Plan de învățământ
Design de Produs, anul 4, 2023-2024

program unitar de studii (ciclu de licență și ciclu de master comasate) / 5 ani
Nr.
crt.
Cod Disciplină Cat.
form.
Ore/săptămână Total
ore
ECTS Titular
S1 S2 S1 S2
Discipline obligatorii sem. 1
1. PID-138 Atelier design (4.1) DS 1C+9P - 70 7 - Gianinio Costinel Georgescu
2. PID-139 Atelier design (4.2) DS 1C+9P - 60 6 - Gianinio Costinel Georgescu
3. PID-140 Schiță (4.1)
Obs: Desfășurarea prevăzută în afara orelor contact (activitate fără îndrumare)
DS - - 24 1 - Gianinio Costinel Georgescu
4. SFA-58 Computer Grafic Design DF 2C - 28 2 - Claudiu Tudoran
5. SFA-133 Sisteme tehnice în design DF 2C - 28 2 - Ioana Avram
6. SFA-77 Metodologie în design DF 2C - 28 2 - Andrei Mărgulescu
7. PID-15 Proiect design habitaclu minimal DS 4P - 56 6 - Gianinio Costinel Georgescu
Discipline la alegere sem. 1
8. Curs la alegere, D4, sem. 1, modul 1 - 2C - 28 2 -
9. Curs la alegere, D4, sem. 1, modul 2 - 2C - 28 2 -
Discipline obligatorii sem. 2
10. PID-141 Atelier design (4.3) DS - 1C+9P 70 - 7 Gianinio Costinel Georgescu
11. PID-142 Atelier design (4.4) DS - 1C+9P 60 - 6 Gianinio Costinel Georgescu
12. PID-143 Schiță (4.2)
Obs: Desfășurarea prevăzută în afara orelor contact (activitate fără îndrumare)
DS - - 24 - 1 Gianinio Costinel Georgescu
13. PID-84 Proiect tehnic de design (2) DC - 4P 56 - 4 Gianinio Costinel Georgescu
14. SFA-34 Imagistica proiectării contemporane DF - 1C+1L 28 - 2 Andreea Iosif
15. SFA-129 Design și publicitate DF - 2L 28 - 2 Bogdan-Mihai Ioniță
16. SFA-55 Sociologie DC - 2C 28 - 2 Andrei Mărgulescu
17. PID-51 Activități practice DD - 2L 28 - 2 Gianinio Costinel Georgescu
Discipline la alegere sem. 2
18. Curs la alegere, D4, sem. 2, modul 1 - - 2C 28 - 2
19. Curs la alegere, D4, sem. 2, modul 2 - - 2C 28 - 2
Total ore obligatorii / credite 23 25 728 30 30
Discipline facultative sem. 2
20. PID-91 AllBIM DC - 2C 28 - 2 Dan Moraru
Simboluri departamente
PIDProiectare de interior și design
SFAStudiul formei și ambient
Categorii formative
DFDisciplină fundamentală
DDDisciplină tehnică în domeniu
DSDisciplină de specialitate
DCDisciplină complementară
Ore/săptămână
Ccursuri
Llucrări
Pproiectare