PID-123 Atelier design (1.3)

Facultatea de Arhitectură de Interior / Design de Produs
anul I, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+9P | Credite ECTS: 6
Departament:
Proiectare de interior și design
Titular:
lect. Roland Edgar Vasiliu
Obiective:
Se propune proiectarea unui set pentru ceai/cafea, compus din următoarele obiecte: ceainic/cafetieră, ceașcă și farfurie. Volumul ceainicului/cafetierei va fi de 500ml.
Obiectele vor fi realizate din același material - porțelan, obligatoriu alb.
Nu se vor căuta soluții ingenioase, neobișnuite; proiectul urmărește unitatea stilistică a componentelor setului, proporțiile corecte, estetica și grija pentru detaliu.
Conținut:
Se propune proiectarea unui set pentru ceai/cafea, compus din următoarele obiecte: ceainic/cafetieră, ceașcă și farfurie. Volumul ceainicului/cafetierei va fi de 500ml.
Obiectele vor fi realizate din același material - porțelan, obligatoriu alb.
Nu se vor căuta soluții ingenioase, neobișnuite; proiectul urmărește unitatea stilistică a componentelor setului, proporțiile corecte, estetica și grija pentru detaliu.

PREAMBUL
Designul de recipiente, din materiale cu forme și funcțiuni diferite, a fost dintotdeauna o preocupare pentru creatorul de obiect, devenind o direcție importantă în designul de produs.
Conceperea acestui tip de obiecte este foarte legată de modalitățile efective de realizare a lor, începând cu cele artizanale, pâna la noile tehnologii inovative în designul actual.
Proiectarea lor presupune o adecvare perfectă a formei la funcțiune, legătura dintre acestea și materialul din care este realizat obiectul reprezentând expresia esențială a demersului creator în design.
La realizarea produsului final de design contribuie numeroși factori de ordin teoretic și practic; odată stabilită materialitatea și determinările sale spațiale, ca rezultat direct al funcțiunii și adecvării acesteia la contextul socio-cultural, obiectul își începe drumul către publicul căruia i se adresează.
Principala modalitate de a accesa la nivel intuitiv imaginația, prin aceasta trezind interesul receptorului pentru obiectul de design propus este, bineînțeles, imaginea. Aceasta va trebui să determine dorința interacțiunii cu obiectul de design, în forma sa reală, tridimensională.

DESFĂȘURARE PROIECT
Proiectul se desfășoară pe durata a 6 săptămâni și va cuprinde 4 FAZE.
Faza 1: predare parțială – 2 săptămâni, 30% din nota
Faza 2: predare finală proiect – 2 săptămâni 40% din nota
Faza 3: predare finală machetă obiecte 20% din nota
Faza 4: PLANSE DE PREZENTARE PENTRU SETUL DE CEAI/CAFEA 10% din nota

CERINȚE
Faza 1: predare parțială – 2 săptămâni, 30% din nota
va cuprinde:
Un caiet de documentare asupra temei:
Se va realiza o importantă documentare în zona marilor creatori, dar și a obiectelor
arhetipale, fără designer cunoscut. Documentarea va fi ilustrată cu imagini, desene, text, studii de caz, reunite într-o mapă.
• Corectură la panou
- obiectele care compun setul (ceainic/cafetieră, ceașcă și farfurie), scara 1:1
Se va prezenta:
1. un plan al fiecărui obiect, scara 1:1
2. vedere laterală pentru fiecare din obiecte, scara 1:1
3. secțiune verticală prin fiecare obiect (cana pe farfurie) , scara 1:1

Se cere:
• adecvarea formei la funcțiune
• folosirea proprietăților materialului
• ergonomia soluției
• unitatea stilistică a ansamblului
• coerența demersului în expunerea grafică
• corectitudinea reprezentării în cod.

Faza 2: predare finală proiect – 2 săptămâni 40% din nota
va cuprinde:
Prezentarea tehnică a proiectului, randat în tehnică la alegere, hârtie format A2;
Planșele vor cuprinde:
1. un plan al fiecarui obiect, scara 1:1
2. o vedere laterală pentru fiecare din obiecte, scara 1:1
3. o secțiune verticală prin fiecare obiect (cana pe farfurie) , scara 1:1
4. minimum un detaliu caracteristic pentru fiecare obiect, scara 1:1

Faza 3: predare finală machetă obiecte 20% din nota
Se cere realizarea machetei scara 1:1 a setului (ceainic/cafetieră, ceașcă și farfurie)
Obiectele vor fi realizate ca volume pline (fără a se scobi interiorul recipientelor), din pastă albă de modelaj sau ipsos alb.
Sunt obligatorii minim 5 corecturi, pentru a se lua nota.

Faza 4: PLANSE DE PREZENTARE PENTRU SETUL DE CEAI/CAFEA 10% din nota

Setul va fi denumit și va căpăta propria identitate, în concordanță cu intenția pe care designerul dorește să o exprime. De asemenea, se va încerca stabilirea publicului-țintă al obiectelor.
Planșele de prezentare vor pune în valoare identitatea obiectului.

Se vor realiza două panouri 50x70cm, paginate vertical, care vor conține:
• Elevațiile obiectelor, scara 1:1
• Planul obiectelor, scara 1:1
• Perspectiva axonometrică a ansamblului – setul de ceai/cafea
• Modelul decorativ care va aparea pe fiecare element al setului de ceai/cafea
Compoziția pe care aceste elemente o vor organiza va exprima intenția designerului referitoare la identitatea setului.

Un panou va fi realizat în tehnică monocromă, cel de-al doilea va fi în tehnică policromă la alegere, fiecare din ele reprezentând o variantă compozițională.

Tehnica de prezentare este la alegere. Colaj, tempera, acuarela, Creioane colorate
Suprafața panourilor va fi acoperită integral.
Metoda de predare:
corectură individuală, corectură colectivă la panou, prelegeri însoțite de prezentări multimedia, documentare de specialitate
Mod de evaluare:
• definirea adecvată a relației între elementele implicate – obiect-ambalaj
• expresivitatea și originalitatea soluției;
• acuratețea și plastica reprezentării tridimensionale
Bibliografie minimală:
- Designing Brand Identity: An Essential Guide for the Whole Branding Team
by Alina Wheeler and Debbie Millman
- Structural Packaging: Design Your Own Boxes and 3D Forms
by Paul Jackson
- Design: Vignelli: Graphics, Packaging, Architecture, Interiors, Furniture, Products
by Beatriz Cifuentes-Caballero
- The Package Design Book (Bibliotheca Universalis) (Multilingual Edition)
by Pentawards and Julius Wiedemann
- Interactive Packaging Design
by Peng Chong
- The Packaging and Design Templates Sourcebook
by Luke Herriott
- Material Innovation: Packaging Design
by Andrew H. Dent and Leslie Sherr