SFA-118 Geometrie descriptivă

Facultatea de Arhitectură / Conservare și Restaurare de Arhitectură - SIBIU
anul I, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C+1L | Credite ECTS: 3
Departament:
Studiul formei și ambient
Titular:
Dan Cincu
Obiective:
Cursul furnizează studenților elementele formative necesare educării percepției spațiale, precum și informațiile necesare realizării reprezentărilor arhitecturale. Din geometria descriptivă clasică se studiază numai elementele esențiale, proprii gândirii în spațiu a arhitectului. La lucrările practice sunt rezolvate probleme metrice și de poziție cu ajutorul metodelor geometriei descriptive.
Conținut:
Titlurile cursurilor

1 Sisteme de proiecție. Reprezentarea punctului și a dreptei.
2 Reprezentarea planului. Intersecții de planuri.
3 Schimbarea de plan de proiecție.
4 Trasarea umbrelor proprii și purtate în axonometrie.
5 Trasarea umbrelor proprii și purtate în dublă proiecție.
6 Rotația și rabaterea.
7 Geometria acoperișurilor în 4 ape cu pante egale.
8 Poliedre; reprezentare, vizibilitate, secțiuni plane.
9 Recapitulare umbre în dublă proiecție
10 Test 1 Umbre în dublă proiecție
11 Poliedrele regulate și semiregulate. Desfășurata, Echipartiții plane și spatiale.
12 Intersecții de poliedre.
13 Elicea și suprafețele elicoidale. Scări elicoidale. Suprafețe riglate – clasificare.
14 Hiperboloizii și paraboloizii hiperbolici. Suprafețe riglate – clasificare.

Titlurile temelor practice:

1 Reprezentarea dreptelor și a planurilor.
2 Trasarea umbrelor în axonometrie.
3 Trasarea umbrelor în dublă proiecție ortogonală.
4 Rezolvarea acoperișurilor.
5 Rezolvarea problemelor cu ajutorul schimbării de plan.
6 Scara elicoidală.
7 Intersecții de poliedre.
Metoda de predare:
Prelegeri , exemplificări la calculator, studiu pe reprezentări tridimensionale, lucrări practice la planșetă cu îndrumare

Mod de evaluare:
Nota finala se va calcula astfel:
Medie seminarii = Media celor mai bune 6 note obținute la lucrările practice
Medie examen = (Test 1+Test 2)/2
test 1: umbre în dublă proiecție
test 2: Scara elicoidală
Medie finala = 40%Medie seminarii + 60% Medie examen, cu condiția ca media examen >4,5

Mai multe informații privind organizarea examenului se pot obține pe adresa de e-mail: gd.uauim@gmail.com
Bibliografie minimală:
M. ENACHE și I. IONESCU, Geometrie descriptivă și perspectivă, Ed. Dididactică și Pedagogică, București,1983;
A.TĂNĂSESCU, Geometria descriptivă, axonometria și perspectiva, Ed. Tehnică, 1975;
Doina NICULAE, Noțiuni de geometrie descriptivă în reprezentările de arhitectură, ed. UAUIM, 2004.
D. Niculae și I. Ionescu, Geometria formelor arhitecturale, autori: EUIM 2009