PID-52 Activități practice (releveu)

Facultatea de Arhitectură de Interior / Design de Produs
anul I, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2L | Credite ECTS: 2
Fișa disciplinei:
PID-52 Activitati practice (releveu).pdf
Departament:
Proiectare de interior și design
Titular:
lect. Roland Edgar Vasiliu
Colectiv:
arh. Cristia Chira, arh. int. Marilena Negulescu, arh. Arthur O'Looney,
Obiective:
Se urmărește:
- înțelegerea corectă a obiectului și componentelor sale geometrice.
- însușirea tehnicii de reprezentare în creion grafit, a redării corecte a volumelor, a construirii corecte a acestora.
- citirea corectă a proporțiilor obiectului.
- acuratețea și coerența reprezentării.
- redarea unei imagini cât mai fidele a obiectului, expresivă în același timp.
Conținut:
În vederea dezvoltării aptitudinilor tehnice necesare în viitoarea profesie de designer, observarea cu atenție specifică a detaliilor și mecanismelor simple, a texturilor și a redării lor cât mai fidele, este un prim pas către dezvoltarea unor obiecte, sau produse funcționale, performante și nu în ultimul rând estetice.
Tema de PRACTICA așadar cere studiul individual, pe format 50/70 cm - vertical, al unui scaun din locuința proprie, care poate fi de birou, sau de bucătărie, dar obligatoriu cu spătar, în perspectivă la mână liberă, fără teu, echere sau linie. Acest studiu va fi insotit obligatoriu de un număr de minim 10 schite de detalii, pe format A3, ale scaunului studiat, aici intrând studii din diferite alte poziții cât și detalii importante (angrenaje, îmbinări, etc.) ale scaunului ales.

Pe langa studiul individual al scaunului, se cere un dosar cu 20 de schite format A3 cu detalii ale scaunului, randate in tehnici la alegere, in perspectiva la mana libera.
Metoda de predare:
Prelegeri insotite de proiectii video, exemplificari grafice, imagini , desene , corectura la planseta etc.
Mod de evaluare:
Exercitiile se incheie cu realizarea unor compozitii bidimensionale, policrome, care vor fi notate.
Realizarea temei in conformitate cu cerintele temei si obiectivele stabilite individual.
Bibliografie minimală:
Josef Muller Brockmann “Grid Systems in Graphic Design”, ed. Arthur Niggli 2001
Willy Kunz “Typography: Formation +Transformation”, ed. Arthur Niggli 2004
Bouleau Charles, “Geometria secretă a pictorilor”, Editura Meridiane, București, 1979
Rudof Arnheim “Arta si perceptia vizuala” Editura Meridiane, București
Camilian Demetrescu, “Culoarea–suflet și retină”, Editura Meridiane, 1985
Hassan Yvonne, “Paul Klee și pictura modernă”, Editura Meridiane, 1999
Johannes Itten, “The elements of color” Wiley 1970