UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact
Facultatea de Arhitectură / Conservare și Restaurare de Arhitectură - SIBIU
Anul I, sem 2, 2018-2019 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+9P | Credite ECTS: 4

BP1-12 | Proiectare de arhitectură / Teoria proiectului (1.4)

Departament: Introducere în Proiectarea de Arhitectură
Titular:
conf.dr.arh Mihai Ene
Colectiv:
Conf. dr. arh. Mihai Ene, Conf. dr. arh. Françoise Pamfil, Conf. dr. arh. Maria Enache, Conf. dr. arh. Liana Iliu, Conf. dr. arh. Cosmin Caciuc, Conf. dr. arh. Bogdan Fezi, Conf. dr. arh. Robert Negru, Conf. dr. arh. Marius Voica,Șef lucr. dr. arh. Vasilica Tihan, Șef lucr. dr. arh. Ana Maria Goilav, Șef lucr. dr. arh. Andrei Șerbescu, Șef lucr. dr. arh. Vladimir Nicula, Șef lucr. dr. arh. Horia Dinulescu
Obiective:
Înțelegerea principiului și semnificației arhitecturale cu privire la structura distinctă față de organizarea spațială / închiderile spațiului

Înțelegerea modurilor de definire a spațiului pe o structură convențională predefinită (raster de stâlpi și dale din beton armat pe un singur nivel)

Înțelegerea de bază a definițiilor spațiale: limite tari (opace) și limite slabe (transparente)

Interpretarea creativă a principiilor construirii folosind pertinent materiale de închidere a spațiului în calitatea lor nestructurală

Înțelegerea funcțiunii de locuire unifamilială pe un singur nivel
Conținut:
Conceperea unei locuințe unifamiliale pe un singur nivel, în contextul în care sistemul structural este format din dale groase și stâlpi de beton și în care amplasamentul este delimitat.
Metoda de predare:
Corectură individuală, corectură colectivă la panou, prelegeri însoțite de prezentări multimedia, fișa de studiu, schița de proiect.
Mod de evaluare:
Proiecte: pe baza susținerii individuale a proiectului (judecata și notarea în juriul de atelier/catedră).
Bibliografie minimală:
von MEISS, P. – “De la cave au toit”, PPUR, Lausanne, 1991, capitolul 2 – Trois approches spatiales.
COHEN, J.-L. – “Mies van der Rohe”, Hazan, 1994, capitolul 4 – Les fondations d’un nouvel espace domestique (1925-1930).
NORBERG – SCHULZ, C. – “Système logique de l’architecture”, Mardaga, Liège, 1998, capitolul 3 – La forme.
ZEVI B. – „Cum să înțelegem arhitectura“, Editura tehnică, București, 1969, capitolul 4 – „Planul liber” și spațiul organic al epocii moderne.
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/