SFA-16 Desen de observație

Facultatea de Arhitectură de Interior / Design de Produs
anul I, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 3L | Credite ECTS: 2
Fișa disciplinei:
SFA-16 Desen de observatie.pdf
Departament:
Studiul formei și ambient
Titular:
lect. Andreea Neacșu
Colectiv:
lect. dr. arh. Nadina PÂRVU, asist. dr. arh. Ana MOHONEA, asist. dr. arh. Claudiu TUDORAN, drd. designer Andreea Teodora GERU
Obiective:
Desenul este „una cosa mentale”, a spus Leonardo da Vinci.
Desenul are caracterul unei operații abstractive care concentrează reprezentări ale lumii văzute printr-o definire vizuală de natură intelectuală și cu valoare simbolică, dar implică și o transcriere emoțională spontană a unor impresii vizuale personale.
Prin desenul de observație se urmărește reprezentarea prin mijloace grafice a unui obiect sau a unei compoziții de obiecte de diverse materiale, texturi și culori pe o supratafață plană (pe hartie de desen albă sau colorată).
Obiectivele cursului de „Desen de observație” sunt: crearea unui limbaj grafic propriu, de studiu, de creație de specialitate, dar și de comunicare între student și profesor și - mai tȃrziu - între profesionist și beneficiar, prin îmbogățirea cunoștințelor de specialitate și dezvoltarea abilităților practice de desen ale studenților.
Conținut:
Titlurile temelor practice
Interior:
1. Desen de construcție liniară si valoratie a unei compoziții simple, formata din corpuri geometrice simple
2. Desen de construcție liniară si valoratie a unei compoziții complexe, formata din corpuri geometrice simple
3. Desen de construcție liniară si valoratie a unui capitel antic – ordinul doric
4. Desen de construcție liniară si valoratie a unui capitel antic – ordinul ionic
5. Desen de construcție liniară si valoratie a unui capitel antic – ordinul corintic
6. Desen de construcție liniară si valoratie a unei compoziții de obiecte din diferite materiale
7. Abordare cromatică in diferite tehnici, a unei compoziții de obiecte din diferite materiale

Metoda de predare:
Prelegeri cu exemple din fondul anilor de studiu precedenți, cursuri practice cu demonstrații la planșetă
Mod de evaluare:
Media din cele mai bune 5 lucrări
Bibliografie minimală:
L’Ermitage, „Le Dessin d’Europe occidentale”, Edition d’art Aurore, Leningrad, 1981
Ressu Camil, “Însemnări”, Editura Meridiane, București, 1967, pag.65-66
Giedion Welcker Carolina, “Paul Klee”, Editura Meridiane, București, 1977, pag.77
Lhote, “Tratat despre peisaj și figură”, Editura Meridiane, București, 1969, pag.117
Ruskin John, “Însemnări despre artă”, Editura Meridiane, București, 1968, pag.47
Delacroix Eugene, “Pagini de jurnal”, Editura Meridiane, București, 1965, pag.93
Kandinsky, Wassily, „Lo spirituale nell’arte”, Milano, 1989
Knobler Natan, “Dialogul vizual”, vol.I, Editura Meridiane, București, 1983
Șușală Ion N., Bărbulescu Ovidiu, “Dicționar de artă. Termeni de atelier”, Editura Sigma, București, 1993, pag.279-280
Ianovici Adriana, Desenul de observație, Editura Universitară Ion Mincu, 2009
Cosma Dunel, “Desenul de arhitectură”, Editura Universitară Ion Mincu, 2004
Enăchescu Constantin, “Expresia plastică a personalității”, Editura științifică, București, 1975, pag.10-12, 140