UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact

Plan de învățământ 2018-2019, anul I (sem. 1 și 2)

Facultatea de Arhitectură de Interior / Design de Produs
program unitar de studii (ciclu de licență și ciclu de master comasate)

Nr.
crt.
Cod Disciplină Cat.
form.
Ore/săptămână Total
ore
ECTS Titular
S1 S2 S1 S2
Discipline obligatorii
1. PID-1 Atelier Design (1) DS 1C+9P - 140 14 - Roland Vasiliu
2. PID-34 Studiul formei (1) DS 3P - 42 3 - Roland Vasiliu
3. PID-75 Ergonomie și desen tehnic DF 1C+2L - 42 3 - Mariana Croitoru
4. SFA-125 Geometrie descriptivă DF 2C+2L - 56 4 - Doina Niculae
5. IT-48 Istoria arhitecturii universale DF 2C - 28 2 - Mihaela Criticos
6. CP-1 Limbi străine (1) DC 2S - 28 2 - Luminița Petrulian
7. CP-3 Educație fizică (1) DC 2S - 28 2 - Lucia Chihaia
8. PID-2 Atelier Design (2) DS - 1C+9P 140 - 14 Roland Vasiliu
9. PID-61 Studiul formei (2) DS - 3P 42 - 3 Roland Vasiliu
10. PID-52 Activități practice (releveu) DF - 2L 28 - 2 Roland Vasiliu
11. SFA-92 Perspectivă DF - 1C+1L 28 - 2 Doina Niculae
12. SFA-16 Desen de observație DF - 4L 56 - 4 Andreea Neacșu
13. SFA-20 Lumina și culoarea DF - 1C+2L 42 - 3 Iulius Ionescu
14. CP-2 Limbi străine (2) DC - 2S 28 - 2 Luminița Petrulian
TOTAL ORE OBLIGATORII / CREDITE 26 26 728 30 30  
Simboluri departamente
IT, CPIstoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului
SFAStudiul Formei și Ambient
PIDProiectare de Interior și Design
Categorii formative
DFDisciplină fundamentală
DSDisciplină de specialitate
DCDisciplină complementară
Ore/săptămână
Ccursuri
Sseminarii
Llucrări
Pproiectare
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/