BP1-10 Proiectare de arhitectură / Teoria proiectului (1.2)

Facultatea de Arhitectură / Conservare și Restaurare de Arhitectură - SIBIU
anul I, sem 1, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1L+12P | Credite ECTS: 4

Exercitiul 2, 2022-2023

An 1 e2 ro-en.pdf

Fișa disciplinei

Departament:
Bazele Proiectării de Arhitectură
Titular:
conf.dr.arh. Melania Dulămea
Colectiv:
conf. dr. arh. Bogdan Fezi, șef lucr dr. arh. Alexandru Călin, conf. dr. arh. Andrei Șerbescu, conf. dr. arh. Robert Negru, șef lucr. dr. arh. Alexandra Afrăsinei, șef lucr. dr. arh. Dragoș Neamțu, conf. dr. arh. Ana-Maria Goilav, conf. dr. arh. Daniel Comșa, șef lucr dr. arh. Stefan Radocea, șef lucr dr. arh. Ana Maria Crișan, șef lucrari dr. arh. Adrian Moleavin, șef lucrări dr. arh. Daniela Calciu, șef lucr dr. arh. Cosmin Pavel, sef lucr dr. arh. Cristina Constantin
Obiective:

[de reprezentare arhitecturală]
utilizarea, dezvoltarea și perfecționarea instrumentelor reprezentării arhitecturale;
cunoașterea și utilizarea detaliului de arhitectură în plan, secțiune și elevație pentru reprezentarea materialului și a punerii sale în operă;
învățarea și utilizarea machetelor complexe (turnare - ipsos, modelare – lut, asamblare – lemn) ca mod de reprezentare volumetrică a spațiului și a materialului. Înțelegerea capacităților, rolurilor și funcțiilor acestui instrument de a reprezenta spațiul;

[analitice și critice]
înțelegerea noțiunilor de sistem constructiv și sistem structural și a implicațiilor spațiale ale acestora;
explorarea și clarificarea sistemelor constructiv-structurale principale: turnare (beton), zidire (cărămidă și piatră) si alcătuire de tip „schelet” (lemn);
înțelegerea relațiilor stabilite între un sistem constructiv-structural și spațiul definit de acesta;

[arhitectural spațiale]
formarea și dezvoltarea abilităților de asociere a sistemelor constructiv-structurale și a caracteristicilor și calităților specifice acestora unor intenții arhitecturale;
înțelegerea și operarea cu elementele de bază ale producerii spațiului și în sensul lor constructiv și structural;
înțelegerea și operarea cu diferitele configurații spațiale specifice sistemelor constructiv-structurale;

[transversale]
exersarea gândirii critice și a autonomiei în luarea deciziilor în dezvoltarea unui proiect arhitectural.

Conținut:

Exercițiul 3(I) / SPAȚIU STRUCTURĂ. Spațiu, construcție, material, structură. Pe baza unei alegeri inițiale ce vizează atât tipul spațial cât și decizia explorării felului de a fi specific unui anumit material (piatră, cărămidă, beton, lemn) sunt exersate moduri de configurare spațială (acoperire, închidere, etc.) a unui perimetru dat. Accentul este pus pe înțelegerea legăturii dintre structură, material, spațiu, lumină, ordine, ierarhie spațială.

Metoda de predare:

Corectură individuală, corectură colectivă la panou, prelegeri însoțite de prezentări multimedia, fișa de studiu, schița de proiect.

Mod de evaluare:

Proiecte: pe baza susținerii individuale a proiectului (judecata și notarea în juriul de atelier/catedră).

Bibliografie minimală:

Francis CHING, Architecture. Form, Space and Order, John Wiley & Sons, Inc., 2007
Roger H. CLARK, Michael PAUSE, Precedents in Architecture: Analytic Diagrams, Formative Ideas, and Partis, John Wiley & Sons, 2005
Andrea DEPLAZES, Constructing Architecture. Materials, Processes, Structures. A Handbook, Birkhauser, 2005
Pierre von MEISS, Elements of Architecture. From Form to Place + Tectonics, EPFL Press, 2013 /// De la forma la loc + Tectonica: O introducere în studiul arhitecturii, Editura Capitel Avangarde, 2015
Rafael MONEO, ”On Typology” în: Oppositions, 1978:13, MIT Press, pp.22-45
Steen Eiler RASMUSSEN, Experiencing Architecture, MIT Press, 1962
Bruno ZEVI, Cum să înțelegem arhitectura, Editura Tehnică, 1969