UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact

Plan de învățământ 2017-2018, anul I (sem. 1 și 2)

Facultatea de Urbanism / Amenajarea Teritoriului și Dezvoltare Regională
Master

Nr.
crt.
Cod Disciplină Cat.
form.
Ore/săptămână Total
ore
ECTS Titular
S1 S2 S1 S2
Modul 1/1 - Analiză urbană - 8cr - conf.dr.arh. Angelica Stan
1. UP-133 Dinamica periferiilor urbane DC 2C - 28 4 - conf.dr.arh Angelica Stan
2. UT-25 Mobilitate (2) DC 2C - 28 4 - conf.dr.arh. Mihaela Negulescu
Modul 1/2 - Urbanism și teritoriu - 10cr - conf.dr.arh. Liviu Ianăși
3. UT-4 Management urban și drept urbanistic DS 2C+1S - 42 6 - conf.dr.arh Liviu Ianăși
4. UT-28 Sisteme informaționale în urbanism și amenajarea teritoriului DF 2C - 28 4 - conf.dr.ing Oana Luca
Modul 1/3 - Tehnica cercetării urbane - 6cr - conf.dr.urb. Andreea Popa
5. UP-154 Proiectare GIS (1) DC 2L - 28 4 - prof.dr.arh Tiberiu Florescu, drd.urb. Radu Pătrașcu
6. UP-41 Abordare și metode de cercetare DC 1C - 14 2 - conf.dr.arh Andreea Popa
Modul 1/4 - Patrimoniul urban și dezvoltarea durabilă - 6cr - lect.dr.arh. Simona Munteanu
7. UT-92 Dezvoltare spațială durabilă DS 2C - 28 4 - prof.dr.arh Cătălin Sârbu
8. UT-93 Arii și zone protejate DS 1C - 14 2 - lect.dr.arh Simona Munteanu
Modul 1/5 - Modele de analize teritoriale - 8cr - conf.dr.arh. Gabriel Pascariu
9. UP-45 Analiza socială a comunităților în teritoriu DC - 2C 28 - 4 conf.dr.sociolog Raluca Popescu
10. UT-97 Factorii localizării și modele economice de dezvoltare regională DS - 1C+1L 28 - 4 conf.dr.geogr. Radu Săgeată
Modul 1/6 - Abordări și tehnici specifice - 22cr - conf.dr.arh. Gabriel Pascariu
11. UT-98 Studiile și documentațiile de amenajarea teritoriului DS - 2C 28 - 4 prof.dr.arh Cătălin Sârbu
12. UT-96 Tehnici și metode de prezentare în amenajarea teritoriului DS - 4P 56 - 9 conf.dr.arh Gabriel Pascariu
13. UT-95 Sinteze ale analizelor teritoriale DS - 4P 56 - 9 conf.dr.arh. Gabriel Pascariu
TOTAL ORE OBLIGATORII / CREDITE 15 14 406 30 30  
Simboluri departamente
UTPlanificare Urbană și Dezvoltare Teritorială
UPProiectare Urbană și Peisagistică
Categorii formative
DFDisciplină fundamentală
DSDisciplină de specialitate
DCDisciplină complementară
Ore/săptămână
Ccursuri
Sseminarii
Llucrări
Pproiectare
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/