BP1-6 Activități practice (desen de arhitectură)

Facultatea de Arhitectură / Conservare și Restaurare de Arhitectură - SIBIU
anul I, sem 2, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2L | Credite ECTS: 2
Departament:
Bazele Proiectării de Arhitectură
Titular:
conf.dr.arh. Melania Dulămea
Colectiv:
conf. dr. arh. Bogdan Fezi, șef lucr dr. arh. Alexandru Călin, conf. dr. arh. Andrei Șerbescu, conf. dr. arh. Robert Negru, șef lucr. dr. arh. Alexandra Afrăsinei, șef lucr. dr. arh. Dragoș Neamțu, conf. dr. arh. Ana-Maria Goilav, conf. dr. arh. Daniel Comșa, șef lucr dr. arh. Stefan Radocea, șef lucr dr. arh. Ana Maria Crișan, șef lucrari dr. arh. Adrian Moleavin, șef lucrări dr. arh. Daniela Calciu, șef lucr dr. arh. Cosmin Pavel, sef lucr dr. arh. Cristina Constantin
Obiective:

Activitatea practica urmărește cultivarea deprinderilor de a observa, lectura, intelege si interpreta corect un obiect de arhitectura existent, creeaza conditiile formarii unui mod propriu de observatie asupra unui obiect de arhitectura, dezvolta capacitatea de a inregistra, memora si reda elementele constitutive specifice de ansamblu si de detaliu ale cladirilor, fromarea unei atitudini profesionale in ceea ce priveste patrimoniul construit.

Conținut:

Observarea unei cladiri existente si redarea partilor constitutive prin schite cu mana libera, intelegerea configuratiei spatiale a constructiei pe baza analizei unui releveu existent, a reprezentarii partilor componente in detaliu cu ajutorul desenului de obsevatie, a raporturilor intre plinuri si goluri, a proportiilor, prin desene la scara a obiectului de arhitectura la scara 1:50, finalizate cu o macheta de studiu.

Metoda de predare:

Vizite in situ, consultanta la atelier, prelegeri.

Mod de evaluare:

Evaluare pe parcurs si a prezentarii finale.

Bibliografie minimală:

Materiale documentare pe orice suoport care descriu obiectul de arhitectura ales, releveu, fotografii, descrieri. schite si desene, interviuri.