BP1-13 Proiect de verificare (2)

Facultatea de Arhitectură / Conservare și Restaurare de Arhitectură - SIBIU
anul I, sem 2, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: - | Credite ECTS: 1

Fișa disciplinei

Departament:
Bazele Proiectării de Arhitectură
Titular:
conf.dr.arh. Melania Dulămea
Colectiv:
conf. dr. arh. Bogdan Fezi, șef lucr dr. arh. Alexandru Călin, conf. dr. arh. Andrei Șerbescu, conf. dr. arh. Robert Negru, șef lucr. dr. arh. Alexandra Afrăsinei, șef lucr. dr. arh. Dragoș Neamțu, conf. dr. arh. Ana-Maria Goilav, conf. dr. arh. Daniel Comșa, șef lucr dr. arh. Stefan Radocea, șef lucr dr. arh. Ana Maria Crișan, șef lucrari dr. arh. Adrian Moleavin, șef lucrări dr. arh. Daniela Calciu, șef lucr dr. arh. Cosmin Pavel, sef lucr dr. arh. Cristina Constantin
Obiective:

Verificarea cunostintelor dobandite dupa parcurgerea proiectelor din semestrul 2.

Conținut:

Tema proiectului de verificare este in stransa corelare cu ultima tema a semestrului al doilea.

Metoda de predare:

Proiectul de evaluare este un examen individual.

Mod de evaluare:

Proiectele se evalueaza in cadrul unei comisii de 5 cadre didactice din cadrul catedrei, care va nota fiecare proiect in parte.