BP1-12 Proiectare de arhitectură / Teoria proiectului (1.3)

Facultatea de Arhitectură / Conservare și Restaurare de Arhitectură - SIBIU
anul I, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1L+12P | Credite ECTS: 4

Exercitiul 3, 2023-2024

An 1 e3 ro-en.pdf

Fișa disciplinei

Departament:
Bazele proiectării de arhitectură
Titular:
conf.dr.arh. Melania Dulămea
Colectiv:
https://www.uauim.ro/departamente/bp/grupe/
Obiective:
[de reprezentare arhitecturală]
utilizarea, dezvoltarea și perfecționarea instrumentelor reprezentării arhitecturale de detaliu, inclusiv machetele complexe;
cunoașterea și utilizarea secțiunii-perspectivă pentru reprezentarea sistemului constructiv-structural și a spațiului definit de acesta;
descoperirea și utilizarea planului de acoperire ca mod de reprezentare a sistemului constructiv-structural și spațial;


[analitice și critice]
exersarea parcurgerii drumului invers: de la fotografie la intuirea/ schițarea a ceea ce este dedesubt/ înăuntru;
aprofundarea caracteristicilor specifice principalelor sisteme constructiv-structurale precum și a implicațiilor spațiale ale acestora;
formarea și dezvoltarea capacității de sintetizare a caracteristicilor specifice unui sistem structural-spațial și de operare cu acestea;
înțelegerea noțiunilor de modul și spațiu modular și a implicațiilor spațiale ale acestora;
înțelegerea noțiunilor de funcțiune și spațiu servit - spațiu servant precum și a implicațiilor spațiale ale acestora;

[arhitectural spațiale]
aprofundarea abilităților de asociere a sistemelor constructiv-structurale și a caracteristicilor și calităților specifice acestora unor intenții arhitecturale;
explorarea și clarificarea diferitelor configurații spațiale specifice sistemelor modulare;
înțelegerea terenului ca parte integrantă a proiectului și operarea cu relația dintre spațiu interior – spațiu exterior;
înțelegerea și operarea cu relația dintre lumină și spațiu;

[transversale]
exersarea gândirii critice și a autonomiei în luarea deciziilor în dezvoltarea unui proiect arhitectural;
exersarea gândirii creative.
Conținut:
Exercițiul 4(I) / SPAȚIU MODULAT. Modul, acoperire, lumină, funcțiune. Exercițiul pornește de la intuirea unui mod de acoperire și a unei structuri, pornind de la o fotografie aeriană a unei clădiri, a cărei identitate exactă nu importă. În etapa următoare este definit un modul spațial care devine mai apoi operant în configurarea unui spațiu cu o suprafață dată, căruia îi este atribuită o funcțiune.
Metoda de predare:
Corectură individuală, corectură colectivă la panou, prelegeri însoțite de prezentări multimedia, fișa de studiu, schița de proiect.
Mod de evaluare:
Proiecte: pe baza susținerii individuale a proiectului (judecata și notarea în juriul de atelier/catedră).
Bibliografie minimală:
Andrea DEPLAZES, Constructing Architecture. Materials, Processes, Structures. A Handbook, Birkhauser, 2005
Herman HERTZBERGER, Lessons for Students in Architecture, 010 Publishers, 2005
Louis KAHN, Essential Texts, W. W. Norton & Company, 2003
Peter ZUMTHOR, Thinking Architecture, Birkhauser, 2006