tehnice, dar și abilitățile creative de rezolvare a problemelor, încurajând în cele din urmă participanții să se exprime fluent în limbajul designului tridimensional.
Conținut:
TEMA 3 - Problema volumelor convexe
TEMA 4 - Problema volumelor concave
Metoda de predare:
-Explicarea noțiunilor, detalierea temei, stabilirea modalităților de abordare;
-Prezentări de imagini, comentarii și discuții în colectiv;
-Corecturi individuale
-Lucru pe machetă din ipsos.
Mod de evaluare:
-urmărirea modului in care au fost respectate cerințele temei;
-evaluare machetă;
-prezentare de parcurs și finală;
Bibliografie minimală:
- Gail Greeth Hannah - ”Elements of design”, 2002
- Rudolf Arnheim - ”Arta și percepția vizuală”, 1978
- Martin P. Eidelberg - ”Designer for Industry”, 1984