PID-126 Atelier design (2.1)

Facultatea de Arhitectură de Interior / Design de Produs
anul II, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+9P | Credite ECTS: 6
Fișa disciplinei:
FI-D PID-126 Atelier design (2.1).pdf
Departament:
Proiectare de interior și design
Titular:
asist. Bogdan-Mihai Ioniță
Obiective:
Primul proiect face parte din zona obiectelor de iluminat, care pot fi de interior sau de exterior, de mici sau mari dimensiuni, cu operare mecanică sau electrică.
Pentru eliminarea oricărui blocaj creativ, tema de față își propune o abordare inversă față de un proces uzual de design.
1. Punctul de plecare va fi FORMA. Materializarea se va realiza, ținând cont de primele două exerciții de STUFO, folosind o compoziție de minim 3 si maxim 10 volume, atât rectangulare cât și curbe. Forma aleasă va corespunde cu o selecție a materialului vizat de proiect.
2. După stabilirea în mare a coordonatelor formale, se va alege un MECANISM care să corespundă cu forma aleasă. Soluția tehnică va fi la alegerea fiecărui student dar va fi determinată de cerința funcțională principală a obiectului, și anume implementarea unui MECANISM pentru obținerea unui EFECT LUMINOS.
3. Scopul acestei implementări este obținerea EFECTULUI LUMINOS care va fi integrat într-un SPA-ȚIU cu o destinație/funcțiune clară. Practic, în faza această vom clarifica noțiunea de SPAȚIU în raport cu funcțiunile date obiectului.
4. După ce totul pare să fie aliniat vom adăuga UTILIZATORUL, căruia îi va fi destinat obiectul de iluminat. Exprimarea grafică a utilizatorului se va realiza conform tehnici Persona.
Conținut:
Principalul mod de abordare a Fazei 1 a proiectului va fi documentarea, care va acoperi, pe rând
- releveu obiect existent;
- soluții existente;
- principiul și mecanismul care stă la baza obiectului;
- destinația spațiului pe care obiectul îl va reprezenta dpdv funcțional;
- profilul utilizatorului;
- materialul;

În Faza 2, pornind de la soluția tehnică aleasă, va fi proiectat obiectul propriu-zis, reprezentând un corp de iluminat. Acesta, indiferent de utilizare, va reprezenta o soluție ce poate fi multiplicată și reprodusă prin mijloace industriale – nu ne vom referi, deci, la aria obiecte-lor-unicat sau de serie mică. Se va încerca găsirea unor soluții simple, creative, orientate către o formă esențializată.
Metoda de predare:
Teoria proiectului de design, prelegeri, proiecții, feedback personal
Mod de evaluare:
Prezentare (intermediară și finală) + machetă + planșe
Bibliografie minimală:
- Sergio Polano - “Achille Castiglioni: Complete Works” (Electa Architecture) 2002
- Matteo Vercelloni - “Achille e Pier Giacomo Castiglioni: Minimum Design” 2012
- Gardner D. Hiscox - “1800 Mechanical Movements, Devices and Appliances”
- Francis C. Moon - “The Machines of Leonardo Da Vinci”
- Franz Reuleaux -” Kinematics of Machines from the Renaissance to the 20th Century”