UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact

Plan de învățământ 2018-2019, anul II (sem. 3 și 4)

Facultatea de Urbanism / Amenajarea Teritoriului și Dezvoltare Regională
Master

Nr.
crt.
Cod Disciplină Cat.
form.
Ore/săptămână Total
ore
ECTS Titular
S1 S2 S1 S2
Modul 2/7 - Teritoriul - 13cr - prof.dr.arh. Cătălin Sârbu
1. UT-100 Sisteme teritoriale - structură și dinamică DS 1C+1L - 28 4 - dr.geogr Andrei Schvab
2. UT-101 Politicile administrative și organizarea teritoriului DC 2C - 28 5 - conf.dr.geogr Radu Săgeată
3. UT-80 Expansiune urbană și intercomunalitate DF 2C - 28 4 - prof.dr.arh Cătălin Sârbu
Modul 2/8 - Planificare și dezvoltare regională - 13cr - conf.dr.arh. Gabriel Pascariu
4. UT-120 Dezvoltare regională în UE și România DS 2C - 28 4 - conf.dr.arh Gabriel Pascariu
5. UT-102 Politicile UE și viitorul regiunilor DC - 2C 28 - 4 conf.dr.arh Gabriel Pascariu
6. UT-104 Planificarea strategică în amenajarea teritoriului și dezvoltarea regională DS 1C+1L - 28 5 - conf.dr.arh. Gabriel Pascariu
Modul 2/9 - Programare și implementare - 8cr - conf.dr.arh. Monica Rădulescu
7. UT-105 Programarea și implementarea proiectelor de dezvoltare DS 2C+1L - 42 6 - conf.dr.ing Oana Luca
8. UT-107 Ciclu de proiect și analiză cost-beneficiu DS 1C - 14 2 - conf.dr.arh. Monica Rădulescu
Modul 2/10 - Practică - 6cr - lect.dr.arh. Florin Mureșanu
9. UT-151 Practică profesională DF - 4L 56 - 6 lect.dr.arh Florin Mureșanu
Modul 2/11 - Cercetare îndrumată - 20cr - conf.dr.arh. Claudiu Runceanu
10. UT-108 Cercetare îndrumată: teritoriul ca suport al dezvoltării DS - 2L 28 - 4 lect.dr.arh. Andrei Mitrea
11. UT-121 Proiect disertație - fundamentare DS - 3P 42 - 8 lect.dr.urb. Liviu Veluda
12. UT-122 Proiect disertație - scenarii DS - 4P 56 - 8 conf.dr.arh Gabriel Pascariu
TOTAL ORE OBLIGATORII / CREDITE 14 15 406 30 30  
13.   Susținere disertație - 10
Simboluri departamente
UTPlanificare Urbană și Dezvoltare Teritorială
Categorii formative
DFDisciplină fundamentală
DSDisciplină de specialitate
DCDisciplină complementară
Ore/săptămână
Ccursuri
Sseminarii
Llucrări
Pproiectare
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/