PID-120 Atelier design (1.1)

Facultatea de Arhitectură de Interior / Design de Produs
anul I, sem 1, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+9P | Credite ECTS: 6
Titular:
lect. Roland Edgar Vasiliu