UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact

SFA-92 Perspectivă

Facultatea de Arhitectură de Interior / Design de Produs
anul I, sem 2, 2019-2020 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+1L | Credite ECTS: 2
Departament:
Studiul Formei și Ambient
Titular:
conf.dr.arh. Doina Niculae
Colectiv:

lect. dr. arh. Sorana Untanu, asist. dr. arh. Valeria Potenchi, asist. dr. arh. Ioana Avram

Obiective:

Pornind de la explicarea funcționării vederii umane, cursul are ca obiectiv principal
descrierea elementelor formative pentru dezvoltarea vederii și gândirii în spațiu și modul de realizare a perspectivei de arhitectură.
Studiul perspectivei este abordat sub cele două aspecte ale sale:
• perspectiva, instrument de proiectare și de analiză vizuală a obiectului;
• perspectiva, modalitate de reprezentare în cadrul proiectului de arhitectură;
Cursul NU își propune descrierea mai multor metode de construcție a perspectivei.

Conținut:

Titlul cursurilor

1. Axonometria. Definiție, clasificări.
2 Mecanismul și clasificările perspectivei. Perspectiva liberă pe tablou vertical la 2 puncte de fugă.
3 Punctele de fuga si punctele de măsură. Dreapta și planul în perspectivă. Diviziuni perspective.
4 Perspectiva cu orizontul suprainaltat. Punctul de distanță. Perspectiva frontală.
5 Trasarea umbrelor în perspectiva pe tablou vertical.
6 Cercul și sfera în perspectivă. Redarea adâncimii.
7 Oglindirea în perspectiva pe tablou vertical. Restitutia perspectiva.

Titlurile temelor practice

1. Reprezentarea in axonometrie.
2 Construcția perspectivei la 2 puncte de fuga cu orizontul la cota 1,80 metri.
3 Puncte de fuga si puncte de măsură. Diviziuni perspective.
4 Perspectiva cu “orizontul supraînălțat”.
5 Perspectiva frontală.
6 Trasarea umbrelor si redarea adancimii in perspectiva.
7 Oglindirea în perspectiva.

Metoda de predare:

Prelegeri și exemplificări la calculator, lucrări practice la planșetă.

Mod de evaluare:

Media celor mai mari 5 note de la lucrările practice = 40%, examen final = 60%, cu condiția ca acesta din urmă să fie notat cu minim nota 4,5.

Bibliografie minimală:

Iulius Ionescu - Perspectiva – instrument de proiectare, Iulius Ionescu, Editura Universitară „Ion Mincu”, 2009 – suport de curs;
Mircea Enache și Iulius Ionescu - Geometrie descriptivă și perspectivă, Ed. Didactică și Pedagogică București, 1983;
Horia Teodoru - Perspectiva, vol. 1-2, Ed. de Stat pentru Literatură și Artă, 1958;

Observații:

In sesiunea iunie-iulie 2020, examenul se va sustine on-line.
Studentilor care au minim 5 note obtinute la lucrarile practice din timpul semestrului 2, an universitar 2019-2020, li se va calcula nota finala ca medie aritmetica a celor mai bune 5 note obtinute la lucrarile practice din timpul semestrului.
Studentii care nu au minim 5 note obtinute la lucrarile practice din timpul semestrului 2, an universitar 2019-2020, vor sustine examen in data si la ora programate in orarul de sesiune iunie-iulie 2020 si media se va calcula astfel: Media celor mai mari 5 note de la lucrările practice = 40%, examen final = 60%, cu condiția ca acesta din urmă să fie notat cu minim nota 4,50.
Studentii restantieri isi pot echivala media obtinuta la lucrarile practice in anii anteriori.
Mai multe informatii privind organizarea examenului se pot obtine pe e-mail (persp.int@gmail.com) si pe urmatorul grup de Facebook: UAUIM INT Geometrie si Perspectiva
ATENTIE: La examen pot participa numai studentii care sunt inscrisi in catalog.

Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/