UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact
Facultatea de Arhitectură / Conservare și Restaurare de Arhitectură - SIBIU
Anul I, sem 1, 2018-2019 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+9P | Credite ECTS: 3

BP1-10 | Proiectare de arhitectură / Teoria proiectului (1.3)

Departament: Introducere în Proiectarea de Arhitectură
Titular:
conf.dr.arh Mihai Ene
Colectiv:
Conf. dr. arh. Mihai Ene, Conf. dr. arh. Françoise Pamfil, Conf. dr. arh. Maria Enache, Conf. dr. arh. Liana Iliu, Conf. dr. arh. Cosmin Caciuc, Conf. dr. arh. Bogdan Fezi, Conf. dr. arh. Robert Negru, Conf. dr. arh. Marius Voica,Șef lucr. dr. arh. Vasilica Tihan, Șef lucr. dr. arh. Ana Maria Goilav, Șef lucr. dr. arh. Andrei Șerbescu, Șef lucr. dr. arh. Vladimir Nicula, Șef lucr. dr. arh. Horia Dinulescu
Obiective:
Înțelegerea principiului și semnificației arhitecturale cu privire la structura care definește spațiul.

Interpretarea creativă a principiilor construirii simple cu diverse materiale în calitatea lor structurală.

Înțelegerea funcțiunii minimale de expunere artistică cu un spațiu servant minimal.
Conținut:
Conceperea unui spațiu arhitectural redus ca amploare, cu rol de expunere a unor obiecte de artă, în contextul în care structura definește spațiul și în care amplasamentul este delimitat; modulele structurale sunt predefinite; materiale disponibile pentru realizarea structurii: beton sau zidărie
Metoda de predare:
Corectură individuală, corectură colectivă la panou, prelegeri însoțite de prezentări multimedia, fișa de studiu, schița de proiect.
Mod de evaluare:
Proiecte: pe baza susținerii individuale a proiectului (judecata și notarea în juriul de atelier/catedră).
Bibliografie minimală:
von MEISS, Pierre , De la forme au lieu, Presses Polytechniques Romandes, Lausanne 1986
NORBERG - SCHULZ, Christian , Systeme logique de l’architecture, Pierre Mardaga, Liege, 1998
PANOIU, Andrei , Din arhitectura lemnului, Editura Tehnică, București, 1977
ROWE, Peter G. , Design Thinking, The MIT Press, Cambridge, London, 1987
THIS - EVENSEN, Thomas , Archetypes in Architecture, Norwegian University Press, Oslo, 1991
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/