PID-88 Identitate vizuală

Facultatea de Arhitectură de Interior / Design de Produs
anul II, sem 1, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 4L | Credite ECTS: 4
Departament:
Proiectare de Interior și Design
Titular:
asist. Bogdan-Mihai Ioniță