UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact
Facultatea de Arhitectură / Conservare și Restaurare de Arhitectură - SIBIU
Anul I, sem 2, 2018-2019 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+9P | Credite ECTS: 6

BP1-14 | Proiectare de arhitectură / Teoria proiectului (1.5)

Departament: Introducere în Proiectarea de Arhitectură
Titular:
conf.dr.arh Mihai Ene
Colectiv:
Conf. dr. arh. Mihai Ene, Conf. dr. arh. Françoise Pamfil, Conf. dr. arh. Maria Enache, Conf. dr. arh. Liana Iliu, Conf. dr. arh. Cosmin Caciuc, Conf. dr. arh. Bogdan Fezi, Conf. dr. arh. Robert Negru, Conf. dr. arh. Marius Voica,Șef lucr. dr. arh. Vasilica Tihan, Șef lucr. dr. arh. Ana Maria Goilav, Șef lucr. dr. arh. Andrei Șerbescu, Șef lucr. dr. arh. Vladimir Nicula, Șef lucr. dr. arh. Horia Dinulescu
Obiective:
Înțelegerea unui amplasament real la nivel de structurare și caracter

Înțelegerea unei funcțiuni combinate: atelier cu locuire minimale

Înțelegerea modurilor de definire a spațiului pe mai multe niveluri

Aplicarea principiilor de organizare a spațiului în raport cu structura învățate la exercițiile anterioare

Înțelegerea aprofundată și nuanțată a definițiilor spațiale: limite tari (opace) și limite slabe (transparente)

Interpretarea creativă a principiilor construirii folosind pertinent materiale de închidere a spațiului în calitatea lor structurală sau nestructurală
Conținut:
Conceperea unui spațiu cu funcțiuni combinate (atelier + locuire minimale) pe mai multe niveluri, în context real.
Metoda de predare:
Corectură individuală, corectură colectivă la panou, prelegeri însoțite de prezentări multimedia, fișa de studiu, schița de proiect.
Mod de evaluare:
Proiecte: pe baza susținerii individuale a proiectului (judecata și notarea în juriul de atelier/catedră).
Bibliografie minimală:
CURTIS W.J.R. – “Le Corbusier. Ideas and Forms”, Phaidon Press Ltd, London, 1986, capitolele 6 – Houses, Studios
and Villas și 8 – Villa Savoye.
FRAMPTON K. – “Le Corbusier”, Hazan, Paris, 1997, capitolul 5 – Une maison, un palais.
ROWE C. – “Transparency:Literal and Phenomenal” in “The Mathematics of the ideal Villa and Other Essays”, MIT Press,
Cambridge Mass., 1982.
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/