Plan de învățământ
Amenajarea Teritoriului și Dezvoltare Regională, anul 1 de master, 2023-2024

master / 2 ani

Grafic activități:
MATDR1 grafic 2023-2024.xlsx

Nr.
crt.
Cod Disciplină Cat.
form.
Ore/săptămână Total
ore
ECTS Max. ore online Titular
S1 S2 S1 S2
Modul 1/1 - Analiză urbană - 8cr - prof.dr.arh. Angelica Stan
1. UP-133 Dinamica periferiilor urbane DC 2C - 28 4 - 13 prof.dr.arh. Angelica Stan
2. UT-25 Mobilitate (2) DC 2C - 28 4 - 13 prof.dr.arh. Mihaela Negulescu
Modul 1/2 - Urbanism și teritoriu - 10cr - conf.dr.arh. Simona Munteanu
3. UT-4 Management și drept urban DS 2C+1L - 42 6 - 13+5 conf.dr.arh Liviu Ianăși
4. UT-28 Sisteme informaționale DF 2C - 28 4 - 13 prof.dr.ing. Oana Luca
Modul 1/3 - Tehnica cercetării urbane - 6cr - conf.dr.urb. Andreea Necșulescu
5. UP-154 Proiectare GIS (1) DC 2L - 28 4 - 10 prof.dr.arh Tiberiu Florescu, asist.dr.urb. Radu Pătrașcu
6. UP-41 Cercetare și etică academică (2) DC 1C - 14 2 - 6 conf.dr.urb. Andreea Necșulescu
Modul 1/4 - Patrimoniul urban și dezvoltarea durabilă - 6cr - conf.dr.arh. Simona Munteanu
7. UT-92 Dezvoltare spațială durabilă DS 2C - 28 4 - 13 lect.dr.urb. Matei Cocheci
8. UT-93 Arii și zone protejate DS 1C - 14 2 - 6 conf.dr.arh Simona Munteanu
Modul 1/5 - Modele de analize teritoriale - 8cr - conf.dr.urb. Andreea Necsulescu
9. UP-45 Analiza socială a comunităților în teritoriu DC - 2C 28 - 4 13 conf.dr.urb. Andreea Necsulescu, asist.dr.urb.soc. Andreea Pene (Acasandre)
10. UT-97 Criterii de localizare în dezvoltarea regională DS - 1C+1L 28 - 4 6+5 conf.dr. Radu Săgeată
Modul 1/6 - Abordări și tehnici specifice - 22cr - lect.dr.urb. Liviu Veluda
11. UT-98 Studii și documentații de amenajarea teritoriului DS - 2C 28 - 4 13 lect. dr. urb. Liviu Veluda
12. UT-96 Metode de prezentare în amenajarea teritoriului DS - 4P 56 - 9 20 lect.dr.urb. Liviu Veluda
13. UT-95 Sinteze ale analizelor teritoriale DS - 4P 56 - 9 20 lect.dr.urb. Liviu Veluda
Total ore obligatorii / credite 15 14 406 30 30
Simboluri departamente
UPProiectare urbană și peisagistică
UTPlanificare urbană și dezvoltare teritorială
Categorii formative
DFDisciplină fundamentală
DSDisciplină de specialitate
DCDisciplină complementară
Ore/săptămână
Ccursuri
Llucrări
Pproiectare