Plan de învățământ
Design de Produs, anul 5, 2023-2024

program unitar de studii (ciclu de licență și ciclu de master comasate) / 5 ani
Nr.
crt.
Cod Disciplină Cat.
form.
Ore/săptămână Total
ore
ECTS Titular
S1 S2 S1 S2
Discipline obligatorii sem. 1
1. PID-144 Atelier design (5.1) DS 1C+10P - 77 8 - Răzvan Mihai Luscov
2. PID-145 Atelier design (5.2) DS 1C+10P - 55 6 - Răzvan Mihai Luscov
3. PID-146 Schiță (5.1)
Obs: Desfășurarea prevăzută în afara orelor contact (activitate fără îndrumare)
DS - - 24 1 - Răzvan Mihai Luscov
4. PID-68 Proiect tehnic DD 4P - 56 6 - Răzvan Mihai Luscov
5. IT-17 Teoria cercetării. Noțiuni de etică și integritate academică DF 2C - 28 2 - Augustin Ioan
6. PID-73 Proiect fundamentare diplomă DS 4P - 56 5 - Oana Diaconescu
Discipline la alegere sem. 1
7. Curs la alegere, D5, sem. 1 - 2C - 28 2 -
Discipline obligatorii sem. 2
8. SFA-99 Disertație (consultații) DS - 4L 56 - 5 Oana Diaconescu
9. PID-66 Proiect prediplomă DS - 4P 56 - 5 Oana Diaconescu
10. PID-67 Proiect diplomă DS - 6P 222 - 20 Oana Diaconescu
Total ore obligatorii / credite 21 23 658 30 30
Simboluri departamente
ITIstoria & teoria arhitecturii și conservarea patrimoniului
PIDProiectare de interior și design
SFAStudiul formei și ambient
Categorii formative
DFDisciplină fundamentală
DDDisciplină tehnică în domeniu
DSDisciplină de specialitate
Ore/săptămână
Ccursuri
Llucrări
Pproiectare