PID-34 Studiul formei (1)

Facultatea de Arhitectură de Interior / Design de Produs
anul I, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2P | Credite ECTS: 3
Titular:
lect. Roland Edgar Vasiliu
Colectiv:
Lect. dr. design. Roland Vasiliu, Asist. dr. arh. Bogdan Radu
Obiective:
Se urmărește:
- înțelegerea corectă a obiectului și componentelor sale geometrice.
- însușirea tehnicii de reprezentare în creion grafit, a redării corecte a volumelor, a construirii corecte a acestora.
- citirea corectă a proporțiilor obiectului.
- acuratețea și coerența reprezentării.
- redarea unei imagini cât mai fidele a obiectului, expresivă în același timp.
Conținut:
TEMA 1 Tema de față vă propune să dați un răspuns acestor întrebări prin alcătuirea unui colaj, din materiale la alegere, pe suport de carton, care să definească cine sunteți voi în acest moment. Puteți include fragmente de text pecare le considerați semnificative, cu indicarea autorului.
Dimensiunea sa va fi format 50/70 cm, putând include părți care se desfac sau se pliază, rămânând în același timp o reprezentare unitară.
Se va urmări realizarea unei imagini coerente, cu un traseu de informare a privitorului, având ca principal scop atragerea sa către aprofundarea subiectului.
TEMA 2 Exercițiul propus are în vedere însușirea reprezentării în creion grafit. Pornind de la un obiect dat, se urmărește traducerea acestuia într-un limbaj real (randarea trebuie să se apropie de imaginea fotografică), prin desfacerea procesului în mai multe etape de lucru specifice.
TEMA 3 Exercițiul propus are în vedere însușirea reprezentării în creioane colorate.
Pornind de la un obiect dat, se urmărește traducerea acestuia într-un limbaj realist - randarea trebuie să se apropie de imaginea fotografică.
TEMA 4 - obiectul de randat (fier de călcat) se construiește în axonometrie, pe format 50x70, paginat vertical, cu ajutorul instrumentelor, în creion grafit sau cu mină colorată, sc. 1:1, conform etapelor de la tema anterioară.
- Pe același format vor fi paginate și două detalii caracteristice ale obiectului, sc.1:1.
- În următoarea etapă, după ce obiectul a fost construit în totalitate, se începe randarea în marker. Se va considera obiectul ca având în principal culoare închisă (tenta este la alegere), obligatoriu cu reflexe metalice.
TEMA 5 În continuarea exercițiului din tema precedentă, vom relua desenul realizat pe hârtie albă și îl vom transpune pe hîrtie colorată. Principala calitate în abordarea acestei tehnici este folosirea culorii hârtiei ca tentă de mijloc a culorii reale a obiectului. Hârtia colorată reprezintă ea însăși fondul, nemaifiind necesară randarea acestuia. Tenta hârtiei pe care o veți alege nu va fi foarte închisă, pentru că markerele sunt transparente, prin urmare nu se vor evidentia pe pagină.
TEMA 6 Exercițiul propus are în vedere însușirea reprezentării tehnicii în pastel pe hârtie albă și a etapelor de bază în randarea corectă a obiectelor, în așa fel încât să se faciliteze înțelegerea lor. Tehnica pastelurilor colorate permite randarea în tente transparente, atât pe hârtie cât și pe calc sau foiță; reprezintă o modalitate relativ comodă de acoperire rapidă a unor suprafețe, cu redarea volumetriei și indicației de culoare.
TEMA 7 Laviul este o tehnică udă (spre deosebire de creioanele colorate sau pastelul, considerate tehnici uscate pentru că nu necesită folosirea nici unui diluant) ce permite revenirea succesivă, în straturi, pe suprafețele deja randate, pentru a crea contrastul de lumină-umbră ce definește volumetria obiectului.

Alaturi de plansa finala, se vor mai preda, obligatoriu, un numar de 15 schite cu studii de anatomie, pe format A3, in creion.
Metoda de predare:
Prelegeri insotite de proiectii video, exemplificari grafice, imagini , desene , corectura la planseta etc.
Mod de evaluare:
Exercitiile se incheie cu realizarea unor compozitii bidimensionale, policrome, care vor fi notate.
Bibliografie minimală:
Bibliografie generala
Josef Muller Brockmann “Grid Systems in Graphic Design”, ed. Arthur Niggli 2001
Willy Kunz “Typography: Formation +Transformation”, ed. Arthur Niggli 2004
Bouleau Charles, “Geometria secretă a pictorilor”, Editura Meridiane, București, 1979
Rudof Arnheim “Arta si perceptia vizuala” Editura Meridiane, București
Camilian Demetrescu, “Culoarea–suflet și retină”, Editura Meridiane, 1985
Hassan Yvonne, “Paul Klee și pictura modernă”, Editura Meridiane, 1999
Johannes Itten, “The elements of color” Wiley 1970