Plan de învățământ
Design de Produs anul 1, 2020-2021

program unitar de studii (ciclu de licență și ciclu de master comasate) / 5 ani
Nr.
crt.
Cod Disciplină Cat.
form.
Ore/săptămână Total
ore
ECTS Titular
S1 S2 S1 S2
Discipline obligatorii
1. PID-1 Atelier Design (1) DS 1C+9P - 140 14 - Roland Vasiliu
2. PID-34 Studiul formei (1) DS 2P - 28 3 - Roland Vasiliu
3. PID-75 Ergonomie și desen tehnic DF 1C+2L - 42 3 - Mariana Croitoru
4. SFA-125 Geometrie descriptivă DF 2C+2L - 56 4 - Doina Niculae
5. IT-48 Istoria arhitecturii universale DC 2C - 28 2 - Mihaela Criticos
6. PID-85 Introducere în arhitectura de interior și design DF 1C - 14 1 - Marius Marcu-Lapadat
7. CP-1 Limbi străine (1) DC 2S - 28 2 - Luminița Petrulian
8. CP-3 Educație fizică (1) DC 1S - 14 1 - Lucia Chihaia
9. PID-2 Atelier Design (2) DS - 1C+9P 140 - 14 Roland Vasiliu
10. PID-61 Studiul formei (2) DS - 2P 28 - 3 Roland Vasiliu
11. SFA-43 Istoria Design-ului DC - 2C 28 - 2 Denisa Ilie
12. SFA-92 Perspectivă DF - 1C+1L 28 - 2 Doina Niculae
13. SFA-16 Desen de observație DF - 3L 42 - 2 Andreea Neacșu
14. IT-21 Istoria artei DC - 2C 28 - 2 Celia Ghyka
15. CP-2 Limbi străine (2) DC - 2S 28 - 2 Luminița Petrulian
16. CP-4 Educație fizică (2) DC - 1S 14 - 1 Lucia Chihaia
17. PID-52 Activități practice (releveu) DF - - - - 2 Roland Vasiliu
TOTAL ORE OBLIGATORII / CREDITE 25 24 686 30 30  
Simboluri departamente
IT, CPIstoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului
SFAStudiul Formei și Ambient
PIDProiectare de Interior și Design
Categorii formative
DFDisciplină fundamentală
DSDisciplină de specialitate
DCDisciplină complementară
Ore/săptămână
Ccursuri
Sseminarii
Llucrări
Pproiectare