PID-24 Istoria mobilierului și a ornamentului

Facultatea de Arhitectură de Interior / Design de Produs
anul II, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2
Titular:
prof. Răzvan Mihai Luscov
Obiective:
Parcurgerea principalelor stiluri din istoria mobilierului, cu evidențierea ornamentelor ce caracterizează fiecare epocă
Conținut:
Introducere. Definiții. Mobilierul ca extensie a corpului uman /funcțiunea de reprezentare. Originea ornamentului. definiții
Ordinele clasice și originea ornamentului.
Mobilierul în Egiptul antic, Grecia antică, roma antică.
Evul mediu și renașterea.
Ludovic al XIV-lea/barocul; Ludovic al XV-lea/rococoul și Ludovic al XVI-lea/neoclasicul
Empire, biedermeier, Thonet/ apariția producției industriale, mobilierul metalic proiectat de ingineri în SUA.
Art nouveau în Franța, Germania, Belgia, Austria și scoția.
Art deco, bauhaus, De Stijl, Stilul internațional, personalități ale modernismului în România.
Epoca postbelică Charles Eames și designul american
"Boom-ul" italian, mobilierul scandinav
Epoca plasticului
Postmodernismul
Profesiunea de designer
Metoda de predare:
Prelegeri cu proiecții + lucrare de verificare
Mod de evaluare:
Examen - lucrare de examen 50% + lucrare de verificare 25% + media notelor pentru participarea la lucrări practice (teme și aplicații) 25%.
Bibliografie minimală:
Beazley, Mitchell The elements of Design, General Editor Noel Riley, London, 2003
Sassone, Adriana Furniture from rococo to art deco, Ed. Evergreen,Koln, 1988
Pile, John A history of Interior Design, Laurence King Publishing, London, 2000
Morley, John Furniture The Western tradition, Ed. Thames & Hudson, Londra, 1999
Hauffe, Thomas Design, A Concise History, Laurance King Publishing, Londra, 1998
Whitford, Frank Bauhaus, Ed. Thames & Hudson, Londra, 2000
Dormer, Peter Design since 1945, Ed. Thames & Hudson, Londra, 1998
Sembah, Leuthauser, Le design du meuble au XX e Siecle, Taschen, Koln, 1989, cod III 37 Tempus
Gossel
Conran, Terence The Conran Directory of Design, Ed. Octopus Conran, Londra, 1985
Valdos, Ana Maria Classic furniture, Ed. Atrium Internacional, Mexico, 2002
Bedel, Jean Le grand guide des styles, Ed. Hachette, Paris, 1996
Wills, Geoffrey Il mobile storia progetisti tipi e stili, Ed. Arnoldo Mondadori, Milano, 1983
McCorquodale, Charles, The history of Interior Decoration, Ed. Phaidon, Oxford, 1988
Boger, Louise Ade The complete guide to furniture styles, New York, cod II 2700
Aussel, A tudes des styles du mobilier, Ed. Dumond, cod II 36 Tempus
Ionescu, Florin & Nastase, Vasile
Proiectarea mobilierului și a interioarelor, Ed. Tehnică, București, 1970, cod II 2571
Collins, Miller, Post modern Design, Academy Edition, London, cod III3259
Miller, Craig, Modern Design, Metropolitan Museum of Art, New York, cod III3428
XXX, Design 1935-1963 What Modern Was, Mussee des Arts Decoratifs de Montreal, cod III 3429
Neset, Gilles, L Art dea annees 20, cod III 3332


Notă: Acolo unde este menționat codul aparține bibliotecii UAUIM