PID-88 Identitate vizuală

Facultatea de Arhitectură de Interior / Design de Produs
anul II, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 4L | Credite ECTS: 4
Fișa disciplinei:
FI-D PID-88 Identitate vizuala.pdf
Departament:
Proiectare de interior și design
Titular:
asist. Bogdan-Mihai Ioniță
Obiective:
- aprofundarea deprinderii de a aborda o temă în urma unui studiu formal;
- crearea unei identitați vizuale;
- rezolvarea creativă a temei propuse;
- crearea prin mijloace specifice a unei prezentări vizuale a obiectului;
- aprofundarea noțiunilor practice de machetare și matrițare;
- dezvoltarea abilităților de schițare cu mijloace tradiționale.
Conținut:
Acest proiect are ca scop dezvoltarea unei identități vizuale complete pentru un produs descris în brieful de proiect.
Metoda de predare:
Teoria proiectului de design, prelegeri, proiecții, feedback personal
Mod de evaluare:
Prezentare (intermediară și finală) + machetă + planșe
Bibliografie minimală:
Per Mollerup: Data Design: Visualising Quantities, Locations, Connections, Bloomsbury Visual Arts, 2015.
Jury David: About face, Rotovision 2004.
McLean Ruari: The Thames and Hudson manual of typography, London 1988.
Blackwell Lewis: 20th-century type, Laurence King Publishing, London 1998.
Spiekermann Erick: Stop stealing sheep and find out how type works, Adobe Pr second edition 2002.