UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact

Plan de învățământ 2018-2019, anul IV (sem. 7 și 8)

Facultatea de Arhitectură de Interior / Design de Produs
program unitar de studii (ciclu de licență și ciclu de master comasate)

Nr.
crt.
Cod Disciplină Cat.
form.
Ore/săptămână Total
ore
ECTS Titular
S1 S2 S1 S2
Discipline obligatorii
1. PID-18 Atelier Design (7) DS 1C+10P - 154 13 - Daniel Dumitrescu
2. PID-82 Iluminat artificial DTD 2C+1L - 42 3 - Cristina Pană
3. SFA-58 Computer Grafic Design DF 2C - 28 2 - Mihaela Șchiopu
4. SFA-51 Concepte în design DF 2C - 28 2 - Mirela Duculescu
5. SFA-77 Metodologie în design DF 2C - 28 2 - Carmen Dumitrescu
6. ST-93 Materiale de acoperire - vopsele DTD 2C - 28 2 - Gabriela Mindu
7. IT-23 Cultură vizuală (estetică) DC 2C - 28 2 - Augustin Ioan
8. PID-19 Atelier Design (8) DS - 1C+10P 154 - 14 Daniel Dumitrescu
9. PID-84 Proiect tehnic de design (2) DS - 4P 56 - 4 Răzvan Luscov
10. PID-51 Activități practice DTD - 2L 28 - 2 Daniel Dumitrescu
11. SFA-34 Imagine digitală DF - 1C+1L 28 - 2 Andreea Iosif
12. SFA-61 Game Design DF - 2C 28 - 2 Mihai Irimescu
13. SFA-55 Sociologie DC - 2C 28 - 2 Mihaela Șchiopu
Discipline la alegere
14. Curs la alegere, D4, sem. 1, modul 1 - 2C - 28 2 -
15. Curs la alegere, D4, sem. 1, modul 2 - 2C - 28 2 -
16. Curs la alegere, D4, sem. 2, modul 1 - - 2C 28 - 2
17. Curs la alegere, D4, sem. 2, modul 2 - - 2C 28 - 2
TOTAL ORE OBLIGATORII / CREDITE 28 27 770 30 30  

Stabilirea disciplinelor la alegere pentru fiecare an de studiu se va face conform Regulamentului: PDF Regulament_discipline_la_alegere.pdf

Simboluri departamente
ITIstoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului
STȘtiințe Tehnice
SFAStudiul Formei și Ambient
PIDProiectare de Interior și Design
Categorii formative
DFDisciplină fundamentală
DTDDisciplină tehnică în domeniu
DSDisciplină de specialitate
DCDisciplină complementară
Ore/săptămână
Ccursuri
Sseminarii
Llucrări
Pproiectare
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/