Plan de învățământ
Amenajarea Teritoriului și Dezvoltare Regională anul 2 de master, 2021-2022

master / 2 ani
Nr.
crt.
Cod Disciplină Cat.
form.
Ore/săptămână Total
ore
ECTS Titular Examinare
S1 S2 S1 S2
Modul 2/7 - Teritoriul - 13cr - prof.dr.arh. Cătălin Sârbu
1. UT-100 Sisteme teritoriale - structură și dinamică DS 1C+1L - 28 4 - lect.dr.geogr Andrei Schvab examen
2. UT-101 Modele de organizare teritorială DC 2C - 28 5 - conf.dr.geogr Radu Săgeată examen
3. UT-80 Expansiune urbană și intercomunalitate DF 2C - 28 4 - lect.dr.arh Andrei Mitrea examen
Modul 2/8 - Planificare și dezvoltare regională - 13cr - conf.dr.arh. Gabriel Pascariu
4. UT-120 Dezvoltare regională în UE și România DS 2C - 28 4 - conf.dr.arh Gabriel Pascariu examen
5. UT-102 Politicile UE și viitorul regiunilor DC - 2C 28 - 4 conf.dr.arh Gabriel Pascariu examen + lucrări parcurs
6. UT-104 Planificarea strategică și dezvoltare teritorială DS 1C+1L - 28 5 - conf.dr.arh. Gabriel Pascariu, asist.dr.urb. Matei Radu Cocheci examen + lucrări parcurs
Modul 2/9 - Programare și implementare - 8cr - conf.dr.arh. Monica Rădulescu
7. UT-105 Programarea și implementarea proiectelor DS 2C+1L - 42 6 - prof.dr.ing Oana Luca examen + lucrări parcurs
8. UT-107 Ciclul de proiect DS 1C - 14 2 - conf.dr.arh. Monica Rădulescu examen
Modul 2/10 - Practică - 6cr - lect.dr.arh. Florin Mureșanu
9. UT-151 Practică profesională DF - 4L 56 - 6 lect.dr.arh Florin Mureșanu colocviu
Modul 2/11 - Cercetare îndrumată - 20cr - conf.dr.arh. Gabriel Pascariu
10. UT-108 Cercetare îndrumată DS - 2L 28 - 4 lect.dr.arh. Andrei Mitrea lucrări parcurs
11. UT-121 Proiect disertație - fundamentare DS - 3P 42 - 8 conf.dr.arh. Gabriel Pascariu proiect
12. UT-122 Proiect disertație - scenarii DS - 4P 56 - 8 lect.dr.urb. Liviu Veluda proiect
TOTAL ORE OBLIGATORII / CREDITE 14 15 406 30 30  
13.   Susținere disertație - 10  
Simboluri departamente
UTPlanificare Urbană și Dezvoltare Teritorială
Categorii formative
DFDisciplină fundamentală
DSDisciplină de specialitate
DCDisciplină complementară
Ore/săptămână
Ccursuri
Sseminarii
Llucrări
Pproiectare