BP1-12 Proiectare de arhitectură / Teoria proiectului (1.3)

Facultatea de Arhitectură / Conservare și Restaurare de Arhitectură - SIBIU
anul I, sem 2, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1L+12P | Credite ECTS: 4

Exercitiul 3, 2022-2023

An 1 e3 ro-en.pdf

Fișa disciplinei

Departament:
Bazele Proiectării de Arhitectură
Titular:
conf.dr.arh. Melania Dulămea
Colectiv:
conf. dr. arh. Bogdan Fezi, șef lucr dr. arh. Alexandru Călin, conf. dr. arh. Andrei Șerbescu, conf. dr. arh. Robert Negru, șef lucr. dr. arh. Alexandra Afrăsinei, șef lucr. dr. arh. Dragoș Neamțu, conf. dr. arh. Ana-Maria Goilav, conf. dr. arh. Daniel Comșa, șef lucr dr. arh. Stefan Radocea, șef lucr dr. arh. Ana Maria Crișan, șef lucrari dr. arh. Adrian Moleavin, șef lucrări dr. arh. Daniela Calciu, șef lucr dr. arh. Cosmin Pavel, sef lucr dr. arh. Cristina Constantin
Obiective:

[de reprezentare arhitecturală]
utilizarea, dezvoltarea și perfecționarea instrumentelor reprezentării arhitecturale de detaliu, inclusiv machetele complexe;
cunoașterea și utilizarea secțiunii-perspectivă pentru reprezentarea sistemului constructiv-structural și a spațiului definit de acesta;
descoperirea și utilizarea planului de acoperire ca mod de reprezentare a sistemului constructiv-structural și spațial;

[analitice și critice]
exersarea parcurgerii drumului invers: de la fotografie la intuirea/ schițarea a ceea ce este dedesubt/ înăuntru;
aprofundarea caracteristicilor specifice principalelor sisteme constructiv-structurale precum și a implicațiilor spațiale ale acestora;
formarea și dezvoltarea capacității de sintetizare a caracteristicilor specifice unui sistem structural-spațial și de operare cu acestea;
înțelegerea noțiunilor de modul și spațiu modular și a implicațiilor spațiale ale acestora;
înțelegerea noțiunilor de funcțiune și spațiu servit - spațiu servant precum și a implicațiilor spațiale ale acestora;

[arhitectural spațiale]
aprofundarea abilităților de asociere a sistemelor constructiv-structurale și a caracteristicilor și calităților specifice acestora unor intenții arhitecturale;
explorarea și clarificarea diferitelor configurații spațiale specifice sistemelor modulare;
înțelegerea terenului ca parte integrantă a proiectului și operarea cu relația dintre spațiu interior – spațiu exterior;
înțelegerea și operarea cu relația dintre lumină și spațiu;

[transversale]
exersarea gândirii critice și a autonomiei în luarea deciziilor în dezvoltarea unui proiect arhitectural;
exersarea gândirii creative.

Conținut:

Exercițiul 4(I) / SPAȚIU MODULAT. Modul, acoperire, lumină, funcțiune. Exercițiul pornește de la intuirea unui mod de acoperire și a unei structuri, pornind de la o fotografie aeriană a unei clădiri, a cărei identitate exactă nu importă. În etapa următoare este definit un modul spațial care devine mai apoi operant în configurarea unui spațiu cu o suprafață dată, căruia îi este atribuită o funcțiune.

Metoda de predare:

Corectură individuală, corectură colectivă la panou, prelegeri însoțite de prezentări multimedia, fișa de studiu, schița de proiect.

Mod de evaluare:

Proiecte: pe baza susținerii individuale a proiectului (judecata și notarea în juriul de atelier/catedră).

Bibliografie minimală:

Andrea DEPLAZES, Constructing Architecture. Materials, Processes, Structures. A Handbook, Birkhauser, 2005
Herman HERTZBERGER, Lessons for Students in Architecture, 010 Publishers, 2005
Louis KAHN, Essential Texts, W. W. Norton & Company, 2003
Peter ZUMTHOR, Thinking Architecture, Birkhauser, 2006