SFA-105 Grafică 2D

Facultatea de Arhitectură / Conservare și Restaurare de Arhitectură - SIBIU
anul I, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2L | Credite ECTS: 2
Titular:
șef lucr.dr. Ionuț Nedelcu
Obiective:
Cursul are ca obiectiv central modalitățile de realizare a desenelor tehnice cu ajutorul programului AutoCAD, precum si inițierea studenților în domeniul graficii vectoriale. Lucrările de laborator ating probleme generale de grafică pe calculator si proiectare asistata.
Conținut:
1 Prezentarea programului AutoCAD
2 Introducere in grafica 2D. Imagini raster și vectoriale.
3 Elemente de baza in Autocad 2D
4 Test 1
5 Adnotarea desenelor 2D în AutoCAD
6 Realizarea unei planse
7 Test 2
Metoda de predare:
lucru la calculator cu îndrumare și expuneri teoretice cu proiecții de pe calculator
Mod de evaluare:
media notelor obținute la lucrările executate la calculator
Bibliografie minimală:
AutoCAD 2012 by Ellen Finkelstein, ed. John Wiley Sons, 2011