PID-129 Atelier design (2.3)

Facultatea de Arhitectură de Interior / Design de Produs
anul II, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+9P | Credite ECTS: 7
Fișa disciplinei:
FI-D PID-129 Atelier design (2.3).pdf
Departament:
Proiectare de interior și design
Titular:
asist. Bogdan-Mihai Ioniță
Obiective:
Proiectul își propune să pornească cu elaborarea unui releveu în cadrul Muzeului Națio­nal al Jucăriilor (din cadrul MNIR), urmând ca fiecare student/ă să dezvolte propriul proiect, luând în calcul caracteristicile jucăriei selectate pentru releveu.

Obiective urmărite:
- însușirea noțiunilor referitoare la proiectarea jucăriilor;
- aprofundarea deprinderii de a aborda o temă în urma unui studiu de releveu;
- studiul materialelor din perspectiva folosirii lor pentru o tema practică;
- rezolvarea creativă a temei propuse;
- crearea prin mijloace specifice a unei prezentări vizuale a obiectului;
- aprofundarea noțiunilor practice de machetare;
- dezvoltarea abilităților de schițare cu mijloace tradiționale și digitale.
Conținut:
Jucăria astfel aleasă pentru releveu va fi supusă unei analize cuprinzătoare. În baza acestei analize, fiecare student/ă va elabora și va propune trei direcții de transformare a jucăriei existente, într-o versiune nouă, reimaginată, adaptată cerințelor și tendin­țelor unui scenariu al viitorului. Acest scenariu va fi creat de fiecare student/ă în parte și va putea fi proiectat de ex. peste 5/50/100/500 sau 2000 ani. Unul din cele trei concepte va fi mai apoi elaborat într-un proiect final.

Vom explora deci diversitatea materialelor, culorilor, formelor și texturilor, conturând toate aspectele esențiale ale designului de jucării, începând de la ideile inițiale și schițele conceptuale, până la realizarea machetelor și testarea acestora.

Metoda de predare:
Teoria proiectului de design, prelegeri, proiecții, feedback personal
Mod de evaluare:
Prezentare (intermediară și finală) + machetă + planșe
Bibliografie minimală:
- Kimberlie Birks - “Design for Children” (Phaidon Press Ltd) 2018
- Jeremy Kerr - “Art of Co-Design” (BIS) 2023
- Lange Alexandra “The Design of Childhood: How the Material World Shapes Independent Kids” ( Bloomsbury) 2020