Plan de învățământ
Design de Produs anul 4, 2021-2022

program unitar de studii (ciclu de licență și ciclu de master comasate) / 5 ani
Nr.
crt.
Cod Disciplină Cat.
form.
Ore/săptămână Total
ore
ECTS Titular
S1 S2 S1 S2
Discipline obligatorii
1. PID-18 Atelier Design (7) DS 1C+9P - 140 14 - Justin Baroncea
2. SFA-58 Computer Grafic Design DF 2C - 28 2 - Mihaela Șchiopu
3. SFA-133 Sisteme tehnice în design DF 2C - 28 2 - Adina Ioana Avram
4. SFA-77 Metodologie în design DF 2C - 28 2 - Carmen Dumitrescu
5. PID-15 Proiect design habitaclu minimal DS 4P - 56 6 - Oana Diaconescu, Dan Andreșan
6. PID-19 Atelier Design (8) DS - 1C+9P 140 - 14 Justin Baroncea
7. PID-84 Proiect tehnic de design (2) DC - 4P 56 - 4 Gianinio Georgescu
8. SFA-34 Imagistica proiectării contemporane DF - 1C+1L 28 - 2 Andreea Iosif
9. SFA-129 Design și publicitate DF - 2C 28 - 2 Bogdan Ioniță
10. SFA-55 Sociologie DC - 2C 28 - 2 Mihaela Șchiopu
11. PID-51 Activități practice DD - 2L 28 - 2 Justin Baroncea
Discipline la alegere
12. Curs la alegere, D4, sem. 1, modul 1 - 2C - 28 2 -
13. Curs la alegere, D4, sem. 1, modul 2 - 2C - 28 2 -
14. Curs la alegere, D4, sem. 2, modul 1 - - 2C 28 - 2
15. Curs la alegere, D4, sem. 2, modul 2 - - 2C 28 - 2
TOTAL ORE OBLIGATORII / CREDITE 24 26 700 30 30  
Simboluri departamente
SFAStudiul Formei și Ambient
PIDProiectare de Interior și Design
Categorii formative
DFDisciplină fundamentală
DDDisciplină tehnică în domeniu
DSDisciplină de specialitate
DCDisciplină complementară
Ore/săptămână
Ccursuri
Sseminarii
Llucrări
Pproiectare