PID-52 Activități practice (releveu)

Facultatea de Arhitectură de Interior / Design de Produs
anul I, sem 2, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2L | Credite ECTS: 2
Departament:
Proiectare de Interior și Design
Titular:
lect. Roland Edgar Vasiliu
Colectiv:
arh. Cristia Chira, arh. int. Marilena Negulescu, arh. Arthur O'Looney,
Obiective:
Însușirea metodei de relevare a unui spațiu interior.
Conținut:
Curs teoretic în care se predă metoda releveului.
Aplicație practică a metodei respective, care constă în efectuarea unui releveu pentru spațiile interioare ale unei clădiri cu valoare arhitecturală (ex. Cercul Militar, Ordinul Arhitecților de pe str. Pictor Arthur Verona, etc.)
Metoda de predare:
Lucrare practica
Mod de evaluare:
Lucrare executată în colectiv format din 3 studenți 80% evaluarea finală și 20% prezența și activitatea pe parcursul practicii