PID-120 Atelier design (1.1)

Facultatea de Arhitectură de Interior / Design de Produs
anul I, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+9P | Credite ECTS: 6
Departament:
Proiectare de interior și design
Titular:
lect. Roland Edgar Vasiliu
Obiective:
A) Introducerea într-o zonă culturală mai largă legată de:
1) Estetică: relația forma, conținut.
2) Teoria comunicării, Semiotica, semiotica vizuală, teoria semioticii vizuale la Roland Barthes
3) Mimesis/ figurativ, figurativ abstractizat (grade de abstractizare), abstract. Arta mimetică vs. artă abstractă.


B) Introducerea într-o zonă practica legată de mijloacele proprii artelor vizuale (implicit ale designului) de exprimare într-un limbaj coerent și elocvent:
1) Compoziție (ritm, dominantă, compoziție închisă-compoziție deschisă, compoziție cu unul sau mai multe centre de interes etc)
2) Teoria culorii (non culori, aditiv substractiv, primare, secundare, terțiare, nuanța, culori rupte, valoare, contrastele lui Itten).
4) Compoziția paginii (compoziție liberă, compoziție pe tramă, statică sau dinamică, rapoarte dimensionale între distanță de citire și compoziție/ elementele compoziției).
5) Horor vacui vs. minimalism.
Conținut:
Comunicarea între verbalitate și vizualitate - Mesaj poetic și grafic design
Durata exercițiului: 6 săptămâni

1) Tematica
a. Proiectul nr.1 își propune să realizeze o introducere în problematica mai largă a vizualității, a comunicării cu ajutorul imaginilor în interiorul artelor vizuale (artificial vs. natural), pentru ca apoi să se restrângă de la gen la specia designului.

b. Transpunerea în limbaj grafic a unei poezii/ melodii de Nichita Stănescu.
Folosindu-se cunoștințele dobândite cu ajutorul exercițiilor de la fazele anterioare, se va transpune în imagine ancorată prin text, cu un anume grad de abstractizare și folosirea coerentă a unui cod vizual (sintaxă și vocabular) cât și a unui cod semantic vizual constituit din elemente simbolice, plastice și lingvistice. Totodată se vor introduce prin exerciții noțiuni incipiente de tipografie, grafică pe computer, imagine fixă, imagine mobilă.
Rezolvarea cu ajutorul sistemului de comunicare specific graphic designului imagine&text a unei probleme de traducere a limbajului verbal în cel vizual.
Se va transpune în limbaj grafic o melodie pe versuri de Nichita Stănescu, prin realizarea următoarelor obiecte:
1) Carte format A5 ilustrând toate cele 5 strofe (pentru fiecare strofă se vor folosi minimum 2 pagini), interior, si copertele 1-4.
2) Mică animație video sau slide-show însoțită de muzica integrală a melodiei (se vor folosi imaginile create anterior)

Se va folosi computerul DOAR pentru prelucrarea, introducerea textului, pe grafica realizată manual și scanată.

Predare partiala 1 - 25% din nota
Se vor preda schite non figurative ce vor reprezenta sau interpreta intr-o maniera abstracta (non-figurativa) emotiile fundamentale si emotiile opuse acestora, de dimensiunea A4 realizate pe hârtie - minim 32 de schite, care vor reprezenta punctul de pornire pentru plansele finale.

Predare partiala 2 - 25% din nota
Se vor preda minim 32 de planșe de dimensiunea A4 (29-21 CM) realizate pe hârtie caserata pe CARTON DUPLEX format 50/70 cm, care vor contine compozitiile abstracte, propuse pentru ilustrarea poeziei Viata mea se ilumineaza - de Nichita Stanescu

Se va preda macheta finala a cartii in format fizic si digital, cu ilustratii si text alaturi de animatia video. Cartea va avea formatul finit A5 (21-14,5 cm)
Macheta si layout-ul cartii va fi realizata in programul INDESIGN, iar animatia sau prezentarea video va fi realizata intr-un program la alegerea studentului.

Metoda de predare:
corectură individuală, corectură colectivă la panou, prelegeri însoțite de prezentări multimedia, documentare de specialitate
Mod de evaluare:
Gradul de însușire a cunoștințelor predate.
Prezența la atelier si participarea la corecturi 25% din nota finala
Elocvență, expresivitatea reprezentării scopului propus
Acuratețea prezentării, reprezentarea inclusiv cașerarea.
Bibliografie minimală:
• Mihai Dinu, "Comunicarea" Editura ORIZONTURI (2007);
• Martin Joly, " Introducere in analiza imaginii" editura All (1998);
• Rudolf Arnheim, "Arta si percepția vizuală, o psihologie a văzului creator" editura Polirom (2011)
• Sean Hall, "This Means This, This Means That: A User's Guide to Semiotics"
• editura Laurence King Publishing (2007);
• Ivonne Hasan, „Paul Klee și pictura modernă : Studiu despre textele lui teoretice”, editura Meridiane, 1999;
• Dabney Townsend, „Introducere în estetică”, editura ALL Educational, 2001;
• Tudor Vianu „Estetica”, editura ORIZONTURI, 2010;
• Matei Călinescu, "Cinci fețe ale modernității" editura POLIROM, 2017;
• Bruno Munari, "Design as Art", editura Penguin Modern Classics, 2008;
• Emil Ruder, Typographie: A Manual of Design, editura Hastings House Daytrips Publishers, 1967;
• Philip Megs, "A history of grafic design", editura John Wiley & Sons, Incorporated, 1998;
• Joseph Muller Brockman, " Grid Systems in Graphic Design: A Visual Communication Manual for Graphic Designers, Typographers and Three Dimensional Designers "
• Willy Kuntz, " Typography: Formation and Transformation: Introduction to Typographic Process", editura National Book Network, 2003;
• Timothy Samara, „Making and Breaking the Grid: A Graphic Design Layout Workshop”, editura Rockport Publishers, Mar 1, 2003;