SFA-48 Vizualizare de obiect

Facultatea de Arhitectură de Interior / Design de Produs
anul II, sem 2, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+1L | Credite ECTS: 2
Departament:
Studiul Formei și Ambient
Titular:
conf. Andreea Iosif
Colectiv:
Mihai Chisărău
Obiective:

O serie de cursuri și lucrări de laborator menite să ilustreze modalitățile fundamentale de descriere și vizualizare a formei cu ajutorul unui program specializat în randare. Sunt parcurse tehnicile uzuale de texturare a suprafetelor, de iluminare și de randare profesionistă, cu concentrarea atenției pe prezentarea unui produs.

Conținut:

Modul 1
1. Introducerea în tematică și familiarizarea cu interfața.
2. Noțiuni primare de modelare și editare.
3. Camere și lumini - noțiuni de bază, setări comune.
4. Materiale. Editorul de materiale, structura unui material. Shadere.
5. Test – un model simplu
Modul 2
6. Lansarea temei de proiect: prezentarea unui produs. Fiecare student își alege un model la a cărui prezentare va lucra până la sfârșitul semestrului.
7. Lucru la proiect. Import, corectarea modelului, aducerea la scară.
8. Studiul compoziției și studiul luminii. Tehnica ‘three-point lighting system’.
9. Lucru la proiect, cu finalizarea etapei de luminare. Corectură.
10. Texturarea. Materiale uzuale și proprietățile lor.
11. Realizarea coordonatelor de mapare pe obiecte și sub-obiecte.
12. Lucru la proiect, cu finalizarea etapei de texturare. Corectură.
13. Lucru la proiect. Randări de probă și ajustări. Postprocesarea.
14. Predare finală, cu prezentare și evaluare la proiector.

Metoda de predare:

Lucru la calculator cu îndrumare si expuneri teoretice cu proiectii de pe calculator.

Mod de evaluare:

Nou. pentru sesiunea online septembrie 2021 gasiti toate informatiile necesare aici:
https://stufonote.wixsite.com/cgimincu/vizualizari-de-obiect
Media ponderată dintre nota la test (1/4) și cea la proiect (3/4).
Acordarea notei finale este conditionată de participarea la cele 2 corecturi obligatorii.

Bibliografie minimală:

Pagina disciplinei: https://stufonote.wixsite.com/cgimincu/vizualizari-de-obiect
Suport Autodesk: http://knowledge.autodesk.com/support
Canalul "Learning 3DS Max" de la Autodesk Learning Channel (pe youtube.com):
https://www.youtube.com/user/3dsMaxHowTos/playlists?view=50&sort=dd&shelf_id=23
http://www.autodesk.com/education/free-software/academic-resource-center