Plan de învățământ
Design de Produs anul 5, 2021-2022

program unitar de studii (ciclu de licență și ciclu de master comasate) / 5 ani
Nr.
crt.
Cod Disciplină Cat.
form.
Ore/săptămână Total
ore
ECTS Titular
S1 S2 S1 S2
Discipline obligatorii
1. PID-21 Atelier Design (9) DS 1C+10P - 154 15 - Răzvan Luscov
2. PID-68 Proiect tehnic DD 4P - 56 6 - Răzvan Luscov
3. IT-17 Teoria cercetării. Noțiuni de etică și integritate academică DF 2C - 28 2 - Augustin Ioan
4. PID-73 Proiect fundamentare diplomă DS 4P - 56 5 - Oana Diaconescu
5. SFA-99 Disertație (consultații) DS - 4L 56 - 5 Oana Diaconescu
6. PID-66 Proiect prediplomă DS - 4P 56 - 5 Oana Diaconescu
7. PID-67 Proiect diplomă DS - 16P 224 - 20 Oana Diaconescu
Discipline la alegere
8. Curs la alegere, D5, sem. 1 - 2C - 28 2 -
TOTAL ORE OBLIGATORII / CREDITE 23 24 658 30 30  
Simboluri departamente
ITIstoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului
PIDProiectare de Interior și Design
SFAStudiul Formei și Ambient
Categorii formative
DFDisciplină fundamentală
DDDisciplină tehnică în domeniu
DSDisciplină de specialitate
Ore/săptămână
Ccursuri
Sseminarii
Llucrări
Pproiectare