PID-131 Schiță (2.2)

Facultatea de Arhitectură de Interior / Design de Produs
anul II, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: - | Credite ECTS: 1
Departament:
Proiectare de interior și design
Titular:
asist. Bogdan-Mihai Ioniță
Obiective:
- verificarea cunoștințelor acumulate pe parcursul semestrului;
- stimularea studiul individual;
- dezvoltarea capacității studentului de a răspunde unei teme folosind cunoștințele deja acumulate.
Conținut:
Examenul constă în rezolvarea unei teme date, derivată ca tematică din proiectul de atelier.
Metoda de predare:
Planșă proiect elaborată prin studiu individual de 6-8 ore, în ziua respectivă.
Mod de evaluare:
Planșele proiect sunt anonime si sunt evaluate fără a fi susținute de student.
Evaluarea se realizează de un juriu format din minim 3 cadre didactice.
Bibliografie minimală:
Specifică proiectului de atelier