BP1-6 Activități practice (desen de arhitectură)

Facultatea de Arhitectură / Conservare și Restaurare de Arhitectură - SIBIU
anul I, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2L | Credite ECTS: 2
Titular:
conf.dr.arh. Melania Dulămea
Colectiv:
https://www.uauim.ro/departamente/bp/grupe/
Obiective:
Activitatea practica urmărește cultivarea deprinderilor de a observa, lectura, intelege si interpreta corect un obiect de arhitectura existent, creeaza conditiile formarii unui mod propriu de observatie asupra unui obiect de arhitectura, dezvolta capacitatea de a inregistra, memora si reda elementele constitutive specifice de ansamblu si de detaliu ale cladirilor, fromarea unei atitudini profesionale in ceea ce priveste patrimoniul construit.
Conținut:
Observarea unei cladiri existente si redarea partilor constitutive prin schite cu mana libera, intelegerea configuratiei spatiale a constructiei pe baza analizei unui releveu existent, a reprezentarii partilor componente in detaliu cu ajutorul desenului de obsevatie, a raporturilor intre plinuri si goluri, a proportiilor, prin desene la scara a obiectului de arhitectura la scara 1:50, finalizate cu o macheta de studiu.
Metoda de predare:
Vizite in situ, consultanta la atelier, prelegeri.
Mod de evaluare:
Evaluare pe parcurs si a prezentarii finale.
Bibliografie minimală:
Materiale documentare pe orice suoport care descriu obiectul de arhitectura ales, releveu, fotografii, descrieri. schite si desene, interviuri.