PID-88 Identitate vizuală

Facultatea de Arhitectură de Interior / Design de Produs
anul II, sem 1, 2021-2022 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+3P | Credite ECTS: 4
Departament:
Proiectare de Interior și Design
Titular:
asist.dr. Bogdan Ioniță